Torgallmenningen

Torgallmenningen er en gate, plass eller en bred aveny i Bergen sentrum. Den strekker seg fra Torget i nordøst til Kong Olav Vs plass i sydvest. Fra Strandgaten og sydvestover er den stengt for biltrafikk, og er en av byens viktigste sosiale møteplasser. Gaten var, som alle andre allmenninger i Bergen, opprinnelig en branngate, planlagt etter bybrannen i 1582. Området ble kalt «På Stranden» og fra 1660 het den Vågsallmenningen, et navn som nå brukes om den tidligere Rådstueallmenningen. «Torv Almendningen» fikk navn etter bybrannen i 1702 og har i dag det fornorskede navnet Torgallmenningen. Gaten fikk i stor grad dagens utforming etter bybrannen i 1916. Til 1993 kalt Torgalmenningen.[1]

Torgallmenningen
Basisdata


Torgallmenningen
60°23′35″N 5°19′26″Ø

Torgallmenningen i Bergen sentrum
Øvre del av Torgallmenningen og deler av Ole Bulls plass 2005
Torgallmenningen omkring 1910

Brann og reguleringRediger

Ved brannen i 1916 ble hele området lagt øde. Dette førte til en reguleringskonkurranse om hvordan det nye sentrum i Bergen burde bli. Konkurransen ble vunnet av Albert Lilienberg 18791967 med Georg Greve på andreplass. Disse to ble gitt oppdraget med å utforme det nye sentrum. Oppdraget med å tegne Torgallmenningen ble gitt til Finn Berner. Berner hadde sin utdannelse fra arkitektavdelingen ved Norges tekniske høgskole i Trondheim. Etter at han i 1915 var ferdig, oppholdt han seg i blant annet England og Frankrike. Han hadde sin egen arkitektpraksis i Bergen fra 1920 til 1927, og ble etter dette professor i monumental arkitektur ved Norges tekniske høgskole. Berners bygninger er preget av 1920-årenes klassisisme, og han har ytet en betydelig innsats for norsk monumental arkitektur i klassisismens ånd. Foruten fasadene på Torgallmenningen har han tegnet Telegrafbygningen i Bergen, men denne sammen med Anton Kielland. Berner var formann for skjønnhetsrådet i Bergen fra 1923 til 1927.

Torvalmenningens VelRediger

Torvalmenningens Vel er en sammenslutning av huseiere og næringsdrivende på Torgallmenningen og tilstøtende nærområder. Velforeningen ble startet i 1930-årene og har som formål å bidra til at Torgallmenningen skal være et attraktivt sted for handel, kultur og sosiale aktiviteter.

SøylerRediger

I 1999 ble Bård Breiviks søyler satt opp på Torgallmenningen, innkjøpt av Bergen kommune for 4,8 millioner kroner. Bakgrunnen var at en ønsket å oppruste byrommet. Det hadde før dette vært en rekke arkitektkonkurranser og planer som ikke hadde blitt gjennomført. Søylene begynte å slå sprekker da de ble boret i for å gjøres sterke nok til å bære glasstaket. Etterhvert fikk alle de 24 søylene gjennomgående sprekker.

I 2005 fremla Breivik en ny metode som kan forhindre sprekkdannelser i nye søyler. I 2008 kom det forslag om å bytte ut søylene med nye.


 
Torgallmenningen med Dyre Vaas tidvis omstridte «Sjømannsmonumentet».

ReferanserRediger

  1. ^ Hartvedt, Gunnar Hagen (1994). Bergen byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 8257304859. 

LitteraturRediger

  • Ihlebæk, Oscar; Bergensbrannen 1916, Bergen 1958
  • Nordhagen, Per Jonas; «Between Sitte and the City Beatiful», Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Trondheim 1988
  • Nordhagen, Per Jonas; «Sentrum Reguleres 1850 – 1990», Bergen Byplan Historie Visjon og Virkelighet, Bergen 1990
  • Nordhagen, Per Jonas; «Torgalmenningens Historie Med utgangspunkt i planarbeidet etter 1916 Brannen», Bergen 1992
  • Thune, Nina; Gjenreisningen etter Bergensbrannen i 1916, arkitektur og byggestil pdf, Mellomfagsoppgave i kunsthistorie ved UiB

Eksterne lenkerRediger