Ulven leir

Ulven leir (også kjent som Ulven ekserserplass) er en militærleir som ligger i Bjørnafjorden kommune i Vestland.

HistorieRediger

Ulven har sitt navn etter gården som opprinnelig lå der, og stedet ble på slutten av 1870-årene øvingsplass for Hordaland Infanteriregiment nr. 9 (IR 9)[1]. Leiren var fra starten av beregnet på å være vertskap for avdelinger opp til bataljons størrelse.

Under andre verdenskrig anvendte tyskerne Ulven som fangeleir[2]. En rekke kontingenter tilhørende Tysklandsbrigaden ble satt opp og utdannet her i perioden 1947–1952. Med opprettelsen av Brigaden på Vestlandet i 1980-årene ble øvingsvirksomheten på Ulven trappet kraftig opp. Frem til 1993 var Ulven utgangspunkt for årlige bataljonsøvelser (med unntak av 1992, da det var landsskytterstevnet på Ulven).

Historisk tidslinjeRediger

 • 1864: Øvingsplass for frivillige til krigen mot Tyskland.
 • 1874: Ekserplass opprettet til avløsing for Engen og Årstadsletta.
 • 1875–80: Ulven leir blir bygd slik den i all hovudsak ble seende ut de neste 100 årene.
 • 1940–45: benyttet som fangeleir av tyskerene. En del nye bygninger ble reist.
 • 1950: Avdelinger til tysklandsbrigaden bruker leiren til oppøving.
 • 1950–65: Leiren forfaller grunnet lave vedlikeholdsbevilginger.
 • 1965: Forsvardepartementet bestemmer at leiren skal bestå og rustes opp.
 • 1965: 3 månaders rekruttskoler, repetisjonsøvelser for Hær og HV.
 • 1980-årene: Øvingsvirksomheten trappes opp ved oppretting av Brigaden på Vestlandet.
 • 1991: Tre nye kaserner med 150 forlegningsplasser blir bygd.
 • 1994: Bergenhus regiment overtar leiren.
 • 2002: Bergenhus regiment blir nedlagt og Haakonsvern orlogsstasjon overtar driftsansvaret[3]

Sjøforsvaret overtarRediger

Etter hærens omorganisering i 1994 var det Bergenhus Regiment, den reduserte etterfølgeren til IR 9, som holdt hus i leiren. Ved regiments nedleggelse 30. september 2002 overtok deretter Haakonsvern Orlogsstasjon driftsansvaret for Ulven leir. Dette innebærer at Ulvens leirkommandant, befal og vernepliktige idag tilhører Sjøforsvaret[4].

BrukereRediger

Ulven leir er hovedøvingsplassen for Bergenhus Heimevernsdistrikt 09, og benyttes ellers av personell fra Haakonsvern, Sjøkrigsskolen, Marinejegerkommandoen[5], politiet[6] og Sivilforsvaret[7].

InfrastrukturRediger

Leiren har et areal på ca 6450 daa[8], fire kaserner, offisersforlegninger, befalsmesse, verksteder, depoter og spisemesse.

Ulven har idag ni skytefelt for våpen opp til 7,62mm størrelse. For å øve med tyngre våpen som mitraljøser, bombekastere og panservernvåpen må imidlertid Mjølfjell skyte- og øvingsfelt brukes.


ReferanserRediger