SOLAS

sikkerhet til sjøs, konvensjon

SOLAS er en konvensjon som omhandler sikkerhet til personell og skip på sjøen. Det står for Safety Of Life At Sea, og er en konvensjon underlagt IMO. SOLAS kan spores helt tilbake til forliset av «Titanic» i 1912, men det er gjort stadig endringer og forbedringer innenfor regelverket. Mye av dagens SOLAS-regelverk stammer fra en versjon som ble kunngjort 1. november 1974.

SOLAS består av forskjellige kapitler om hvordan ting skal og bør gjøres på sjøen for å oppnå høyest mulig sikkerhet. Det gjelder blant annet branninstrukser, riktig radiokommunikasjon, tiltak for sikker håndtering av farlig gods, sikkerhetstiltak for forskjellig type båter og håndtering av livredningssituasjoner.

Se ogsåRediger