Norges forskningsråd

(Omdirigert fra Forskningsrådet)

Norges forskningsråd (kortform Forskningsrådet) er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter.[2][3] På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet (pr. 2020) 10,3 milliarder kroner årlig.

Norges forskningsråd
RCN
TypeEtat, forskningsråd
Etablert1993
Org.nummer970 141 669
LederMari Sundli Tveit
HovedkontorOslo
UnderlagtKunnskapsdepartementet
Ansatte464 (31. desember 2018)[1]
Nettsidehttp://www.forskningsradet.no/

Forskningsrådet har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forskning og innovasjon. Dette gjøres gjennom å forvalte forskningsmidler og ved å gi råd til myndighetene om forskningspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbudsjett i statsbudsjettet.

Forskningsrådet skal fremme internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, og har blant annet en rekke ordninger for å mobilisere norske søkere til EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Andre oppgaver er bidra til samarbeid mellom forskere, næringsliv, forvaltning og andre brukere av forskningsresultater.

Forskningsrådet ble opprettet i 1993 ved sammenslåing av fem ulike tidligere opprettede forskningsråd, og hadde i 2020 ca. 450 ansatte.

Organisasjon og ledelseRediger

Forskningsrådet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Sammen med Nærings- og handelsdepartementet står det for om lag halvparten av midlene som Forskningsrådet forvalter. Forskningsrådet opptrer på oppdrag fra til sammen 15 departementer og forvalter et budsjett på ca. 10 milliarder kroner (2020).

Administrerende direktør fra 1. mars 2021 er Mari Sundli Tveit. Toppledergruppen består (pr. 2022) i tillegg av Yves Boulmer, Kristin Danielsen, Anne Kjersti Fahlvik, Jesper Werdelin Simonsen, Tove Karin Stølen, Cathrine Torp og Fridtjof Fossum Unander.[4]

Forskningsrådets styre oppnevnes av regjeringen for fire år av gangen.

15 porteføljestyrer har ansvar for porteføljer av programmer og andre aktiviteter innenfor spesifikke tematiske eller faglige områder. Oversikt over porteføljestyrenes oppgaver og medlemmer. Et internasjonalt rådgivende utvalg (internasjonale eksperter) gir råd om forskings- og innovasjonspolitikk.

ForskningsfinansieringRediger

Forskningsrådet lyser ut midler med mål om å sikre finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Forskningsorganisasjoner, bedrifter og offentlige enheter kan søke om midler gjennom Forskningsrådet, ofte i samarbeid med andre tilsvarende enheter. Internasjonale fageksperter vurderer og rangerer søknadene på vegne av Forskningsrådet, og beslutninger om tildelinger tas av de 15 porteføljestyrene.

Forskningsrådet:

  • benytter en rekke virkemidler for å fremme grunnforskning og forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Blant annet benyttes ulike søknadstyper og forskjellige strukturelle ordninger som støtter forskningsmiljøenes behov.
  • har det strategiske og administrative ansvaret for den statlige basisfinansieringen som mottas av om lag 50 forskningsinstitutter.
  • finansierer flere senterordninger: Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). I tillegg får flere forskningssentre midler fra Forskningsrådet.
  • finansierer  nasjonale investeringer i forskningsinfrastruktur. Det omfatter vitenskapelig utstyr, laboratorier, databaser og vitenskapelige samlinger. Forskningsinfrastrukturen skal være av nasjonal interesse og bare finnes på ett eller få steder i landet.

ForskningsformidlingRediger

Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for forskningsformidling og skal bidra til at resultater fra forskning tas i bruk. Blant annet har Forskningsrådet ansvar for Forskningsdagene, som er en nasjonal, årlig festival.

Nysgjerrigper skal bidra til å gi barn og unge innsikt, forståelse og interesse for forskning, og Konkurransen Unge Forskere skal øke interessen for forskning og vitenskap blant ungdom.

HistorieRediger

De norske forskningsrådene ble oppnevnt i denne rekkefølgen

I 1993 ble disse fem rådene slått sammen til ett nasjonalt overordnet forskningsråd, Norges forskningsråd.

Forskningsrådets priserRediger

Fram til 2016 delte Forskningsrådet ut Norges forskningsråds pris for fremragende forskning.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2019/arsrapport/.
  2. ^ «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret: NORGES FORSKNINGSRÅD». w2.brreg.no. Brønnøysundregistrene. Besøkt 23. februar 2022. 
  3. ^ «Norges forskningsråd - Forvaltningsdatabasen - NSD». www.nsd.no. Besøkt 23. februar 2022. 
  4. ^ «Forskingsrådets leiing». www.forskningsradet.no (norsk nynorsk). Besøkt 23. februar 2022. 
  5. ^ «Vedtekter for prisen, som ble opprettet i 2016». Arkivert fra originalen 5. april 2016. Besøkt 31. mars 2016. 

Eksterne lenkerRediger