Landås

bosetning i Bergen kommune

Landås er et boligområde i Årstad bydel i Bergen kommune, som strekker seg fra Haukeland sykehus i nord til Nattland i sør, mellom Fridalen og Slettebakken i vest og byfjellet Ulriken i øst. Landås hørte til gamle Årstad kommune som ble innlemmet i Bergen i 1915.

Landåstorget.
Fridalen, Wergeland, Storetveit. Til høyre Fredlund og i bakgrunne Bønes, Søviknes, Sandsli.

Landåstorget, Landås kirke, Landås skole, Landåshallen og flere sykehjem ligger i området, som for det meste består av tett boligbebyggelse og utgjør Landås sogn under Bergen domprosti i Den norske kirke. Nattlandsveien er hovedveien som strekker seg gjennom hele området fra nord til sør, og danner grensen mot Fridalen og Slettebakken i vest. Landås dekkes av lokalavisen Årstadposten. Bergen lærerhøgskole flyttet høsten 2014 fra Landås til Kronstad, mens Den internasjonale skolen i Bergen flyttet inn i den tidligere lærerskolen.[1]

Landås kjennetegnes av de mange «stjernehusene» tegnet av Målfrid og Jo Svenningsson i 1952, basert på en type bolighus som hadde vunnet utbredelse i svenske drabantbyer på 1940-tallet.[2] Slike stjernehus skulle også bygges på Paddemyren, men bare sporveisanlegget ble bygd som planlagt. I stedet for stjernehus kom det en 13 etasjers høyblokk (Mannsverk 4) og ti lavblokker på 4 etasjer rundt et grøntareal.[3]

Landås hadde 6 409 innbyggere 1. januar 2014 og et areal på 1,37 km², fordelt på grunnkretsene Ravneberget, Sollien, Lægdene, Vognstølen, Landås, Landåslien, Meiseveien, Landåstorget, Rugdeveien, Strimmelen, Øvre Kolstien, Kolstølen og Kolstien.

Lægdene ble i bystyrets møte 29. juni 1929 vedtatt skrevet med e, «Legdene». I møte 11. april 1951 omgjorde formannskapet dette, slik at Lægdene igjen skrives med æ.[4]

Kulturminner rediger

Landås bydel rediger

Landås er også navnet på en tidligere bydel i Bergen, avgrenset av Ibsensgate/Bjørnsonsgate i nord, Inndalsveien/Storetveitveien i vest, Fantoftveien i sør, og Nattlandsfjellet og Landåsfjellet i øst. Størstedelen av området lå tidligere i Årstad herred, men ble innlemmet i Bergen kommune i 1915. Området mellom Wergeland og Fantoft lå tidligere i Fana kommune, og ble innlemmet i Bergen i forbindelse med kommunesammenslåingen i 1972.[6] Begrepet Landås benyttes fortsatt om store deler av dette området. Landås bydel ble i 2000 slått sammen med nordlige deler av tidligere Løvstakken bydel (områdene Minde, Solheim, Gyldenpris og resterende deler av Fridalen og Kronstad), og fikk navnet Årstad bydel.

 
Strøk og boligområder i Bergen kommune.

Referanser rediger