Kaland

bosetning i Bergen kommune

Kaland er et område i den sørøstlige delen av Fana bydel i Bergen. Kaland ligger i de mer spredtbebygde deler av bydelen, sør for tettbebyggelsen og øst for delområdet Fana. I sør grenser området til Os kommune. Kalandsvatnet er Bergens største innsjø, omgitt av store områder med jordbruk, skog og fjell. Her ligger det 25 gårdsbruk, medregnet Bontveitdalen og Hauglandsdalen i øst.

Fra Kaland

Bare ved Valle i nordenden av vannet er det tettbebyggelse av betydning, som inngår i tettstedet Bergen. Her gikk også Hatlestad-raset i 2005 som raserte fem rekkehus. Ved sørenden av vannet ligger Kalandseidet. Osveien går gjennom området fra nord til sør, og Hamreveien går vestover til delområdet Fana. Kaland skole ligger på Sineset ved Kalandsvatnets østre bredder..

Delområdet Kaland omfatter de fire grunnkretsene Kaland, Samdal, Sandven og Valle, som hadde til sammen 3 417 innbyggere 1. januar 2014. Arealet er 69,24 km² landareal og 4,85 km² ferskvann.

Strøk og boligområder i Bergen kommune