Maritime Mobile Service Identity

ID-nummer knyttet til mange VHF radioer for skip

Maritime Mobile Service Identity, forkortet MMSI, er en tallkode på ni siffer som unikt identifiserer maritimt radiokommunikasjonsutstyr, dette er typisk plassert i et fartøy eller på en radiostasjon på land.

Denne koden tildeles samtidig med radiokallesignalet til fartøyet. Tallkoden tillater direkte automatisk oppkall over maritim VHF radio og over maritime kanaler i kortbølgebåndene som betjenes av kystradiostasjonene.

Radiokommunikasjonsutstyr for større fartøyer inkluderer ofte også et Automatisk identifikasjonssystem som kringkaster skipets posisjon, kurs og fart hentet fra GPS.

Se også rediger