Lyngbø er et boligområde i Laksevåg bydel i Bergen, i dalføret mellom Damsgårdsfjellet i øst og Lyderhorn i vest som samlet ofte kalles for Ytre Laksevåg. Lyngbø strekker seg fra Lyngbøvannet i nord og sørover i Nipedalen. I nord ligger Nygård og Gravdal, i sør Bjørndal i Loddefjord. På Lyngbø lå det opprinnelig to gårder, Lyngbø og Tennebekklien. I dag er området bebygget med eneboliger og rekkehus. Hovedveiene er Lyngbøveien og Nipedalen.

Lyngbø utgjør en grunnkrets i Bergen kommune som hadde 1 797 innbyggere 1. januar 2014 og et areal på 2,47 km², av dette er 0,22 km² ferskvann.

Strøk og boligområder i Bergen kommune
Autoritetsdata