Kabin

Wikimedia-pekerside

Kabin (engelsk: cabin) er et lukket oppholdsrom ombord i et skip, fly og (sjeldnere) tog eller bil. Andre ord som brukes på norsk er lugar eller kahytt. Avledninger: førerkabin, (i småfly: cockpit), passasjerkabin.