Nordiska taflor

Nordiska Taflor. Pittoreska utsigter från Sverige, Norge och Danmark i träsnitt med text var et seksbindsverk som utkom heftevis både i svensk og dansk parallellutgave i årene 1866 til 1875. Den danske utgaven het Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text.

Staden Kristiansand i Norge, med danska örloggsskepp på redden. Xylografi etter tegning av Carl Baagøe (1829-1902). Nordiska taflor Bd. 5, s. 4. Publ. Albert Bonnier (1873), etter Illustreret Tidende No. 244. 29/5-1864, s. 285.

Såvel tekstene som illustrasjonene var hentet fra ukebladene Illustreret Tidende i Danmark, Ny Illustrerad Tidning i Sverige og Norsk Folkeblad. Albert Bonniers Boktryckeri sto for den svenske utgivelsen, og Forlagsbureauet for den danske.

Skandinavisme, fellesskap og samhørighetRediger

Prosjektet var født i skandinavismens ånd, og kan hende kom utgivelsen i stand som et forsøk på å bedre på den forbrødring som led nederlag ved Den andre slesvigske krig?

Det var stedsmotivene som var det sentrale, både topografi og byprospekter, så hverken kunstnernes eller xylografenes navn finnes nevnt. Heller ingen kildehenvisninger til hvilket ukeblad tegningene er hentet fra ble det gjort rede for. Imidlertid har enkelte illustratører og xylografer satt navn eller initialer på selve bildene, slik at de er mulig å identifisere. Av kunstnerne var August Schneider (1842-1873), Carl Baagøe (1829-1902), Reinholdt Boll (1825-1897), Robert Haglund (1844-1930), Carl Gustaf Hellqvist (1851-1890) Vincent Stoltenberg Lerche (1837-1892), Otto Bache (1839-1927), Lorentz Frølich (1820-1908), Knud Gamborg (1828-1900), Georg Emil Libert (1820-1908), Henrik Olrik (1830-1890), Bernhard Olsen (1836-1922), Marcus Grønvold (1845–1929), Oscar Wergeland (1844-1910) og Jahn Ekenæs (1847-1920) representert.

Xylografene var blant annet Edward Skill (1831-1873), Wilhelm Fredrik Meyer (1844-1944), Hans Peter Hansen (1829-1899) og Wilhelm Obermann (1830-1896).

TriviaRediger

Et liknende prosjekt var Nordiska Målares Taflor. Träsnitt efter målningar af svenska, norska, danska och finska konstnärer. Med text, utgitt av Norstedt & Söner i 1877, med Albert Cammermeyer i Carl Johans gate 4 som hovedkommisjonær i Norge.[1] Men her var det til gjengjeld kunstmalerne selv og deres valg av motiver - historiske hendelser, genrébider og iscenesatt naturbilder - som sto i fokus.

Topografisk register over norske bilderRediger

ØstfoldRediger

Illustreret Tidende No. 395. 21/4-1867, s. 238.

 • Tistedalen i Norge (Robert Haglund) V 16
 • Fæstningen Fredrikssteen III 26
 • Torvet i Frederikshald med Fæstningen Frederikssteen (Robert Haglund) IV 46f

Illustreret Tidende No. 557. 29/5-1870, s. 297.

Illustreret Tidende No. 396. 28/4-1867, s. 295.

Oslo og omegnRediger

 • Carljohans-Gaden i Christiania IV 27
 • Frederiks-Universitetet i Christiania V 30
 • Homansbyen [= Josefines gate] i Christiania (Reinholdt Boll) I 4

Illustreret Tidende No. 149. 3/8-1862, s. 356.

[Viser f.v. hjemmene til Andreas Munch, sorenskriver Henrik Leganger, professor Carl Paul Caspari og byråsjef Carl Emil Collett].
Illustreret Tidende No. 392. 31/3-1867, s. 214.

 • Grefsens Vandcuuranstalt ved Christiania III 39f

Illustreret Tidende No. 452. 24/5-1868, s. 292.

 • Parti af Forstaden Sagene ved Christiania, med Hjula Væveri i Forgrunden. (Carl Baagøe) II 47

Illustreret Tidende No. 391. 24/3-1867, s. 207.

 • Villaen Frognæs ved Christiania VI 42
 • Parti fra Liabrochausséen ved Christiania II 31

Illustreret Tidende No. 379. 30/12-1866, s. 110.

Illustreret Tidende No. 385. 10/2-1867, s. 158.

 • Klosterruinen paa Hovedøen i Christiania Fjord IV 15
 • Parti af Galgebjerget i Oslo (Carl Baagøe) IV 19f

Illustreret Tidende No. 385. 10/2-1867, s. 158.

Illustreret Tidende No. 347. 20/5-1866, s. 281.

Illustreret Tidende No. 348. 27/5-1866, s. 288.

HedmarkRediger

 • Hamar Kirkes Ruiner ved Mjøsen I 35
 • Hjemvendte Elgjegere i Østerdalen (Carl B. Lorck) VI 42

Gjenopptrykt i Almuevennen Nr. 35. 1/9-1875, sp. 273-274 i xyografisk gjengivelse ved Julius Fredrik Brauner.

Gudbrandsdalen og OpplandRediger

 • «Helvedes-Hølen» i Mesna-Elven ved Lillehammer I 15
 • Kringen i Gudbrandsdalen, med Mindestøtten om Skotternes Nederlag II 14
 • Sinklars Grav ved Kringen i Gudbrandsdalen II 22
 • Bondegaarden Bjølstad i Gudbrandsdalen II 38 / V 42
 • Tesfos ved Vaage (Garmo) i Gudsbrandsdalen IV 7
 • Vaage Kirke i Gudbrandsdalen I 31
 • Loms Kirke i Gudbrandsdalen II 6
 • Parti af Bæverdalen (Røysheim) i Gudbrandsdalen I 12
 • Det Indre af en Bondestue paa Dovrefjeld II 45
 • Fra en Bjørnejagt under Dovrefjeld (Oscar Arnold Wergeland) V 12

Illustreret Tidende No. 554. 8/5-1870, s. 276.

 • Rundane i Gudbrandsdalen II 4
 • Bygdin Vand i Valders VI 38
 • Fagernæs i Nordre Aurdal i Valders I 20
 • Næselvene i Nordre Aurdal i Valders I 20
 • Veien over Kvamskleven i Valders I 24

Buskerud og VestfoldRediger

 • Christiania - Drammens Jernbane:
 • I. Røken Tunellen VI 10
 • II. Valstrand-Bro VI 10
 • III. Indfarten til Lier Tunellen VI 14
 • Frogner Kirke og Præstegaard i Lier (Carl Baagøe) III 44

Illustreret Tidende No. 449. 3/5-1868, s. 267.

 • Broen over Hønefossen ved Drammen V 19
 • Drammen VI 15
 • Raadhuset i Drammen VI 6
 • En Gudstjeneste i den gamle Snarum Kirke i Modum Præstegjeld (Knud Gamborg) IV 44
 • Et Vandingssted ved en Skydsstation i Modum Præstegjeld (Knud Gamborg) IV 28
 • Jernbanebro over Døvigsfossen ved Aaamot VI 30
 • Kongens Udsigt fra Krogkleven paa Ringerike V 24
 • Ringerike:
 • I. Hougsund VI 22
 • II. Braatehaugen ved Humledal VI 22
 • Hønefos paa Ringerike (Johan Jørgen Broch (III)) II 20

Illustreret Tidende No. 349. 3/6-1866, s. 296.

 • Gretestuen i Hallingdalen V 20
 • Skurdscene fra Hallingdalen V 4
 • Portal paa Tinghuset [«Gretestuen»] paa Søndre i Aal i Hallingdal (O. R.) V 11f

Illustreret Tidende No. 541. 6/2-1870, s. 168.

Illustreret Tidende No. 403. 16/6-1867, s. 305.

Illustreret Tidende No. 403. 16/6-1867, s. 305.

 • Indre-Horten med Karljohansværn, seet fra Keisermarken (Carl Baagøe) III 23f

Illustreret Tidende No. 422. 27/10-1867, s. 30.

 • Udsigt over Tønsbergfjord til Jarlsberg, seet fra Stranden under Slotsbjerget (Carl Baagøe) IV 8

Illustreret Tidende No. 427. 1/12-1867, s. 73.

Illustreret Tidende No. 636. 3/12-1872, s. 88.

 • Parti af Torvet i Tønsberg med det nye Raadhuus (Carl Baagøe) III 32

Illustreret Tidende No. 410. 4/8-1867, s. 363.

 • Parti af Tønsberg med Slotsbjerget, seet fra Fagerheim (Carl Baagøe) III 32

Illustreret Tidende No. 410. 4/8-1867, s. 363.

 • Fyrtaarnet paa Lille-Færder ved Christianiafjordens Munding (Originaltegning) III 48

Illustreret Tidende No. 436. 2/2-1868, s. 155.

 • Lahelle mellem Tønsberg og Sandefjord (Carl Baagøe) III 28

Illustreret Tidende No. 415. 8/9-1867, s. 403.

 • Sandefjords Badeanstalts Selskabslocale, sett fra Huvigstranden. (Carl Baagøe) III 4

Illustreret Tidende No. 399. 19/5-1867, s. 272.

Illustreret Tidende No. 552. 24/4-1870, s. 261.

Illustreret Tidende No. 527. 31/10-1869, s. 39.

TelemarkRediger

 • Kirkeruinen paa Kapitelbjerget ved Skien (Carl Baagøe) IV 4

Illustreret Tidende No. 384. 3/2-1867, s. 150.

Illustreret Tidende No. 374. 25/11-1866, s. 60.

 • Løveid Kanal ovenfor Sluserne, seet fra Nordsjøen i Thelemarken (Carl Baagøe) II 35

Illustreret Tidende No. 374. 25/11-1866, s. 60.

Illustreret Tidende No. 380. 6/1-1867, s. 119.

Illustreret Tidende No. 380. 6/1-1867, s. 119.

 • Gaustad-Fjeld i Thelemarken V 34

Illustreret Tidende No. 636. 3/12-1872, s. 88. (Georg Emil Libert)

Illustreret Tidende No. 317. 22/10-1865, s. 28.

Illustreret Tidende No. 505. 30/5-1869, s. 298.

Illustreret Tidende No. 546. 13/3-1870, s. 208.

Illustreret Tidende No. 677. 15/9-1872, s. 469.

Illustreret Tidende No. 677. 15/9-1872, s. 469.

Illustreret Tidende No. 677. 15/9-1872, s. 469.

 • I Hitterdal Kirkes Forhus V 26
 • Bergskred i Thelemarken V 23

Sørlandet med Agder-fylkeneRediger

Illustreret Tidende No. 335. 25/2-1866, s. 185.

 • Parti ved Kragerø I 36
 • Byen Kragerø i Norge V 31
 • Langesunds-Kreppa paa Veien mellem Langesund og Kragerø II 18
 • Jernbanebroen over Gravfossen ved Hirsdalen (Knud Gamborg) IV 36

Illustreret Tidende No. 532. 5/12-1869, s. 83.

 • Kristiansand, med danske Orlogsskib ved Havnen (Carl Baagøe) V 4

Illustreret Tidende No. 244. 29/5-1864, s. 285.

 • Lindesnæs (Originaltegning) III 43f

Illustreret Tidende No. 455. 14/6-1868, s. 320.

RogalandRediger

 • Parti af Stavangers domkirke efter Restaureringen (Chr. Zeuthen etter foto av Carl Lauritz Jacobsen) IV 47f

Illustreret Tidende No. 530. 21/11-1869, s. 61.

Illustreret Tidende No. 530. 21/11-1869, s. 61.

Illustreret Tidende No. 411. 11/8-1867, s. 370.

Illustreret Tidende No. 448. 26/4-1868, s. 258.

 • Harald Haarfagers Mindested ved Haugesund (etter foto av Jan Greve) VI 3

Illustreret Tidende No. 673. 18/8-1872, s. 431.

Bergen og HordalandRediger

 • Bergen, seet fra WalkendorfFs Taarn II .30
 • Torvet i Bergen II 42
 • Torvet Muur-Almendingen i Bergen VI 2
 • Murporten ved Strandgaden i Bergen (Carl Gustaf Hellqvist) VI 38
 • Museumsbygningen i Bergen III 19
 • Det Indre af Tyske Kirken i Bergen (Carl Gustaf Hellqvist) VI 34
 • En Tur til Lyse Kloster ved Bergen (Niels Bredal) V 43
 • Malmanger Præstegaard ved Hardangerfjorden V 38
 • Gudvangen i Næredalen i Bergens Stift I 47
 • Buarbræen i Hardanger (Carl Gustaf Hellqvist) VI 31
 • Ringedals Fos, Odde i Hardanger I 39
 • Forbjerget Statlandet og Selje i Bergenhuus Amt (Originaltegning) III 36

Illustreret Tidende No. 433. 12/1-1868, s. 134.

Sogn og FjordaneRediger

Illustreret Tidende No. 325. 17/12-1865, s. 96.

 • Frithiofs Gravhøi ved Sognefjord I 11
 • Seltun i Lærdal i Bergens Stift I 40
 • Borgunds Kirke i Lærdals Præstegjeld i Bergens Stift I 44
 • Fra Lærdalsøren VI 35
 • Nigaardsbræen i Justedalen II 26
 • Horndalsfjeldet i Bergens Stift VI 27

Møre og RomsdalRediger

Illustreret Tidende No. 331. 28/1-1866, s. 28.

 • Romsdalshornet I 28
 • Slettafossen i Romsdalen I 4
 • Ved Aak i Romsdalen (Georg Emil Libert) II 8

Illustreret Tidende No. 331. 28/1-1866, s. 28.

TrøndelagRediger

 • Domkirken i Throndhjem II 26
 • Trondhjems domkirke. Interiør (Carl Gustaf Hellqvist) VI 46
 • Parti af Munkegaden i Throndhjem (Efter Photographi) II 40

Illustreret Tidende No. 376. 9/12-1866, s. 76.

 • Parti af Munkegaden i Throndhjem (Carl Baagøe) IV 36
 • Munkholmen ved Throndhjem I 8
 • Throndhjem, seet fra Blæsevoldsbakken I 16
 • Forbjerget Stemshesten i Throndhjems Stift III 46

Nord-NorgeRediger

 • Thjøttø og «de syv Søstre» paa Alstenø (Originaltegning) III 31f

Illustreret Tidende No. 430. 22/12-1867, s. 99.

 • Vaagøen med Fiskeboltinden ved Lofoten I 48
 • Hestmandø i Nordland (Georg Emil Libert) III 23

Illustreret Tidende No. 418. 29/9-1867, s. 423.

 • Havnen ved Hammerfest i Finmarken I 24
 • Hammerfest i Finmarken V 16
 • Nordkap I 32
 • Elvenæs i Syd-Varanger IV 12
 • Indsøen Mennekojærvi i Syd-Varanger IV 23
 • Finkirken ved Kjøllefjord (Hans Møller-Gasmann) IV 32

Illustreret Tidende No. 470. 27/9-1868, s. 444.

 • Pasvig-Elven i Syd-Varanger IV 12
 • Toppen af Fjeldet Suallivare i Vestfinmarken, med de der staaende gamle Guddomsstene IV 16

GenrebilderRediger

Illustreret Tidende No. 480. 6/12-1868, s. 83.

Illustreret Tidende No. 557. 29/5-1870, s. 300.

Illustreret Tidende No. 618. 30/7-1871, s. 394.

ReferanserRediger

 1. ^ Annonse i Dagbladet No. 292 A. Onsdag den 19de December 1877, s. 4. Kilde.

Eksterne lenkerRediger

NasjonalbiblioteketRediger

RunebergprosjektetRediger