Breistølen (Bergen)

Breistølen er et nabolag og en vei i Ladegården i Bergen. Breistølen ligger på oversiden av (og øst for) Fjellveien, ved foten av Fløyfjellet like syd for Skredderdalen.

Navnet Breistølen kommer av at området i gamle dager var Ladegårdens støl.

Fra Fjellveien går bebyggelsen i Breistølen bratt oppover nordsiden av Fløyfjellet. Til den øverste delen går det ikke vei, bare trapper. Denne delen strekker seg nesten helt opp til Tippetue, som er den nordligste av veiene fra Fløyen nedover mot Fjellveien.

Administrativt er Breistølen grunnkrets 12 010 628 i Bergen kommune, delområde Sandviken og levekårsone Fjellsiden Nord.

Breistølen må ikke forveksles med Breistølsveien, som ligger på nedsiden av (og vest for) Fjellveien. Breistølsveien går fra nordenden av Skanselien oppover mot sydenden av Persenbakken.

KilderRediger