Titlestad er en grunnkrets og et boligområde ved tettstedet Fanahammeren i Fana bydel i Bergen kommune, beliggende øst for Stendavatnet og nordøst for Fana kirke. Grunnkretsen hadde 1 695 innbyggere 1. januar 2009, og et areal på 2,86 km², hvorav 0,21 km² er ferskvann. Titlestadveien er hovedveien gjennom området.