Vormärz (før mars) er benevnelsen på den periode som ledet frem til den mislykkede marsrevolusjonen i Tyskland i 1848. Epoken var preget av politistat og sterk sensur. Sensuren ble innledet av Klemens von Metternich i 1819, og førte til at trykkefriheten ble innskrenket og at innflytelsen fra opplysningstidens idéer i samfunnet ble reversert.

Fyrst Metternich

Da den mentalt tilbakestående Ferdinand I av Østerrike overtok den formelle makten i 1835, ble det mulig for Metternich å styre rikets interne og ytre affærer gjennom renkespill. Den voksende nasjonalismen og den sosiale uroen skulle komme til uttrykk i marsrevolusjonen i 1848, der den voksende arbeiderklassen ble ansett som et politisk, fremfor et sosialt problem.

Liberalismens fremvekst blant aristokratiet og middelklassen, ble et stadig større problem for både Metternich og Ferdinand, med krasse angrep på deres undertrykkelse av ytringsfriheten og tankefriheten.

Se ogsåRediger