Farlig gods

faste stoffer, væsker eller gasser som under transport kan skade mennesker, andre levende organismer, eiendom eller miljøet

Farlig gods er varer, eiendeler eller materialer som transporteres og som medfører økt risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Hva som klassifiseres som «farlig gods» står spesifisert i regelverk. Internasjonalt nyttes gjerne forkortelsen HAZMAT for engelsk, Hazardous materials and items.

Tankbil med brennbart stoff og tilsvarende merking iht den europeiske ADR-koden

Avhengig av transportmåte og transportstrekning kan det stilles spesielle krav om forsendelsesmåte, spesialmerking, lisenssøknad, følgebil eller andre spesielle tiltak for å begrense risiko for skader.

Lovverket som regulerer farlig gods på vei heter ADR og er en bestemmelse som gjelder i Europa, med noen unntak.

Eksterne lenker

rediger