Brattland

bosetning i Bergen kommune

Brattland er et spredtbebygd område ved Grimevatnet i Fana bydel i Bergen kommune, på grensen mot Arna bydel i øst, og omgitt av Sædalen og Midtun i vest. Hardangerveien er hovedveien gjennom området.

Brattland utgjør en grunnkrets i Bergen kommune, som hadde 1 864 innbyggere 1. januar 2014, og et areal på 9,56 km², hvorav 0,79 km² er ferskvann. Grunnkretsen strekker seg fra grensen mot Arna i øst til og med Helldal i vest. I området ligger gårdene Øvre og Nedre Brattland, Søylen, Erdal, Grimen og Helldal, som er oppdelt i mindre bruk. Ved Helldal er det tettbebyggelse oppover mot Sædalen.

Strøk og boligområder i Bergen kommune