Ror

Retningskontroll av et skip eller et fly

Et ror er en styreanordning hvor blad eller en vinge festet til en aksling. Dette brukes til å endre en krafts retning i en væske eller gass. Ror brukes oftest på båter, skip og fly.

Skipsror og -propell

Rortyper

rediger

Skipsror

rediger

Fra gammelt av var roret på fartøy festet på styrbord side nesten bakerst på fartøyet, et sideror. Dette må dog ikke forveksles med en styreåre; sideroret var et virkelig ror, som dreide rundt en fast akse gjennom roret (i motsetning til en åre, som dreier om kun ett punkt). I det 12. århundre begynte man å bruke hekkror/(bak-)stevnror. På tradisjonelle norske båter kalles roret ofte for styre.

Av dagens hekkror skiller man mellom ubalansert ror, balanseror, halvspaderor og spaderor.

Mange hurtigbåter og de fleste mindre fritidsbåter i dag bruker vannjet eller dreibare utenbordsmotorer som fremdrift; disse styrer da med fremdriftssystemet, og har derfor ikke tradisjonelle ror.

Ror på skip regulerer normalt skipet i horisontalplanet. På moderne skip er det blitt vanlig å bruke ror også for å regulere skipet i det vertikale plan, dette for å bedre stabiliteten eller minske uønsket bevegelse, f.eks. sjøgang.

Flyror

rediger

Flyenes ror regulerer flyets stilling med sideror og høyderor på halen og balanseror ytterst på vingene. Høyderoret regulerer også flyets hastighet.

Andre bruksområder

rediger

Ror brukes også til andre ting, for eksempel til å dirigere luft-/vannstrøm i vifter og pumper.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger