Ny Illustrerad Tidning

Ny Illustrerad Tidning var et svensk ukeblad, som kom ut hver lørdag i årene 18651900.

Ny Illustrerad Tidning
Ny Illustrerad Tidning 8. september 1877
TypePeriodikum
Grunnlagt1865

Formål rediger

Ukebladet hadde mange av landets fremste skribenter og kunstnere som bidragsytere. De tilstrebet å bli en motvekt til det danske Illustreret Tidende 1859-1924, som hadde det uttalte mål å bli ukeblad for hele Skandinavia. I konkurransen anla derfor Ny Illustrerad Tidning en nasjonal, kulturell profil, som var ment å skulle fange hele unionsriket. De sørget dermed for å knytte til seg den norske kunstmaleren Vincent Stoltenberg Lerche som fast bidragsyter. Lerche tegnet både svenske og norske folkelivsbilder, og leverte også, både i tekst og tegninger, norske prospekter i ukebladet.

Innhold rediger

Innholdet besto i hovedsak av biografier, novelletter, dikt, historiske og kulturelle skildringer, innlegg om naturvitenskap og litteraturhistorie, politiske oversikter, teater-, musikk- og litteraturanmeldelser, musikkstykker med mer.[1]

Eget xylografisk atelier rediger

Ukebladet satset sterkt på gode illustrasjoner. Derfor etablerte de i tråd med hva den danske konkurrenten hadde gjort, et eget xylografisk atelier under ledelse av den engelske xylografen Edward Skill (1831-1873), som hadde kommet til Sverige i 1864. Etter Skills død overtok Wilhelm Fredrik Meyer (1844-1944) som "föreståndare" for Ny illustrerad tidnings atelier. Ukebladets xylografiske atelier kom til å øve innflytelse på kravene som etterhvert ble stilt til billedkvalitet i svensk ukepressen. Dets xylografer var også i blant aktive innenfor bokproduksjon og arbeid med større praktverker.[2]

I 1900 gikk ukebladet inn i publikasjonen Ord och Bild.

Referanser rediger