Ulven leir

Ulven leir (også kjent som Ulven ekserserplass) ligger i Os kommune i Hordaland og har fire kaserner.

Ulven har sitt navn etter gården som opprinnelig lå der, og stedet ble på slutten av 1870-årene øvingsplass for Hordaland Infanteriregiment nr. 9 (IR 9). Leiren var fra starten av beregnet på å være vertskap for avdelinger opp til bataljons størrelse.

Under andre verdenskrig anvendte tyskerne Ulven som fangeleir. En rekke kontingenter tilhørende Tysklandsbrigaden ble satt opp og utdannet her i perioden 1947–1952. Med opprettelsen av Brigaden på Vestlandet i 1980-årene ble øvingsvirksomheten på Ulven trappet kraftig opp. Frem til 1993 var Ulven utgangspunkt for årlige bataljonsøvelser (med unntak av 1992, da det var landsskytterstevnet på Ulven). Etter hærens omorganisering i 1994 var det Bergenhus Regiment, den reduserte etterfølgeren til IR 9, som holdt hus i leiren. Ved regiments nedleggelse 30. september 2002 overtok deretter Haakonsvern Orlogsstasjon driftsansvaret for Ulven leir. Dette innebærer at Ulvens leirkommandant, befal og vernepliktige idag tilhører Sjøforsvaret.

Ulven leir er hovedøvingsplassen for Bergenhus Heimevernsdistrikt 09, og benyttes ellers av personell fra Haakonsvern, Sjøkrigsskolen, Marinejegerkommandoen og Sivilforsvaret.

Ulven har idag en rekke skytefelt for våpen opp til 7,62mm størrelse. For å øve med tyngre våpen som mitraljøser, bombekastere og panservernvåpen må imidlertid Mjølfjell skyte- og øvingsfelt brukes. Det vil i tiden fremover finne sted en del militære oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor leirområdet. Koordinater: 60°11′58,906″N 5°25′33,334″Ø