Åpne hovedmenyen
En førerkabin

Førerkabinen (engelsk: cockpit, flight deck) er det området i et fly eller andre former for luftfartøyer, der en pilot styrer. I førerkabinen er det minimum et sete, et ratt («stikke») eller styrepinne (eng. joystick) og instrumenter innenfor synsvidde. Til større fly kreves det av sikkerhetsmessige grunner to piloter (tidligere krevdes det en tredjepilot, navigatør og radiotelegrafist), og i disse førerkabinene finnes det to seter med hver sin tilhørende stikke, og ofte ett eller flere klappseter.