Grunnkretser i Bergen kommune

Wikimedia-listeartikkel

Grunnkretser i Bergen kommune er delområder og grunnkretser som seksjonerer Bergen kommune, Vestland, for folketellingsformål og lignende. I noen tilfeller sammenfaller de med kirkesogn, med valgkretser og med nåværende eller tidligere skolekretser.

Tabelloversikt rediger

Bergen kommune er inndelt i 363 grunnkretser som er fordelt på 20 delområder, 51 levekårsoner og 8 bydeler.

Tabellen lister samtlige grunnkretser etter nummer, med opplysninger om navn, folketall, landareal, ferskvannsareal, hvilket delområde, levekårsone og bydel hver grunnkrets tilhører, og eventuelt når grunnkretsen ble innlemmet i Bergen og fra hvilken kommune. Tabellen er sorterbar, slik at man kan samle de ulike grunnkretsene som hører sammen ved å trykke på pilene øverst i hver kolonne, eller få rangerte talldata.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[1] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[2] Bydel Merknad
46 010 101 Nordnes 503 0,10 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 102 Sliberget 571 0,04 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 103 Tollbuen 831 0,05 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 104 Fredriksberg 579 0,08 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 105 Nykirken 498 0,06 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 106 Klosteret 525 0,07 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 107 Knøsesmauet 478 0,02 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 108 Nøstet 473 0,03 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 109 Jonsvollen 309 0,03 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 110 Sydnes 462 0,10 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus
46 010 111 Dokken 574 0,21 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus
46 010 112 Sydneshaugen 387 0,03 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus
46 010 113 Rosenbergsgaten 480 0,02 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 114 Engen 468 0,05 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 115 Strandkaien 231 0,05 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 116 Torget 699 0,08 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 117 Vetrlidsalmenningen 543 0,06 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 118 Bryggen 418 0,05 0 Sentrum Vågen Bergenhus
46 010 119 Steinkjelleren 415 0,02 0 Sentrum Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 120 Wesselengen 318 0,02 0 Sentrum Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 121 Skanselien 310 0,06 0 Sentrum Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 122 Skansen 334 0,12 0 Sentrum Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 123 Skansemyren 233 0,12 0 Sentrum Fjellsiden sør Bergenhus
46 010 124 Endregården 176 0,05 0 Sentrum Fjellsiden sør Bergenhus
46 010 125 Domkirken 562 0,09 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 126 Dankert Krohn 562 0,03 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 127 Betanien 84 0,02 0 Sentrum Fjellsiden sør Bergenhus
46 010 128 Marken 429 0,10 0,01 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 129 Torgallmenningen 221 0,07 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 130 Vakserelven 413 0,05 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 131 Vestre Torvgate 455 0,04 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 132 Museet 0 0,06 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus
46 010 133 Møhlenpris 788 0,04 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 134 Tullingsgate 324 0,02 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 135 Nygårdshøyden 501 0,07 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 136 Grieghallen 390 0,10 0,01 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 137 Jernbanen 123 0,28 0 Sentrum Sentrum Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 138 Nygårdstangen 501 0,06 0 Sentrum Sentrum Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 139 Jonas Reins gate 836 0,03 0 Sentrum Sentrum Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 140 Fredrik Meltzers gate 581 0,03 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 141 Nygårdsparken 699 0,16 0,01 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 142 Stormsgate 713 0,02 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 143 Marineholmen 10 0,07 0 Sentrum Nygårdshøyden/Møhlenpris Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 144 Johannes Bruns gate 227 0,04 0 Sentrum Sentrum Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 145 Florida 138 0,14 0 Sentrum Sentrum Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 146 Fløyfjellet 2 0,75 0 Sentrum Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 147 Kalmaren 413 0,02 0 Sentrum Sentrum Bergenhus
46 010 201 Gyldenpris 170 0,05 0 Solheim Solheim nord Laksevåg Laksevåg kommune til 1921.
46 010 202 Stranden 698 0,11 0 Solheim Solheim nord Årstad Laksevåg kommune til 1921.
46 010 203 Strandlien 866 0,10 0 Solheim Solheim nord Årstad Laksevåg kommune til 1921.
46 010 204 St Markus 817 0,07 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 205 Krohnviken 758 0,08 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 206 Bøhmergaten 558 0,04 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 207 Solheimsviken 984 0,15 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 208 Jørgen Moes gate 477 0,07 0 Solheim Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 209 Grønneviken 370 0,07 0 Solheim Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 210 Hunstad 458 0,10 0 Solheim Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 211 Pinnelien 359 0,03 0 Solheim Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 212 Krohnsminde 313 0,08 0 Solheim Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 213 Ny-Krohnborg 300 0,03 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 214 Løvstakkveien 505 0,06 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 215 Blekenberg 475 0,06 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 216 Firdagaten 339 0,03 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 217 Solheim sekundærstasjon 372 0,04 0 Solheim Solheim nord Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 218 Bjørnsons gate 756 0,10 0 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 219 Garborgs gate 550 0,09 0 Solheim Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 220 Fabrikkgaten 317 0,11 0,01 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 221 Solheim 709 0,19 0 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 222 Grønnlien 573 0,11 0 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 223 Kristian Bings vei 400 0,14 0 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 224 Lille Solheim 479 0,08 0 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 225 Solheimsvatnet 0 0,13 0,01 Solheim Solheim sør Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 226 Fredlund 1 055 0,34 0 Solheim Minde Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 227 Kristianborg 1 153 0,54 0,04 Solheim Minde Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 228 Grønnestølen 1 019 0,37 0 Solheim Minde Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 229 Løvstakksiden 0 2,74 0,01 Solheim Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 301 Gimleveien 1 164 0,17 0 Fridalen-Slettebakken Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 302 Kronstad 496 0,16 0 Fridalen-Slettebakken Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 303 Svaneviken 486 0,09 0,02 Fridalen-Slettebakken Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 304 Nymark 607 0,15 0 Fridalen-Slettebakken Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 305 Soleiveien 363 0,07 0 Fridalen-Slettebakken Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 306 Fridalen 382 0,09 0 Fridalen-Slettebakken Kronstad Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 307 Inndalen 419 0,04 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 308 Finnbergåsen 419 0,07 0 Fridalen-Slettebakken Minde Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 309 Minde 444 0,10 0 Fridalen-Slettebakken Minde Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 310 Rautjern 708 0,08 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 311 Ernst Sars vei 586 0,04 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 312 Langhaugen 544 0,11 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 313 Joachim Lampes vei 677 0,11 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 314 Henrik Mohns vei 438 0,04 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 315 Wergeland 337 0,12 0,02 Fridalen-Slettebakken Minde Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 316 Fageråsen 498 0,09 0,02 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 317 Tveitevatnet 592 0,09 0,02 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 318 Adolph Bergs vei 380 0,05 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 319 Nordahl Rolfsens vei 504 0,07 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 320 Vestrebø 413 0,06 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 321 Bergenshallen 0 0,13 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 322 Slettebakken kirke 635 0,15 0,04 Fridalen-Slettebakken Fantoft Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 323 Fantoft 1 665 0,31 0,06 Fridalen-Slettebakken Fantoft Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 324 Slettebakken 509 0,08 0 Fridalen-Slettebakken Fantoft Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 325 Knausen 444 0,07 0 Fridalen-Slettebakken Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 401 Ravneberget 488 0,16 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 402 Sollien 461 0,13 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 403 Lægdene 996 0,18 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 404 Vognstølen 447 0,07 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 405 Landås 416 0,11 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 406 Landåslien 375 0,13 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 407 Meiseveien 670 0,09 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 408 Landåstorget 497 0,09 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 409 Rugdeveien 666 0,07 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 410 Strimmelen 431 0,07 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 411 Øvre Kolstien 343 0,10 0 Landås-Sædalen Nattlandsfjellet Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 412 Kolstølen 284 0,04 0 Landås-Sædalen Landås Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 413 Paddemyren 684 0,08 0 Landås-Sædalen Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 414 Mannsverk 627 0,06 0 Landås-Sædalen Slettebakken Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 415 Øvre Slettebakken 268 0,12 0 Landås-Sædalen Nattlandsfjellet Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 416 Kolstien 399 0,13 0 Landås-Sædalen Nattlandsfjellet Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 417 Nattlandsfjellet 1 651 0,67 0 Landås-Sædalen Nattlandsfjellet Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 418 Øvre Nattland 1 288 0,26 0 Landås-Sædalen Fantoft Årstad Fana kommune til 1972.
46 010 419 Nedre Nattland 834 0,36 0 Landås-Sædalen Sædalen Fana Fana kommune til 1972
46 010 420 Vestre Sædalen 707 0,37 0 Landås-Sædalen Sædalen Fana Fana kommune til 1972
46 010 421 Sædalen 1 295 2,31 0,10 Landås-Sædalen Sædalen Fana Fana kommune til 1972
46 010 422 Ulriken 0 2,95 0,07 Landås-Sædalen Årstad Årstad kommune til 1915.
46 010 501 Starefossen 324 0,18 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 502 Kalfarlien 441 0,11 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 503 Seiersbjerget 555 0,13 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 504 Bellevue 477 0,10 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 505 Ole Irgens vei 360 0,07 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 506 Nystuen 323 0,14 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 507 Kalvedalen 534 0,10 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 508 Fløen 460 0,13 0 Årstad Kronstad Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 509 Årstadvollen 0 0,02 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 510 Statsarkivet 585 0,13 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 511 Møllendal 765 0,31 0 Årstad Kronstad Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 512 Alrek 97 0,01 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 513 Haraldsplass 445 0,18 0 Årstad Fjellsiden sør Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 514 Haukeland sykehus 240 0,28 0 Årstad Landås Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 515 Svartediket 0 10,68 0,86 Årstad Bergenhus Årstad kommune til 1915.
46 010 601 Lønborg 1 347 0,36 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 602 Helleneset 493 0,20 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 603 Hellefjellet 81 0,10 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 604 Øyjordsåsen 332 0,12 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 605 Eikeviken 508 0,17 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 606 Solbakken 538 0,13 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 607 Øyjorden 366 0,16 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 608 Biskopshavn 909 0,24 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 609 Stemmemyren 347 0,13 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 610 Sølvberget 501 0,15 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 611 Hatleberget 295 0,07 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 612 Handelshøyskolen 5 0,08 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 613 Hegreneset 257 0,10 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 614 Nyhavn 609 0,15 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 615 Neevengården 1 0,16 0 Sandviken Hellen Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 616 Munkebotn 286 0,13 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 617 Måseskjæret 817 0,18 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 618 Wilhelmineborg 442 0,14 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 619 Sandvikstorget 372 0,08 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 620 Christinegården 603 0,23 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 621 Rosegrenden 697 0,08 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 622 Kirkegaten 616 0,03 0 Sandviken Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 623 Mulen 367 0,03 0 Sandviken Sandviken Bergenhus
46 010 624 Sandvikskirken 462 0,06 0 Sandviken Sandviken Bergenhus
46 010 625 Rothaugen 478 0,03 0 Sandviken Vågen Bergenhus
46 010 626 Absalon Beyers gate 501 0,03 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 627 Mathismarken 578 0,04 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 628 Breistølen 269 0,06 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 629 Krohnengen 544 0,10 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 630 Ladegården 518 0,02 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 631 Baglergaten 575 0,02 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 632 Skuteviken 462 0,04 0 Sandviken Vågen Bergenhus
46 010 633 Stølen 505 0,02 0 Sandviken Fjellsiden nord Bergenhus
46 010 634 Dreggen 255 0,05 0 Sandviken Vågen Bergenhus
46 010 635 Bergenhus 0 0,09 0 Sandviken Vågen Bergenhus
46 010 636 Skoltegrunnskaien 0 0,06 0 Sandviken Vågen Bergenhus
46 010 637 Sandviksfjellet 0 5,19 0,32 Sandviken Bergenhus Bergen landdistrikt til 1877.
46 010 701 Fagerdalshøgda 904 0,29 0 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 702 Eidsvågneset 712 0,25 0 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 703 Eidsvågskogen 616 0,41 0 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 704 Tømmervågen 733 0,71 0,01 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 705 Eidsvåg 174 0,54 0,04 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 706 Jordalen 130 6,93 0,45 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 707 Selvik 167 2,62 0,21 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 708 Ervik 911 1,46 0,06 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 709 Åstveit 666 0,97 0,03 Eidsvåg Eidsvåg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 801 Tertnes 1 517 1,00 0,04 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 802 Danmarksneset 1 286 0,62 0 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 803 Kvernevikstemma 581 0,19 0 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 804 Morvik 917 0,40 0 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 805 Morvikbotnane 604 0,62 0 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 806 Kringstølen 1 535 0,77 0 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 807 Lokketo 823 0,37 0 Tertnes-Salhus Morvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 808 Toppe 1 060 0,22 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 809 Slettestølen 993 0,46 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 810 Hitland 78 2,86 0,06 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 811 Mjølkeråen 559 1,52 0,01 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 812 Salhus 872 0,81 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 813 Søre Toppe 262 1,84 0,02 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 901 Hordvik 2 065 2,96 0 Åsane Hordvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 902 Veten 490 4,51 0,01 Åsane Hordvik Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 903 Hylkje 1 036 1,48 0 Åsane Breistein Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 904 Almås 325 2,29 0 Åsane Breistein Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 905 Haukås 313 3,55 0,12 Åsane Breistein Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 906 Breistein 896 3,02 0,01 Åsane Breistein Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 907 Blindheim 818 6,02 0,31 Åsane Nyborg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 908 Vågsbotn 992 0,55 0,04 Åsane Nyborg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 909 Dalabygda 415 5,40 0,42 Åsane Nyborg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 910 Ulset 610 1,58 0,01 Åsane Nyborg Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 911 Skinstø 1 406 0,62 0 Åsane Haukedal Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 912 Haukedal 4 638 0,57 0 Åsane Haukedal Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 913 Prestestien 1 009 0,21 0 Åsane Haukedal Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 914 Fossekleiva 536 0,20 0 Åsane Haukedal Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 915 Blokkhaugen 868 0,34 0 Åsane Haukedal Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 916 Åstveitskogen 994 0,54 0 Åsane Haukedal Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 917 Kollåsen 1 045 0,59 0,01 Åsane Rolland Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 918 Rolland 826 0,30 0 Åsane Rolland Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 919 Storåsen 809 0,36 0 Åsane Rolland Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 920 Åmundsdalen 960 0,40 0 Åsane Rolland Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 921 Litleåsen 256 0,45 0,10 Åsane Rolland Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 922 Li 4 207 0,37 0 Åsane Flaktveit Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 923 Flaktveit 721 0,26 0 Åsane Flaktveit Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 924 Flaktveitrinden 421 0,18 0 Åsane Flaktveit Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 925 Flaktveittræet 1 408 0,32 0 Åsane Flaktveit Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 926 Bekkjarkrokane 506 0,13 0 Åsane Flaktveit Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 927 Flaktveitleitet 1 955 0,47 0 Åsane Flaktveit Åsane Åsane kommune til 1972.
46 010 928 Hjortland 377 5,29 0,18 Åsane Gullfjellet Åsane Åsane kommune til 1972
46 011 001 Breisteinsli 967 1,11 0,10 Ytre Arna Ytre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 002 Ytre Arna 998 1,06 0,02 Ytre Arna Ytre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 003 Festtangen 320 1,37 0,17 Ytre Arna Ytre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 004 Gaupås 443 0,91 0,15 Ytre Arna Ytre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 005 Haugland 319 9,28 0,26 Ytre Arna Gullfjellet Arna Arna kommune til 1972
46 011 101 Mjeldheim 584 7,46 0,08 Indre Arna Gullfjellet Arna Arna kommune til 1972
46 011 102 Arnatveit 907 1,39 0 Indre Arna Indre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 103 Ådnamarka 1 072 0,95 0 Indre Arna Indre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 104 Indre Arna 1 290 1,40 0 Indre Arna Indre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 105 Bogen 1 125 1,71 0 Indre Arna Indre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 106 Seim 1 358 0,67 0 Indre Arna Indre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 107 Garnes 608 1,19 0 Indre Arna Indre Arna Arna Arna kommune til 1972
46 011 108 Skuggestranda 361 20,64 0,14 Indre Arna Gullfjellet Arna Arna kommune til 1972
46 011 109 Trengereid 297 15,46 0,48 Indre Arna Gullfjellet Arna Arna kommune til 1972
46 011 201 Borgo 239 9,97 0,13 Lone Gullfjellet Arna Arna kommune til 1972
46 011 202 Londalen 700 1,84 0 Lone Espeland Arna Arna kommune til 1972
46 011 203 Espeland 973 8,44 0,27 Lone Espeland Arna Arna kommune til 1972
46 011 204 Lone 909 2,55 0,23 Lone Espeland Arna Arna kommune til 1972
46 011 205 Unneland 192 12,31 0,75 Lone Gullfjellet Arna Arna kommune til 1972
46 011 301 Brattland 1 886 8,77 0,79 Nesttun Sædalen Fana Fana kommune til 1972
46 011 302 Dyngeland 232 4,65 0,65 Nesttun Gullfjellet Fana Fana kommune til 1972
46 011 303 Totland 302 13,11 0,12 Nesttun Gullfjellet Fana Fana kommune til 1972
46 011 304 Ulsmåg 887 0,66 0 Nesttun Nesttun Fana Fana kommune til 1972
46 011 306 Nordrevoll 2 708 0,96 0 Nesttun Nesttun Fana Fana kommune til 1972
46 011 307 Kirkebirkeland 5 416 2,52 0,18 Nesttun Smørås Fana Fana kommune til 1972
46 011 308 Øvsttun 1 523 0,82 0,03 Nesttun Skjold Fana Fana kommune til 1972
46 011 309 Nesttun 1 860 0,65 0,07 Nesttun Nesttun Fana Fana kommune til 1972
46 011 310 Tveiterås 1 250 0,89 0,10 Nesttun Paradis Fana Fana kommune til 1972
46 011 311 Paradis 1 643 1,17 0,01 Nesttun Paradis Fana Fana kommune til 1972
46 011 312 Storetveit 884 0,55 0 Nesttun Paradis Fana Fana kommune til 1972
46 011 313 Hop 2 125 1,22 0,04 Nesttun Paradis Fana Fana kommune til 1972
46 011 314 Skjold 2 985 1,56 0 Nesttun Skjold Fana Fana kommune til 1972
46 011 315 Skjoldhøgda 2 623 1,15 0,08 Nesttun Skjold Fana Fana kommune til 1972
46 011 316 Krohnåsen 2 237 1,31 0,04 Nesttun Smørås Fana Fana kommune til 1972
46 011 317 Smørås 827 2,24 0,05 Nesttun Smørås Fana Fana kommune til 1972
46 011 318 Midtun 4 648 1,00 0,02 Nesttun Nesttun Fana Fana kommune til 1972
46 011 319 Kjenndalen 2 644 1,41 0,02 Nesttun Sædalen Fana Fana kommune til 1972
46 011 401 Valle 1 454 1,39 0 Kaland Smørås Fana Fana kommune til 1972
46 011 402 Sandven 941 3,99 1,32 Kaland Smørås Fana Fana kommune til 1972
46 011 403 Samdal 477 50,99 1,40 Kaland Gullfjellet Fana Fana kommune til 1972
46 011 404 Kaland 547 12,87 2,13 Kaland Gullfjellet Fana Fana kommune til 1972
46 011 501 Stend 433 4,76 0,13 Fana Fana Fana Fana kommune til 1972
46 011 502 Titlestad 1 833 2,64 0,22 Fana Fana Fana Fana kommune til 1972
46 011 503 Fanahammeren 1 010 0,92 0,12 Fana Fana Fana Fana kommune til 1972
46 011 504 Fana 863 8,21 1,05 Fana Fana Fana Fana kommune til 1972
46 011 505 Nordvik 474 5,73 0,06 Fana Fana Fana Fana kommune til 1972
46 011 506 Krokeide 740 11,81 0,19 Fana Fana Fana Fana kommune til 1972
46 011 601 Knappen 657 0,83 0,06 Ytrebygda Kyrkjetangen Fyllingsdalen Fana kommune til 1972
46 011 602 Nordeide 1 680 1,22 0 Ytrebygda Kyrkjetangen Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 604 Steinsvik 2 857 1,10 0,03 Ytrebygda Sandsli Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 605 Rotvollen 1 866 0,68 0 Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 606 Nordås 1 692 0,79 0 Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 607 Holten 1 127 0,61 0 Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 608 Siljustøl 2 338 1,03 0,01 Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 609 Skeie 5 432 2,42 0,12 Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 610 Grimseid 387 2,07 0,07 Ytrebygda Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 611 Milde 549 2,28 0,10 Ytrebygda Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 612 Hjellestad 2 188 2,93 0,01 Ytrebygda Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 613 Ådland 1 181 3,75 0,04 Ytrebygda Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 614 Skage 797 2,47 0,07 Ytrebygda Ytrebygda Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 615 Flesland 530 2,28 0 Ytrebygda Flesland Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 616 Liland 414 4,30 0,25 Ytrebygda Flesland Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 618 Grimstad 1 160 4,16 0,05 Ytrebygda Flesland Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 619 Dolvik 506 1,23 0 Ytrebygda Flesland Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 620 Søreide 4 613 1,68 0,07 Ytrebygda Sandsli Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 621 Kokstad 206 2,06 0,01 Ytrebygda Flesland Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 622 Sandsli 1 039 1,39 0,11 Ytrebygda Sandsli Ytrebygda Fana kommune til 1972
46 011 702 Kråkenes 2 741 2,44 0 Bønes Kyrkjetangen Fyllingsdalen Fana kommune til 1972
46 011 703 Bønesskogen 2 433 0,90 0 Bønes Bønesskogen Fyllingsdalen Fana kommune til 1972
46 011 704 Bønes 1 403 0,49 0 Bønes Bønesskogen Fyllingsdalen Fana kommune til 1972
46 011 705 Kyrkjetangen 205 0,43 0 Bønes Kyrkjetangen Fyllingsdalen Fana kommune til 1972
46 011 706 Straume 2 813 1,06 0,30 Bønes Bønesskogen Fyllingsdalen Fana kommune til 1972
46 011 801 Øvre Fyllingen 555 1,68 0 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 802 Løvstakken 233 0,66 0,12 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 803 Storavatnet 503 0,31 0,05 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 804 Sikthaugen 931 0,17 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 805 Storhammeren 881 0,26 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 806 Kanadaskogen 855 1,64 0,05 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 807 Langaheia 364 0,34 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 808 Spelhaugen 483 0,40 0,01 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 809 Løvås 926 0,26 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 810 Nebbestølen 544 0,23 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 811 Lynghaug 517 0,11 0,01 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 812 Helgeplasset 461 0,12 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 813 Rosenlund 1 237 1,09 0 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 814 Lyshovden 470 0,27 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 815 Oasen 945 0,19 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 816 Sælemyr 703 0,23 0,01 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 817 Ortuflaten 1 663 0,27 0,02 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 818 Smiberget 361 0,08 0,02 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 819 Myrholtet 813 0,36 0 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 820 Allestadhaugen 655 0,58 0,09 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 821 Hesjaholten 305 0,17 0,06 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 822 Bjørge 1 540 1,07 0,18 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 823 Sandeidet 871 0,41 0,18 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 824 Varden 433 0,16 0,02 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 825 Sælen 454 0,37 0,10 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 826 Ortugrenden 884 0,19 0,01 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 827 Lillehatten 428 0,17 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen Fyllingsdalen Fana kommune til 1955
46 011 901 Lyderhorn 1 340 1,78 0,01 Loddefjord Kjøkkelvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 902 Kjøkkelvik 1 254 0,52 0 Loddefjord Kjøkkelvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 903 Fæsteråsen 640 0,19 0 Loddefjord Kjøkkelvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 904 Olsvikfjellet 697 0,16 0 Loddefjord Olsvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 905 Olsvikmarka 4 226 0,11 0 Loddefjord Olsvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 906 Fredheim 16 0,14 0 Loddefjord Olsvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 907 Olsvikåsen 1 229 0,31 0 Loddefjord Olsvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 908 Krabbedalen 383 0,15 0 Loddefjord Kjøkkelvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 909 Leirvik 1 833 1,61 0,01 Loddefjord Godvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 910 Brønndalen 1 240 0,42 0 Loddefjord Olsvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 911 Loddefjorddalen 1 159 0,75 0 Loddefjord Loddefjord Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 912 Klasatjørna 669 0,22 0,05 Loddefjord Loddefjord Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 913 Peneset 637 0,52 0,53 Loddefjord Hetlevik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 914 Vestre Vadmyra 836 0,06 0 Loddefjord Loddefjord Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 915 Vadmyra 1 011 0,10 0 Loddefjord Loddefjord Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 916 Sandgotna 722 0,35 0 Loddefjord Loddefjord Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 917 Drotningsvik 3 197 2,02 0,03 Loddefjord Godvik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 918 Alvøy 695 2,78 0,81 Loddefjord Alvøy Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 919 Håkonshella 1 229 1,20 0,03 Loddefjord Alvøy Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 920 Mathopen 1 785 3,13 0,12 Loddefjord Alvøy Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 921 Hetlevik 952 0,70 0,16 Loddefjord Hetlevik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 922 Hetlevikåsen 646 0,12 0,01 Loddefjord Hetlevik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 923 Stordal 493 0,24 0 Loddefjord Hetlevik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 924 Bjørndal 1 304 3,02 0,26 Loddefjord Hetlevik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 011 925 Bjørndalsskogen 886 0,52 0,08 Loddefjord Hetlevik Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 001 Melkeplassen 1 981 0,52 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 002 Solhaugveien 588 0,26 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 003 Øvre Damsgård 1 107 0,28 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 004 Frydenbø 1 098 0,21 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 005 Store Damsgård 867 0,19 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 006 Laksevåg sentrum 709 0,15 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 007 Lille Damsgård 711 0,15 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 008 Laksevågsneset 646 0,27 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 009 Kringsjå 1 028 0,26 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 010 Nygårdsvik 816 0,35 0 Laksevåg Gravdal Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 011 Nygårdslien 1 256 0,46 0,02 Laksevåg Gravdal Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 012 Gravdal 1 262 2,06 0,19 Laksevåg Gravdal Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 013 Lyngbø 1 782 2,25 0,22 Laksevåg Gravdal Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
46 012 014 Damsgårdsfjellet 0 1,38 0 Laksevåg Laksevåg Laksevåg kommune til 1972.
Bergen ' ' '

Grunnkretser rediger

 • Delområde Bergen sentrum
  • Nordnes
  • Sliberget
  • Tollbuen
  • Fredriksberg
  • Nykirken
  • Klosteret
  • Knøsesmauet
  • Nøstet
  • Jonsvollen
  • Sydnes
  • Dokken
  • Sydneshaugen
  • Rosenbergsgaten
  • Engen
  • Strandkaien
  • Torget
  • Vetrlidsalmenningen
  • Bryggen
  • Steinkjelleren
  • Wesselengen
  • Skanselien
  • Skansen
  • Skansemyren
  • Endregården
  • Domkirken
  • Dankert Krohn
  • Betanien
  • Marken
  • Torgalmenningen
  • Vaskerelven
  • Vestre Torvgate
  • Museet
  • Møhlenpris
  • Tullinsgate
  • Nygårdshøyden
  • Grieghallen
  • Jernbanen
  • Nygårdstangen
  • Jonas Reins gate
  • Fredrik Meltzers gate
  • Nygårdsparken
  • Stormsgate
  • Marineholmen
  • Johannes Bruns gate
  • Florida
  • Fløyfjellet
  • Kalmaren
 • Delområde Solheim
  • Gyldenpris
  • Stranden
  • Strandlien
  • St Markus
  • Krohnviken
  • Bøhmergaten
  • Solheimsviken
  • Jørgen Moes gate
  • Grønneviken
  • Hunstad
  • Pinnelien
  • Krohnsminde
  • Ny-Kronborg
  • Løvstakkveien
  • Blekenberg
  • Firdagaten
  • Solheim sekundærstasjon
  • Bjørnsons gate
  • Garborgs gate
  • Fabrikkgaten
  • Solheim
  • Grønnlien
  • Kristian Bings vei
  • Lille Solheim
  • Solheimsvatnet
  • Fredlund
  • Kristianborg
  • Grønnestølen
  • Løvstakksiden
 • Delområde Fridalen-Slettebakken
  • Gimleveien
  • Kronstad
  • Svaneviken
  • Nymark
  • Soleiveien
  • Fridalen
  • Inndalen
  • Finnbergåsen
  • Minde
  • Rautjern
  • Ernst Sars vei
  • Langhaugen
  • Joachim Lampes vei
  • Henrik Mohns vei
  • Wergeland
  • Fageråsen
  • Tveitevatnet
  • Adolph Bergs vei
  • Nordahl Rolfsens vei
  • Vestrebø
  • Bergenshallen
  • Slettebakken kirke
  • Fantoft
  • Slettebakken
  • Knausen
 • Delområde Landås-Sædalen
  • Ravneberget
  • Sollien
  • Lægdene
  • Vognstølen
  • Landås
  • Landåslien
  • Meiseveien
  • Landåstorget
  • Rugdeveien
  • Strimmelen
  • Øvre Kolstien
  • Kolstølen
  • Paddemyren
  • Mannsverk
  • Øvre Slettebakken
  • Kolstien
  • Nattlandsfjellet
  • Øvre Nattland
  • Nedre Nattland
  • Vestre Sædalen
  • Sædalen
  • Ulriken
 • Delområde Årstad
  • Starefossen
  • Kalfarlien
  • Seiersbjerget
  • Bellevue
  • Ole Irgens vei
  • Nystuen
  • Kalvedalen
  • Fløen
  • Årstadvollen
  • Statsarkivet
  • Møllendal
  • Alrek
  • Haraldsplass
  • Haukeland sykehus
  • Svartediket
 • Delområde Sandviken
  • Lønborg
  • Helleneset
  • Hellefjellet
  • Øyjordsåsen
  • Eikeviken
  • Solbakken
  • Øyjorden
  • Biskopshavn
  • Stemmemyren
  • Sølvberget
  • Hatleberget
  • Handelshøyskolen
  • Hegreneset
  • Nyhavn
  • Neevengården
  • Munkebotn
  • Måseskjæret
  • Wilhelmineborg
  • Sandvikstorget
  • Christinegården
  • Rosegrenden
  • Kirkegaten
  • Mulen
  • Sandvikskirken
  • Rotthaugen
  • Absalon Beiers gate
  • Mathismarken
  • Breistølen
  • Krohnengen
  • Ladegården
  • Baglergaten
  • Skuteviken
  • Stølen
  • Dreggen
  • Bergenhus
  • Skoltegrunnskaien
  • Sandviksfjellet
 • Delområde Eidsvåg
  • Fagerdalshøgda
  • Eidsvågsneset
  • Eidsvågskogen
  • Tømmervågen
  • Eidsvåg
  • Jordalen
  • Selvik
  • Ervik
  • Åstveit
 • Delområde Tertnes-Salhus
  • Tertnes
  • Danmarksneset
  • Kvernevikstemma
  • Morvik
  • Morvikbotnane
  • Kringstølen
  • Lokketo
  • Toppe
  • Slettestølen
  • Hitland
  • Mjølkeråen
  • Salhus
  • Søre Toppe
 • Delområde Åsane
  • Hordvik
  • Veten
  • Hylkje
  • Almås
  • Haukås
  • Breistein
  • Blindheim
  • Vågsbotn
  • Dalabygda
  • Ulset
  • Skinstø
  • Haukedal
  • Prestestien
  • Fossekleiva
  • Blokkhaugen
  • Åstveitskogen
  • Kollåsen
  • Rolland
  • Storåsen
  • Åmundsdalen
  • Litleåsen
  • Li
  • Flaktveit
  • Flaktveitrinden
  • Flaktveittræet
  • Bekkjarkrokane
  • Flaktveitleitet
  • Hjortland
 • Delområde Ytre Arna
 • Delområde Indre Arna
 • Delområde Lone
 • Delområde Nesttun
  • Brattland
  • Dyngeland
  • Totland
  • Ulsmåg
  • Nordrevoll
  • Kirkebirkeland
  • Øvsttun
  • Nesttun
  • Tveiterås
  • Paradis
  • Storetveit
  • Hop
  • Skjold
  • Skjoldhøgda
  • Krohnåsen
  • Smørås
  • Midtun
  • Kjenndalen
 • Delområde Kaland
  • Valle
  • Sandven
  • Samdal
  • Kaland
 • Delområde Fana
  • Stend
  • Titlestad
  • Fanahammeren
  • Fana
  • Nordvik
  • Krokeide
 • Delområde Ytrebygda
 • Delområde Bønes
  • Kråkenes
  • Bønesskogen
  • Bønes
  • Kyrkjetangen
  • Straume
 • Delområde Fyllingsdalen
  • Øvre Fyllingen
  • Lauvstakken
  • Storavatnet
  • Sikthaugen
  • Storhammeren
  • Kanadaskogen
  • Langaheia
  • Spelhaugen
  • Lauvås
  • Nebbestølen
  • Lynghaug
  • Helgeplasset
  • Rosenlund
  • Lyshovden
  • Oasen
  • Sælemyr
  • Ortuflaten
  • Smiberget
  • Myrholtet
  • Allestadhaugen
  • Hesjaholten
  • Bjørge
  • Sandeidet
  • Varden
  • Sælen
  • Ortugrenden
  • Lillehatten
 • Delområde Loddefjord
  • Lyderhorn
  • Kjøkkelvik
  • Festeråsen
  • Olsvikfjellet
  • Olsvikmarka
  • Fredheim
  • Olsvikåsen
  • Krabbedalen
  • Leirvik
  • Brønndalen
  • Loddefjorddalen
  • Klasatjørna
  • Peneset
  • Vestre vadmyra
  • Vadmyra
  • Sandgotna
  • Drotningsvik
  • Alvøen
  • Håkonshella
  • Mathopen
  • Hetlevik
  • Hetlevikåsen
  • Stordal
  • Bjørndal
  • Bjørndalsskogen
 • Delområde Laksevåg
  • Melkeplassen
  • Solhaugveien
  • Øvre Damsgård
  • Frydenbø
  • Store Damsgård
  • Laksevåg sentrum
  • Lille Damsgård
  • Laksevågsneset
  • Kringsjå
  • Nygårdsvik
  • Nygårdslien
  • Gravdal
  • Lyngbø
  • Damsgårdsfjellet

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata