Dyngeland

område i Fana bydel i Bergen kommune

Dyngeland er et spredbebygd område i Fana bydel i Bergen kommune, mellom Grimevatnet i nord og Myrdalsvatnet i sør, like øst for tettbebyggelsen i Fana. Her ligger gårdene Milleshaug og Øvre og Nedre Dyngeland, samt Dyngelandsvatnet. Hovedveien gjennom området er Dyngelandsvegen, som strekker seg fra Totlandsvegen i sør til Hardangervegen i nord.

Dyngeland utgjør en grunnkrets i Bergen kommune, som hadde 223 innbyggere 1. januar 2014 og et areal på 5,30 km², av dette 0,65 km² ferskvann.

Strøk og boligområder i Bergen kommune