Åpne hovedmenyen

Holmestrand

kommune i Vestfold
(Omdirigert fra Holmestrand kommune)
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Holmestrand og Hof kommuner ble slått sammen 1. januar 2018. Artikkelen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Koordinater: 59°29′24″N 010°18′09″Ø

Holmestrand
Holmestrand

Våpen

Kart over Holmestrand

LandNorge Norge
FylkeVestfold
StatusKommune
InnbyggernavnHolmestranding
Adm. senterHolmestrand
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

249,18 km²
233,03 km²
16,15 km²
Befolkning14 212[a] (2016)
Bef.tetthet124,81 innb./kvadratkilometer
Kommunenr.0715
MålformBokmål
NettsideNettside
Politikk
OrdførerAlf Johan Svele (Høyre) (2007)
VaraordførerUlf Sundling (Høyre) (2011)

Holmestrand
59°29′43″N 10°14′55″E

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2018)
Foto: Ole Thomas Halvorsen

Holmestrand er både en kommune og en by i Vestfold. Kommunen grenser i øst til Oslofjorden, i nord til Sande, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker i nordvest til Kongsberg og i sør til Re og Larvik. En person fra Holmestrand kalles holmestranding.

Tettstedet Holmestrand har 7 414 innbyggere per 1. januar 2019[1]. Andre tettsteder i kommunen er blant annet Gullhaug, Kleiverud, Hof, Sundbyfoss og Eidsfoss.

I forbindelse med kommunereformen ble Holmestrand og Hof kommuner slått sammen fra 1. januar 2018.[2]

Fra 1. januar 2020 slår Holmestrand seg sammen med Sande i Vestfold.

HistorieRediger

 
Foto: Ole Thomas Halvorsen
 
Holmestrand i Nordiska taflor på midten av 1800-tallet
 
NS Krums kart over Holmestrand fra 1903.

Historien til Holmestrand, «Byen under fjellet», er særlig knyttet til trelasthandel, seilskuter og aluminiumsindustri.

Holmestrand utgjorde en naturlig havn ved Oslofjorden der nederlenderne hentet tømmer allerede fra rundt 1550. I 1663 ble eksporthavnen tollsted underlagt Tønsberg og i 1713 ladested. I 1852 fikk Holmestrand byprivilegier og ble kjøpstad.

Våren 1801 ble det anlagt et batteri med kanoner på odden Gaasetange for å beskytte byen. Batteriet ble bygd opp igjen og forsterket i 1808 og 1814, men forfalt etter 1815.

I 1880 hadde Holmestrand 40 fartøyer på tilsammen 10 292 tonn og med 341 manns besetning, men etter økonomisk nedgang og vanskeligere tider, ble næringslivet svekket mot slutten av århundret. Byen opplevde også en ødeleggende bybrann i 1884 da søndre del ble lagt i aske. I 1905 bestod byens handelsflåte av 15 fartøyer på 3431 bruttotonn, deriblant tre dampskip på 1064 tonn. I 1927 var flåten på fem dampskip på tilsammen 672 bruttotonn. Byens innbyggertall falt også svakt fra 2535 innbyggere i 1900 til 2204 i 1920 og 2146 i 1928.

Holmestrands plassering ved fjorden og nærhet til Oslo, samt byens frodige hager og utsikt fra fjellet, sørget også for sommerturisme med ferie- og badeliv. Som tredje by i Norge fikk Holmestrand sitt første kurbad i 1840, og hadde både varme og kalde havbad inn på 1900-tallet.

I 1881 ble Holmestrand stasjon åpnet med togforbindelse til Drammen og Oslo over Jarlsbergbanen, seinere kalt Vestfoldbanen. Fra 1902 til 1938 var stasjonen også en del av Holmestrand-Vittingfossbanen som fraktet tremasse fra Hvittingsfoss til utskipning i Holmestrand.

I 1899 stod Holmestrand offentlige skole for døve ferdig. Den startet opprinnelig som en privat taleskole for døve i Oslo i 1881. Skolen er i dag en del av Nedre Gausen kompetansesenter. I 1899 fikk byen også et lærerseminar, Holmestrand seminar som ble flyttet fra Asker. Fra før hadde byen den ærverdige latinskolen Den Tordenskioldske Borgerskole, opprettet av Johan Henrik Tordenskiold (1757–1820), i slekt med sjøkrigshelten Peter Wessel Tordenskjold som lå i havn og oppholdt seg en del i byen. Den tordenskjolske skolen ble seinere realskole og gymnas. Den ble lagt ned i 1971.

Etter andre verdenskrig opplevde byen igjen vekst, både i folketallet og næringslivet. En fabrikk for videreforedling av aluminium ble bygd rett sør for byen allerede i 1919. Bedriften ble i 1967 en del av Årdal og Sunndal Verk (ÅSV), for siden å bli kjøpt opp av Norsk Hydro i 1986. Fabrikken lagde aluminiumsprodukter, blant annet under det kjente varemerket HØYANG, med aluminium fra Høyanger. Råstoffet er i dag returmateriale.

Dagens kommune ble dannet i 1964 da Botne kommune og Holmestrand ble slått sammen.

ByvåpenRediger

 
Holmestrands byvåpen

Holmestrands byvåpen ble tegnet av Andreas Bloch i 1898. Den sølvfargede eller hvite ørnen er hentet fra adelsvåpenet til Johan Henrik Tordenskiold. Han var i slekt med sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold som erobret fregatten Hvide Ørn fra svenskene i 1715. Byvåpenet har tydelige symboler fra byens historie og flere detaljer enn moderne kommunevåpen:

  • Murkronen, som var en nyhet i Norge i 1890-årene, er sjelden når det gjelder kommunevåpen.
  • Motivet i Holmestrands byvåpen er en sølv ørn på rød bunn. I ørnens hjerteskjold er fregatten "Hvide Ørn" avbildet i sølv på blå bunn.
  • Ørnens høyre klo holder et skipsanker i gull. Dette symboliserer at Holmestrand er en 400 år gammel sjøfartsby.
  • Ørnen holder i sin venstre klo en Æskulapstav i gull - som symboliserer legekunstens gud i den greske mytologi. Slangestaven symboliserer byens kurbad som ble etablert i 1840. Kommunen overtok badet i 1920 og holdt det åpent om sommeren fram til 1950-årene.

GeologiRediger

 
Holmestrand anno 1800
Malt av John William Edy

Holmestrand har en todelt berggrunn av avsetningsbergarter og størkningsbergarter. Eldst er avsetningsbergartene sandstein, skifer og konglomerat. Sandstein fra Silurtida ligger som ei smal stripe langs kysten, og under bysentrum, og ble til for 420 millioner år siden av elvesand fra fjellkjeden Kaledonidene i vest. Oppå denne ligger skiferlag og konglomerat fra karbontida for 300 millioner år siden. Disse lagene er for det meste skjult under ur og leiremasse, langs foten av brattskrenten. De inneholder fossiler av planter som levde på frodige elvesletter. Dette livet ble utslettet av basaltlavaer som kom opp fra revner i jordskorpa, og som bygde Holmestrandsfjellet og litt av platået inn til linja Solumås-Gjøklep-Vollsås-Brannåsen. Derfra og vestover ligger de litt yngre lagene av rombeporfyrlavaer som ble til under vulkanismens høydepunkt i Oslofeltet.

Brattskrenten fra Falkenstein til Sande er en erosjonskant som ble til ved at de bløte skiferlagene under lavafjellet ble gravd ut av elver og isbreer slik at det oppsto svære overheng som raste ned i store blokker(Paven feks). Prosessen fortsatte så lenge rasmassene ble fjernet av elver eller breer, helt til skrenten ble slik vi ser den nå. I Hillestad fins rester etter eksplosjonsartet vulkanisme i området Hillestadvannet-Eplerød. Trolig var det en vulkan der, en gang for 250-300 millioner år siden.

NæringslivRediger

Næringslivet i kommunen er preget av jordbruk og byens industri, særlig Hydros fabrikk for aluminiumsforedling, som på folkemunne kalles Nordisk. Ellers pendler mange til arbeid i Tønsberg, Drammen og Oslo.

SamferdselRediger

 
Holmestrand stasjon er en del av Vestfoldbanen. Stasjonen ble åpnet i 1881 og ble revet i juni 2016.

Holmestrand stasjon rett nord for bysenteret ble anlagt i 1881 som en jernbanestasjonVestfoldbanen. En ny stasjon er bygget i tunnel inne i fjellet.

Nye Holmestrand stasjon åpnet for trafikk 28. november 2016. Stasjonen ligger inne i fjellet og har tre innganger:

Nordre inngang: Har kollektivterminal utenfor. Søndre inngang: Midt i Holmestrand sentrum. Fjellheis: Fra toppen av fjellet og ned til stasjonen, 70 meter under.

Toget bruker 1 time inn til Oslo S. Avgang én gang i timen fra 05 til 23 på hverdager. I tillegg kjøres ekstratog i rushtiden. Togene betjener også Oslo lufthavn Gardermoen og Sandefjord lufthavn Torp.

 
Deler av Holmestrand by sett fra fjellet med utsikt over Oslofjorden i øst.

E18, som er hovedfartsåre for biltrafikken gjennom Vestfold sørover fra Oslo, gikk tidligere rett gjennom byen. Den ble imidlertid lagt i tunnel utenom bykjernen i 1983. I 2001 ble E18 flyttet vest i kommunen, og den 1 862 meter lange Holmestrandtunnelen ble del av Riksvei 313, siden 2010 fylkesvei, som går langs fjorden.

KulturRediger

Forfatteren Olav Duun bodde i Holmestrand fra 1908 til sin død i 1939, og Olav og Emma Duuns hus er nå museum.

Byen er ellers kjent for kunstnersøstrene Harriet Backer og Agathe Backer Grøndahl, forfatteren Nils Kjær og maleren Søren Onsager.

TusenårsstedRediger

I forbindelse med opprettelse av tusenårssted ble aksjonen «Prosjekt 1000-års-sted» satt igang. Aksjonen var et initiativ tatt av Holmestrand Rotaryklubb. I samarbeid med kommunen har de skapt plassen «Nysgjerrig» som ligger sentralt på bryggen i Holmestrand sentrum. Plassen er skapt som en forlengelse av Dr. Graaruds plass og sammen utgjør disse tusenårsstedet i kommunen. I sentrum for plassen står en statue med samme navn, som ble kjøpt inn til kommunens 250-årsjubileum.

Tusenårsstedet er opprettet på bakgrunn av ønsket om å profilere Holmestrand på en positiv måte, etter flere år med negativ omtale i pressen.[trenger referanse]

Parkeringsplassene på området er fjernet, og den har blitt hellelagt og statuen er blitt belyst. Bryggefronten er forbedret, og deler av bryggen har fått trapper ned til vannet – som et amfi. Det er blitt utsikt utover sjøen. Det vil ikke lengre være opplagsplass for båter om vinteren utenfor denne delen av bryggen.[trenger referanse]

Planene for plassen er laget av landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS i samarbeid med kunstneren Asbjørn Høglund. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 2,5 millioner kroner. Av dette har kommunen bevilget 1,5 millioner. «Aksjon 1000-års-sted» hadde som mål å samle inn de resterende en million kroner, og i forbindelse med avdukingen av statuen «Nysgjerrig» den 7. juni 2005 overleverte de 1 047 503 kroner til daværende ordfører Gerd Monsen.[trenger referanse]

UtdanningRediger

Kommunen har fire barneskoler; Hof skole, Botne skole, Ekeberg skole og Kleiverud skole. I tillegg finnes den private skolen Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Like ved Hvitstein stadion ligger Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand videregående skole.

PolitikkRediger

Kommunevalget for Holmestrand i 2015.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 29,9 +0,6 1499 8 0 3 (Mette Kalve, Rolf Arnesen, Grete Wold)
Sosialistisk Venstreparti 3,7 -1,4 185 1 0
Høyre 44,5 -1,6 2232 12 0 3 (Alf Johan Svele, Ulf Sundling, Janne Hjelmtveit)
Senterpartiet 4,9 -1,3 244 2 -1 1 (Heidi Næss Midtskogen)
Venstre 2,7 -0,5 134 1 0 1 (Thove Bringaker)
Kristelig folkeparti 4,2 -0,4 211 1 0 1 (Arnfinn Horne Johansen)
Fremskrittspartiet 6,6 +0,7 329 2 0
Miljøpartiet De Grønne 3,7 +3,7 186 1 +1
Valgdeltakelse/Total 59,7 % 5061 27 9
Ordfører: Alf Johan Svele (Høyre) Varaordfører: Ulf Sundling (Høyre)
Merknader: Kilde: Regjeringen.no - Kommunevalget i Holmestrand 2015

MedierRediger

KirkerRediger

Holmestrand kommune har flere kirker:

Tilhørende Den norske kirke
Pinsemenighet
  • Filadelfiakirken Holmestrand – fra 1935

VennskapsbyerRediger

 
Vänersborg.

Holmestrand er med i den største av alle nordiske vennskapsbykjeder, og har følgende vennskapsbyer:

Kjente personer med tilknytning til HolmestrandRediger

Personene er ordnet kronologisk etter fødselsår

ReferanserRediger

  1. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 4. november 2019. Besøkt 5. november 2019. 
  2. ^ Hof og Holmestrand søker om sammenslåing

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger