Det tyske demokratiets pionerer

Wikimedia-listeartikkel

Det tyske demokratiets pionerer er en liste over personer som har vært løftet frem i prosjektet 100 Köpfe der Demokratie (norsk: Hundre hoder for demokratiet). Prosjektet ble etablert av Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte, og fremhever personer som har vært viktige for dannelsen av det tyske demokratiet. Listen er ikke begrenset til hundre personer slik tittelen kunne tyde på, men utvides per 2022 stadig, samtidig som andre trekkes ut. I denne listen er samtlige navn med.

Prosjektets mål har blant annet vært å

  • spre kunnskap om historien som brakte demokrati og frihet, og på denne måten å utvikle ønsket om å bevare det
  • gjennom kunnskap om kampen for demokratiet å utvikle kunnskapen om eget spillerom i demokratiet, og evnen til selv å bidra til den demokratiske meningsdannelse
  • gjennom drøftelse av de demokratiske tradisjoner å skape respekt for de demokratiske institusjoner og viljen til å delta i samfunnet.[1]

Liste Rediger

Navn Leveår Beskrivelse Virksomhetsperiode
Georg Forster   1754–1794 Visepresident i Mainzrepublikken. Den franske revolusjon - den napoleonske æra (1789–1815)
Adam von Itzstein   1775–1855 Metternichs største motpol i samtiden, nettverksbygger. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Karl von Rotteck   1775–1840 Forkjemper for Badens forfatning. Den franske revolusjon - den napoleonske æra (1789–1815)

Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)

Ludwig Börne   1786–1837 Politisk kommentator før og under revolusjonen Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Philipp Jacob Siebenpfeiffer   1789–1845 Initiativtaker til Hambach-festen Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Friedrich Ludwig Weidig   1791–1837 Liberal publisist Den franske revolusjon - den napoleonske æra (1789–1815)

Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)

Gottlieb Wilhelm Freudentheil   1792–1869 Grunnlegger av den uavhengige advokatstand i Tyskland. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Johann Georg August Wirth   1798–1848 Jurist, journalist under Vormärz, arbeidet for et demokratisk, konstitusjonelt demokrati Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Benedikt Waldeck   1802–1870 Forkjemper for et demokratisk, konstitusjonelt monarki. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Johann Jacoby   1805–1877 Radikaldemokrat for et europeisk statsforbund. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)

Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Gustav Struve   1805–1870 Revolusjonær. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Henriette Venedey   1805–1871 Revolusjonær og kvinnerettsforkjemper. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Gabriel Riesser   1806–1863 Likestilling av jøder og kristne. Vormärz, Revolusjonen i Tyskland i 1848/1849
Robert Blum   1807–1848 Revolusjonær og martyr. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Hermann Schulze-Delitzsch   1808–1883 Liberal samvirkemann. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Eduard von Simson   1810–1899 Organisator av den parlamentariske arbeidsmåte,

president i Frankfurtparlamentet.

Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)

Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Friedrich Hecker   1811–1881 Demokratisk folkehelt. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Ludwig Windhorst   1812–1891 Religiøs frihet og likestilling. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Georg Büchner   1813–1837 Opprør mot politisk undertrykkelse. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Louise Aston   1814–1871 Emansipert radikaldemokrat. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Mathilde Franziska Anneke   1817–1884 Velstand, frihet og utdannelse for alle. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Emma Herwegh   1817–1904 Forfatter, oversetter og revolusjonær. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Georg Herwegh   1817–1875 Lyriker og revolusjonær. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Jacob Venedey   1817–1893 Forkjemper for parlamentarisme og rettsstat. Revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Rudolf Virchow   1821–1902 Blant grunnleggerne av sosialmedisinen. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)

Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Stephan Born   1824–1898 Leder av den første tyske arbeiderkongress (1848)[2], grunnla Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung. Revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Amalie Struve   1824–1862 Revolusjonær. Metternich-æraen, Vormärz, revolusjonen i Tyskland 1848/49 (1815–1849)
Hedwig Dohm   1831–1919 Forkjemper for kvinnesak og kvinnelig stemmerett. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Leopold Sonnemann   1831–1909 Grunnlegger av Frankfurter Zeitung, det første uavhengige tyske ukemagasin. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Max Hirsch   1832–1905 Liberal talsmann for sosialpolitikk og folkeopplysning. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Auguste Schmidt   1833–1902 Integrasjon av kvinner i arbeids- og samfunnsliv. Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Ferdinand von Radziwill   1834–1926 Polsk medlem av Riksdagen, senere parlamentariker i Sejm. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Eduard Pfeiffer   1835–1921 Bankier, velgjører, innførte det engelske samvirket til Tyskland. Parlamentariker i Wittemberg. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
August Bebel   1840–1913 Grunnlegger av det tyske sosialdemokratiet. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Helene Lange   1848–1930 Konservativ kvinnepolitikk. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Anita Augspurg   1857–1943 Kvinnesak og fredssak. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Emma Ihrer   1857–1911 Organisering og profesjonalisering av tysk sosialdemokrati og fagforening. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Bertha Pappenheim   1859–1936 kvinnefrigjøring gjennom velferd og utdannelse i jødisk tradisjon. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Friedrich Naumann   1860–1919 Sosialliberalisme som alternativ til klassisk liberalisme og sosialdemokrati. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Hugo Preuss   1860–1925 Weimarforfatningens far. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Carl Legien   1861–1920 Sosialdemokratisk engasjement for arbeidstakerrettigheter. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Max Weber   1864–1920 Grunnlegger av sosiologien, talsmann for en borgerlig-liberal demokratisering. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Hellmut von Gerlach   1866–1935 Konservativ som ble pasifist. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Walther Rathenau   1867–1922 Liberal, samarbeidsorientert utenriksminister som ble myrdet av høyreradikale. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Magnus Hirschfeld   1868–1935 Lege, sexolog, og forkjemper for homofile retter. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Lida Gustava Heymann   1868–1943 Kvinnesak og fredssak. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Helene Stöcker   1869–1943 En ny etikk for rett til selvbestemmelse om kjærlighetslivet, i ekteskapet, og over egen kropp. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Marianne Weber   1870–1954 Det borgerlige demokratiet mot øvrighetsstaten. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Paula Thiede   1870–1919 Den første kvinnelige leder av et fagforbund. Det tyske riket (1850–1918), Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Rosa Luxemburg   1871–1919 Sosialdemokrat til kamp mot nedarvede samfunnsstrukturer. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)
Friedrich Ebert   1871–1925 Weimarrepublikkens første kansler. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Gertrud Bäumer   1873–1954 Konservativ kvinnepolitikk. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Anna von Gierke   1874–1943 Pioner i utviklingen av velferdsordninger for barnehage- og skolebarn. Den reaksjonære æra, Preussen i endring, Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Erhard Auer   1874–1945 Sosialdemokrat under keiserriket og i kamp mot nasjonalsosialismen. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Paul Löbe   1875–1967 Beskytter av parlamentarisk kultur i vanskelige tider. Weimarrepublikken (1918/19–1933), vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Matthias Erzberger   1875–1921 Våpenstillstanden i Compiègneskogen, myrdet. Det tyske riket (1850–1918)

Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Konrad Adenauer   1876–1967 Politiker fra 1906 til 1967. Det tyske riket (1850–1918), Weimarrepublikken (1918/19–1933) Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945), vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Carl Sonnenschein   1876–1929 Forkjemper for det kristelige demokratiet. Tysklands samling, Det tyske riket (1850–1918), Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Martin Dibobe   1876–1922 For et demokratisk kolonistyre. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Toni Pfülf   1877–1933 Mot Hitlers «fredsresolusjon», for like muligheter for alle. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Gustav Radbruch   1878–1949 Rettferdighet står over loven. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Gustav Stresemann   1878–1929 Utenriksminister og nobelprisvinner. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Anton Erkelenz   1878–1945 Venstreliberal fagforeningsleder. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Marie-Elisabeth Lüders   1878–1966 Liberal kvinnesaksforkjemper. Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Joseph Wirth   1879–1956 For et kristelig-sosialt demokrati. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Katharina von Kardoff-Oheimb   1879–1962 Næringsdrivende, parlamentariker og salongdame for likestilling og like muligheter for alle. Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Marie Juchacz   1879–1956 Kamp for sosial velferd. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Elly Heuss-Knapp   1881–1952 Sosial og liberal. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Helene Weber   1881–1962 Konservativ likestillingsforkjemper Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Ludwig Marum   1882–1934 Advokat og forkjemper for rettsstaten, myrdet under nasjonalsosialismen. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Robert Lehr   1883–1956 Borgerlig forsvarer av demokratiet mot ytterfløyene. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Theodor Heuss   1884–1963 Sosial og liberal. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Hans Ehard   1887–1980 Integrasjon av Bayern i forbundsrepublikken. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Jakob Kaiser
 
1888–1961 Brobygger mellom øst og vest. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989) Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Christine Teusch   1888–1968 For et kristelig-sosialt demokrati. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Ernst Reuter   1889–1953 For et fritt, gjenforent Berlin. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Carl von Ossietzky   1889–1938 Journalist og pasifist. Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Alfred Kantorowicz   1899–1979 Stemme for dialog mellom de tidligere Øst- og Vest-Tyskland. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Elfriede Kaiser-Nebgen   1890–1983 Brobygger mellom øst og vest. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Wilhelm Leuschner   1890–1944 Fagforeningenes motstandskamp. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)
Julius Leber   1891–1945 Sosialdemokratisk motstandskjemper. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)
Emil Julius Gumbel   1891–1966 Statistikk over politiske drap. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Erna Scheffler   1893–1983 Første kvinne i Tysklands konstitusjonsdomstol. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Hermann Louis Brill   1895–1959 Sosialdemokrat mellom øst og vest. Weimarrepublikken (1918/19–1933)

Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945) Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Kurt Schumacher   1895–1952 Sosialdemokratisk oppstart etter andre verdenskrig. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Carlo Schmid   1896–1979 Blant fedrene til Grundgesetz, grunnloven fra 1949. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Elisabeth Selbert   1896–1966 Likestilling. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Thomas Dehler   1897–1967 Stridbar liberaler i Bonn. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Theanolte Bähnisch   1899–1973 Jurist og foregangskvinne i mannsyrker. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Gustav Heinemann   1899–1976 Samfunnsansvar og samfunnsmot. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Elisabeth Schwarzhaupt   1901–1986 Minister for likestilling mellom kjønnene. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Fritz Bauer   1903–1968 Statsadvokat under oppgjøret med nasjonalsosialistene. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Theodor W. Adorno   1903–1969 Samfunnsmessig oppgjør og fornyelse. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Walter Gyssling   1903–1980 Journalist mot antisemittisme. Weimarrepublikken (1918/19–1933)
Theodor Eschenburg   1904–1999 Demokratibygger uten oppgjør med fortiden. Den nasjonalsosialistiske periode (1933–1945), vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Annedore Leber   1904–1968 Sosialdemokratisk motstandskjemper. Politisk skolering i Vest-Tyskland. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Erika Mann   1905–1969 Dannelse av demokratisk kultur. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Hannah Arendt   1906–1975 Mot totalitarisme og vold. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Herbert Wehner   1906–1990 Ledende parlamentariker for SPD i 34 år. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Wolf Graf von Baudissin   1907–1993 Demokratisering av Tysklands forsvarsmakt, strategien om indre styring. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Marion Grafin Döhnoff   1909–2002 Representant for den liberale presse, utgiver av Die Zeit. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Robert Havemann   1910–1982 For fri sosialisme i DDR. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)

Willy Brandt   1913–1992 Demokratisk fornyelse. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Franz Josef Strauss   1915–1988 Fornyer av konservatismen, vant høyrekonservative for demokratiet. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Heinrich Böll   1917–1985 For fred og menneskerettigheter. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Helmut Schmidt   1918–2015 Pragmatisk tilnærming til politikk. Kampen mot RAF nasjonalt og for dobbeltvedtaket internasjonalt. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Annemarie Renger   1919–2008 Første kvinnelige forbundsdagspresident. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Hildegard Hamm-Brücher   1921–2016 Demokratiet som et felles ansvar. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Gert Bastian   1923–1992 For fred, menneskerettigheter og miljø. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Arno Esch   1928–1951 Liberal martyr for demokratisk pluralisme. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)
Fasia Jansen   1929–1997 Sanger for menneskerettighetene Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Ralf Dahrendorf   1929–2009 Tysk-britisk sosiolog i Vest-Tyskland. Den nasjonalsosialistiske periode og motstandskamp (1933–1945)

Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Wolfgang Ullmann   1929–2004 For demokrati og økologi i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)

Det gjenforente Tyskland (1990–)

Walter Schilling   1930–2013 Ungdoms- og solidaritetsarbeid i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)
Helmut Kohl   1930–2017 Konservativ utvikling mot et gjenforent Tyskland. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Achim Beyer   1932–2009 Ungdomsopposisjon i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)
Irmtraud Morgner   1933–1990 Feminist i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)
Rudolf Bahro   1935–1997 Systemkritikk i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk (1945–1989)
Gusti Steiner   1938–2004 Emansipasjon og likestilling for funksjonshemmede. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Rudi Dutschke   1940–1979 Leder av den nye venstresiden. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Regine Hildebrandt   1941–2001 Sosiale rettigheter i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk

Det gjenforente Tyskland (1990–)

Christian Führer   1943–2014 Fredsbønn som motor for en fredelig gjenforening. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk
Bärbel Bohley   1945–2010 For pluralisme i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk
Petra Kelly   1947–1992 For fred, menneskerettigheter og miljø. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
Jürgen Fuchs   1950–1999 Forfatter, psykolog, borgerretsforkjemper i DDR. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk
Ludwig Mehlhorn   1950–2011 For menneskerettigheter og grenseoverskridende samarbeid. Den sovjetiske okkupasjonssonen, Den tyske demokratiske republikk
Wau Holland   1951–2001 Hacker, tilhenger av fri kunnskapsformidling og personvern. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)
May Ayim   1960–1996 Aktivist i den afrotyske bevegelse. Vesttysk etterkrigstid i Forbundsrepublikken Tyskland (1945–1990)

Det gjenforente Tyskland (1990–)

Referanser Rediger

  1. ^ «Ziele und Werte». Orte der Demokratiegeschichte (tysk). Besøkt 22. september 2021. 
  2. ^ Museum, Stiftung Deutsches Historisches. «Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Das lebendige Museum Online». www.dhm.de (tysk). Besøkt 29. mai 2022. 

Eksterne lenker Rediger