IMO-nummer

Et IMO-nummer er en del av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sitt identifikasjonssystem for skip og består av de tre bokstavene IMO etterfulgt av syv tall som er unikt for skipet. IMO-numrene tildeles av Lloyd's Register Fairplay.

IMO 8814275 på skipet Eendracht

Innføringen av IMO-nummer ble gjennomført i 1987.[1] Målet var at hvert enkelt skip skulle bli tildelt et identifikasjonsnummer, innført i sertifikatet, som skulle følge skipet gjennom hele dets livstid, også ved ombygging og skifte av navn, rederi eller flaggstat. Samme IMO-nummer kan ikke utstedes til to forskjellige skip.

I SOLAS-regulativet XI/3 av 1994 ble det angitt at kriteriene for IMO-nummereringen skulle gjelde for propelldriftede passasjerskip over 100 BT (bruttotonn) og lasteskip over 300 BT. Ordningen ble gjort obligatorisk den 1. januar 1996.[2]

«IMO 9319466» godt synlig på helikopterdekket til M/S «Finmaid»

I desember 2002, under en konferanse for maritim sikkerhet, ble det besluttet å innføre en regel om at identifikasjonsnummeret skal være permanent markert et godt synlig sted på skipets skrog eller overbygg, og passasjerskip skal ha det horisontalt plassert, slik at det er synlig fra luften.

Unntak fra bestemmelseneRediger

SOLAS-reguleringen angir følgende unntak for skipstyper som ikke skal ha et IMO-identifiseringsnummer:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Resolusjon A.600 (15) av 19. november 1987. Besøkt 8. desember 2012 (engelsk).
  2. ^ International Maritime Organization: IMO identification number scheme. Besøkt 8. desember 2012 (engelsk).

Eksterne lenkerRediger