Campus Helgeland

Campus Helgeland er en campus i Mo i Rana i Rana kommuneHelgeland i Nordland. Studiestedet ble åpnet den 20. august 2013 av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og Ranas tidligere ordfører Kai Henning Henriksen (H).[1][2] Dens filosofi er å være et nasjonalt forbilde for samhandling mellom akademia og arbeidsliv.[2]

Campus Helgeland
Campus Helgeland 6 april 2014 A.JPG
Bygningens østside i Torggata 1B
Grunnlagt20. august 2013; 7 år siden (2013-08-20)
TypeCampus
Rektor Pål A. Pedersen (Nord universitet)
Beliggenhet Mo i Rana
Nettstedcampushelgeland.no/

Campus Helgeland
66°18′46″N 14°08′34″Ø
Campus Helgeland 6 april 2014 B.JPG
Campus Helgeland 6 april 2014 C.JPG
Campus Heleland 6 april 2014 D.JPG
Campus Helgeland 6 april 2014 E.JPG
Campus Helgeland 6 april 2014 F.JPG

I begynnelsen var campusen en del av Universitetet i Nordland i Bodø, og studiene foregikk i regi av Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna. Siden 1. januar 2016 har den vært en del av Nord universitet, og studiene har foregått i regi av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (og dets avdelinger i Harstad og Narvik) og Nord universitet og dets avdeling på Nesna.

Studiestedet samarbeider også med andre utdanningsinstitusjoner. Den 27. februar 2014 kunngjorde SINTEF etableringen av et team på studiestedet.[3] Den 1. juli 2016 ble SINTEF Helgeland offisielt etablert;[4] selskapet samarbeider med bedrifter i regionen for å gi den landbaserte industrien grønn konkurransekraft og en bærekraftig utvikling ved hjelp av forskningsbasert innovasjon og bærekraftig teknologi.[4] Den 17. juni 2014 varslet svenske Akademi Norr at 13 kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län og Västernorrlands län ønsket et utdanningssamarbeid med studiestedet, blant annet innenfor gruvedrift og helse.[5][a][b]

Bygningen befinner seg i Torggata 1B i bykjernen i Mo i Rana. Utdanningstilbudet er samlokalisert med universitetsbiblioteket, Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek. Bygningen huser også Indre Helgeland regionråd, Kunnskapsparken Helgeland, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionen Næringsforening, Karrieresenter Mo i Rana, Senter for industriell forretningsutvikling, Opus Rana, Rana studentforening med flere.[2][9]

Studiestedets fagfelt er sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie, grunnskolelærerutdanning, økonomi og ledelse, ingeniørutdanning, teknologiledelse, forvaltningsrett, dokumentasjonsvitenskap, gjeldsrådgivning, IKT og medieproduksjon.

HistorieRediger

Kunnskapsparken HelgelandRediger

Utdypende artikkel: Kunnskapsparken Helgeland

Da Kunnskapsparken Helgeland startet opp i 2005 startet de med prosjekter med å gjøre Mo i Rana om til en studentby. Sammen med kommunen og andre aktører har de hatt mange ulike alternativer lansert for en samlokalisering for høgskolen og universitetsmiljøet i Mo i Rana. Det har vært alternativ på gulbygget oppe ved Mo Industripark, KultiRana, som var det seneste også kom det nye prosjektet. Prosjektideen om å etablere et felles samlokalisert universitet og høgskolemiljø i det gamle Stakobygget som da senere fikk navnet Campus Helgeland, etter en navnekonkurranse.[10]

KultiRanaRediger

KultiRana var et prosjekt som var en forløper til det som endte i dagens Campus Helgeland. Prosjektet med KultiRana startet i 2008, men det har i rundt 20 år vært arbeidet for å samle høgskolemiljøene i Rana i et felles bygg. Ideen var å kombinere kultur, utdanning og næring i KultiRana som ville gi et unikt konsept. Prosjektet om KultiRana var en samlokalisering av en kulturhusfunksjon og høgskolen. Nå har vi fått en annen type funksjon med høgskole, universitet, bibliotekene og et vekstmiljø.[11]

Campus HelgelandRediger

Ideen bak samlokaliseringen har vært mange miljøer, kommunen har hatt ambisjoner om det og det har vært et uttalt ønske fra både universitets- og høgskolemiljøene. Da Kunnskapsparken Helgeland ble etablert i 2005, begynte de systematisk å jobbe med dette for man ville tjene mye på å få en samlokalisering i miljøene. De har hatt en sentral koordineringsrolle i planleggingen, koordineringen og etableringen. Over tid er det mange aktører som har dratt i samme retning om en samlokalisering i miljøene: kommunen, kommunestyret, kommunens politikere. Kommunens ledelse har bygd bygget, et kommunalt bygg og Universitetet i Nordland har vært tydelige aktører på at dette ville de. Kunnskapsdepartementet bevilget 5 millioner kroner til Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik sånn at de kunne leie seg inn i nye tidsmessige lokaler i Campus Helgeland.

Målet er at Campus Helgeland skal være et nasjonalt forbilde for samhandling mellom utdanningsmiljøet og arbeidslivet/næringslivet og offentlige virksomheter. Det er altså et universitet, universitetet i Nordland, høgskolen i Nesna og Narvik, tre bibliotek, universitetsbiblioteket, Rana bibliotek og fylkesbibliotek, karrieresenter og fylkeskommune, voksenopplæring, OPUS og så videre.

Det står en del ildsjeler bak dette bygget. Blant annet Inge Myrvoll, Stig Fossum og Kunnskapsparken Helgeland. Men det hjelper ikke med ildsjeler alene, det har vært god samhandling mellom samtlige aktører, men Universitetet i Nordland ved direktør Stig Fossum, tidligere ordfører Inge Myrvoll og Kunnskapsparken Helgeland har vært drivere i dette for å få det til. Men all æren skal gå til Rana kommune, politisk ledelse, Inge Myrvoll, Geir Waage og Kai Henriksen, det er altså tre ordførere som har vært involvert i denne saken. Det har vært en del politisk diskusjon, men når saken ble behandlet i formannskap i kommunestyret, så var det et enstemmig kommunestyre som stilte seg bak, og garanterte at kommunen skulle bygge prosjektet under forutsetning at kunnskapsdepartementet kom med 5 millioner kroner til universitetet og høgskolen i Nesna og Narvik, og da var Universitetet i Nordland veldig tydelig på at de ville satse på Helgeland. De har fått effekt: de har øket antall studenter med en gang.

Campus Helgeland åpnet dørene 20. august 2013. Da var det daværende Kunnskapsminister Kristin Halvorsen som fikk æren av å klippe snoren og åpnet bygget.[10]

Studiestedets logo symboliserer kontrasten mellom hav og fjell på Helgeland, syv studieenheter og samhandlingen mellom et mangfold av mennesker som gjør regionen til en smeltedigel.[12] Logoen ble designet av Morten Johansen, en 23 år gammel student ved Westerdals reklameskole i Oslo. Kunnskapsparken i Mo i Rana utlyste en logokonkurranse 1. februar 2013,[13][14] og den 5. mars ble logoen valgt blant 88 bidrag fra 44 aktører.[12]

Campus Helgelands betydningRediger

Campus Helgeland har en stor og positiv betydning, både for byen Mo i Rana, for Nordland som region og kan bli sett på som en modell for andre mellomstore byer uten høgskoler.

Forskningsmiljøet som allerede har etablert seg på Campus Helgeland kan bidra til å utvikle både næringslivet og videre forskning på Mo i Rana. Den 16. oktober 2013 ble det også avholdt en konferanse på Campus Helgeland, hvor blant annet Forskningsrådet var på besøk. Ordfører i Mo i Rana, Kai Henning Henriksen, sier at det er veldig viktig at lokale ungdommer velger å studere på Campus Helgeland. Hvis de ikke velger Campus Helgeland, så håper han at de kommer tilbake etter studiene, nettopp for å styrke næringslivet og forskningsmiljøet.[10]

Betydning regionalt og nasjonaltRediger

Nordland er en av de regionene som har færrest høgskoleutdannede personer, dette samsvarer med en historie innen industri, fiskebruk og selve kulturen i Nordland. Derfor håpes det, og er nærmest en forventning, at Campus Helgeland skal tiltrekke seg flere studenter og høyne tallet på antall høgskoleutdannede personer i Nordland.[10]

Ordfører i Mo i Rana, Kai Henning Henriksen, har Luleå i Sverige som rollemodell for utvikling av forskning og næringsliv i Mo i Rana. Luleå, som har passert 75 000 innbyggere, satset stort på en stor flyplass, kulturhus, universitet og et miljø knyttet til næringsutvikling. Akkurat dette er det Mo i Rana også skal satse stort på. I en undersøkelse avholdt på Moheia videregående skole og Mosjøen videregående skole så var flertallet av deltakerne positive til at Campus Helgeland har betydning for at innbyggertallet på Mo i Rana skal øke.[10][15]

 • Når det kommer til Campus Helgelands betydning nasjonalt, så går det ut på mye av det samme som den regionale betydningen. Men med Campus Helgeland så vil de også vise andre byer og regioner at et samspill mellom flere høgskoler skal gi vekst. I dette tilfellet er det samspillet mellom Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna.[10]
  Campus Helgeland vil trolig ha en negativ betydning for Høgskolen i Nesna, ifølge Mildrid Søbstad. Mange studenter vil foretrekke en større by hvor det er lettere å reise til, slik som Mo i Rana er i forhold til Nesna.[10]

Mo i Rana som studentbyRediger

At Campus Helgeland ble bygd i Mo i Rana betyr at følgende må forbedres:

 • Boplasser til studenter.
  Parkering utenfor campus.

Det er forventet at dette vil utvikles i samme takt som Campus Helgeland utvikles, men ganske tidlig er det lagt merke til at parkeringsplasser utenfor campus er det veldig lite av og der trengs det nye løsninger. Det må også bygges studentboliger nærme sentrum, noe det foreløpig også er veldig lite av. Ordfører Kai Henning Henriksen har vært i mange møter om akkurat dette, og fått innspill fra blant annet Studentsamskipnaden i Bodø og andre næringsaktører. Det er foreløpig ikke noe informasjon på status av dette arbeidet.[10]

Lokale avgangsstudenter fra blant annet Mosjøen videregående skole og Moheia videregående skole har gitt sine meninger om Campus Helgeland. Selve interessen for en ny høgskole i sentrum av Mo i Rana er stor, men fåtallet av studentene har tenkt å studere på Campus Helgeland. For de lokale avgangsstudentene så var det følgende punkter som var årsaken til dette:

ByggetRediger

Bygget Campus Helgeland eies i helhet av Rana kommune i gjennom Stakobygget AS. Bygget er hele 130 000m2, over to fløyer i fire etasjer.[16]

Selve bygget har vært igjennom en helforvandling fra det gamle stakobygget, til det moderne Campus Helgeland.

I det gamle stakobygget så var det tidligere et bredt utvalg av kommunale ansatte. Det inneholdt blant annet et bibliotek, legekontor, samfunnsmedisinsk avdeling, flyktningetjenesten, omsorgskontoret, kommunens IKT-avdeling med flere. Alle disse måtte før byggestart finne seg nye lokaler rundt om i Rana.[17]

Nå er Campus Helgeland like allsidig. Med en rekke bedrifter og organisasjoner som tilføyer noe ekstra i samarbeid med læringsinstansene. Bedrifter/organisasjoner som Adecco, Omstillingskompetanse, Frikult, Hellevik Consulting, Lillevold & Partners, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionen Næringsforening, Karrieresenter Mo i Rana, Studentinord(kantine) og Rana studentforening er alle med i og lage en allsidig plattform for økt kunnskap og utvikling på Helgeland.[18]

Ifølge Kai Henning Henriksen så har Rana kommune investert 350 millioner i dette prosjektet[10], noe som er 100 millioner mer enn tidligere satt maks grense på at slikt prosjekt, og hele 50 millioner enn tidligere vurdert KultiRana prosjektet.[19]

Byggeprosessen.Rediger

Bygget er designet av arkitekturfirmaet Solem:arkitektur.[16] Det var også dette firmaet som hadde prosjekt ledelsen på KultiRana prosjektet.

Kontraktør av nybygget på Campus Helgeland er Bolt construction (tidligere RBBS). Nybygget hadde en kontraktsum på 92.5 millioner kroner eks mva.[20]

Andre firma som har gjort Campus Helgeland til det det er i dag er Telemix(Telefon løsninger, Fibernett), Nilsson(Sanitær anlegg, kjøleanlegget mm.) Nordconsult (prosjektering), Caverion (lyd og bilde) og Haaland (elektro teknisk anlegg)

LæringsinstitusjonerRediger

Ved opprettelsen den 20. august 2013 var campusen en del av Universitetet i Nordland i Bodø. Studiene foregikk i regi av fire læringsinstitusjoner:

Den 1. januar 2016 ble campusen en del av Nord universitet, som følge av universitetsreformen. Studiene foregår nå i regi av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (og dets avdelinger i Harstad og Narvik) og Nord universitet og dets avdeling på Nesna.

Når det gjelder fremtiden for Campus Helgeland er visjonen at Campus Helgeland skal være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland. Det er kommet mange spennende og unike studietilbud på plass, og det er planlagt at det skal komme flere.[10] Ingeniørutdanning er et av de fagene som enda ikke er kommet til Campus Helgeland, men som kommer. Dette slo daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen fast under valgkampinnspurten ved et besøk i Bodø. Der ble det sagt at det skal etableres hele 60 nye studieplasser for ingeniørutdanningen, og at 30 av disse studieplassene skal komme til Campus Helgeland. Disse studieplassene er lovet skal være på plass høsten 2014.[21]

Noe disse nye studietilbudene fører til er at flere ungdommer bestemmer seg for å holde seg i Helgeland, og at det også kommer mange flere unge tilflyttere. Et annet resultat som er forventet i fremtiden er at vi får den rette utdanningen til det eksisterende næringslivet, som er veldig viktig. At denne utdanningen blir mulig å få for flere fører til at høyere kvalifisert arbeidskraft, økt forskning og utviklingsarbeid i næringslivet, økt kunnskapsnivå i regionen, og som vi får som et resultat av dette flere arbeidsplasser.[10]

Et samarbeid mellom læringsinstitusjonene i området er viktig. Det blir på en måte et kjøpesenter av studier, hvor elevene kan velge og vrake. Da har elevene mange flere fag å velge mellom og de vil derfor muligens velge Campus Helgeland.[10]

StudierRediger

På Campus Helgeland tilbys en rekke studier fra flere institusjoner[22]

Lokale meninger angående studietilbudetRediger

Etter en undersøkelse som ble gjennomført ved to videregående skoler på Helgeland viser det seg at 12 av 108 spurte ville, pr oktober 2013, søke seg inn på et studium ved Campus Helgeland. Av de som ikke ville studere der var det hovedsakelig et ønske om å reise lenger bort hjemmefra til større byer for å studere. En god del fordi de ikke hadde det rette studiet for dem, og noen på grunn av at de ville til utlandet.[15]

Ved samme undersøkelse ble det spurt om hvilke studier elevene ønsket seg til Campus Helgeland, og blant svarene fant vi blant annet lektorutdanning, journalistikk, realfagbaserte studier rundt biologi og kjemi, psykologi, juss og litteraturvitenskap. Enkelte ønsket også kultur- og musikkrettede studier til hjemregionen.[15]

Blant alle spurte var det derimot 50 % av studentene som mente at utvalget av studier var relevante for dem. Så om ikke ønsket om å reise til større steder eller til utlandet var tilstede, er det godt mulig at 54 av de spurte studentene ville ha valgt et av studiene som man kan finne på Campus Helgeland.[15]

NoterRediger

Type numrering
 1. ^ Kommunene som deltar i Akademi Norr er Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina og Åsele.
 2. ^ Anledningen for en tiltenkt studium innenfor gruvedrift var en planlagt nikkelgruve i Rönnbäcken øst for Tärnaby. Sveriges regjering ga klarsignal til gruvevirksomheten den 23. august 2013.[6] Den 10. juni 2015 krevde FNs rasediskrimineringskomite at planene om nikkelgruven stanses midlertidig.[7] Motstanden av gruvedriften har blitt ført frem av Marie Persson fra Umeå.[8]

ReferanserRediger

 1. ^ Øyvind Bratt, Kenneth Johan Gabrielsen, Viktor Leeds Høgseth: Åpnet Campus Helgeland, Rana Blad, 20. august 2013
 2. ^ a b c Emil H. Indsetviken, Frank Nygård: Kunnskapsministeren: – Dette er en stor og viktig dag, NRK, 20. august 2013
 3. ^ Hugo Charles Hansen: Sintef etablerer seg på Mo, Rana Blad, 28. februar 2014, s. 8-9
 4. ^ a b SINTEF Helgeland, 1. juli 2016, besøkt 28. november 2016
 5. ^ Ønsker norsk-svensk gruvedriftutdannelse, High North News, 17. juni 2014
 6. ^ Roger Marthinsen: Ja til nikkelgruve, Rana Blad, 23. august 2013.
 7. ^ FN stopper gruve, NRK Nordland, 10. juni 2015.
 8. ^ Roger Marthinsen: Gruve-motstander ble årets navn, Rana Blad, 5. januar 2013
 9. ^ Etablerer unikt samarbeid, 5. oktober 2013, Mo Industripark AS
 10. ^ a b c d e f g h i j k l Politikernes syn på Campus Helgeland Arkivert 3. november 2013 hos Wayback Machine.
 11. ^ Leserinnlegg Rana Blad - Elise Husum, Daglig leder i Kunnskapsparken i Rana
 12. ^ a b Hedda Hiller Elvestad: Her er den nye logoen. 23-årig student danket ut flere proffe byråer, Rana Blad, 23. mars 2013
 13. ^ Beate Nygård: Jakter på logo til Campus, Rana Blad, 1. februar 2013
 14. ^ Logokonkurranse for CAMPUS HELGELAND Arkivert 19. desember 2013 hos Wayback Machine., informasjonsbrosjyre, kunnskapsparken.com
 15. ^ a b c d e Avgangselevene om Campus Helgeland Arkivert 3. november 2013 hos Wayback Machine.
 16. ^ a b Næringsrapport nr. 3 - Campus Helgeland, Stort prosjekt midt i byen Arkivert 4. november 2013 hos Wayback Machine.
 17. ^ Rana Blad - På storstilt flyttefot
 18. ^ Campus Helgeland - Kontakt
 19. ^ Rana kommune - Årsberetning 2012 Arkivert 4. november 2013 hos Wayback Machine.
 20. ^ Boltcon - Bolt bygger Campus Helgeland[død lenke]
 21. ^ Rana Blad – Ingeniørstudium til Mo
 22. ^ Studietilbud Campus Helgeland 2013 Arkivert 30. januar 2019 hos Wayback Machine., hjemmesiden til Campus Helgeland
 23. ^ Fylkesmannen i Nordland – Utdanning i gjeldsrådgivning[død lenke]

Eksterne lenkerRediger