Fylkesrådet i Nordland

Artikkelen inngår i serien om

Politikk i
Nordland

Fylkesvåpenet
Fylkeskommunen

Fylkestingsvalg

Fylkesordførere

Fylkesrådsledere

Fylkesråder

Stortingsvalg

2009, 2013, 2017, 2021

Stortingsrepresentanter

Statsforvalteren

Statsforvalteren i Nordland

Fylkesrådet i Nordland er den øverste ledelse for den samlede administrasjonen i fylkeskommunen.

Nordland fylkesting vedtok å innføre parlamentarisk styringsform i fylkeskommunen etter fylkestingsvalget høsten 1999.

Fylkesrådet og dets medlemmer velges av fylkestinget, såkalt investitur eller innsettelsesvedtak. I perioden 2013-2019 brukte man ikke investitur-ordningen, da hadde fylkesordføreren som oppgave å anmode en av representantene i fylkestinget om å danne et fylkesråd. Denne fylkesrådslederen kunne så utpeke de øvrige medlemmene i fylkesrådet. Etter fylkestingsvalget høsten 2019 vedtok fylkestinget å gå tilbake til ordningen med investitur.

Nåværende fylkesrådRediger

Det nåværende fylkesråd i Nordland har følgende sammensetning:[1]

 • Elin Dahlseng Eide, Ap, fylkesrådsleder
 • Svein Eggesvik, Sp, fylkesrådets nestleder, ansvar for finans og organisasjon.
 • Fredric Persson, Ap, fylkesråd for utdanning og kompetanse.
 • Linda Helen Haukland, KrF, fylkesråd for plan og næring.
 • Monika Sande Sp, fylkesråd for transport og infrastruktur.
 • Christian Torset SV, fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Tidligere fylkesråd i NordlandRediger

Valgperioden 1999-2003Rediger

Det første fylkesrådet ble valgt i oktober 1999, etter fylkestingsvalget samme høst. Basert på samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde fylkesrådet 36 av de 53 fylkestingsmedlemmene som parlamentarisk grunnlag.

Fylkesrådet bestod av:

I juni 2001 fratrådte Geir-Ketil Hansen. Som ny fylkesråd for helse ble valgt Rolf Knoph (SV).

I januar 2002 byttet fylkesrådene Knoph og Brudevoll arbeidsområde, slik at Knoph ble fylkesråd for økonomi og Brudevoll fylkesråd for kultur og miljø. Bakgrunnen for dette var at staten tok over ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002.

I februar 2003 fratrådte Kari Brudevoll. Som ny fylkesråd for kultur og miljø ble valgt Heidi Kristin Sæthre (DnA).

Valgperioden 2003-2007Rediger

Det parlamentariske grunnlag for det nye fylkesrådet var en samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet (Kp). Disse partiene hadde til sammen 38 av 53 representanter i fylkestinget.

Fylkesrådet bestod av:

 • Geir Knutson, DnA, fylkesrådsleder
 • Odd Eriksen, DnA, fylkesråd for næring og samferdsel
 • Kjersti Markusson, SV, fylkesråd for økonomi
 • Rolf Knoph, SV, fylkesråd for utdanning
 • Heidi Kristin Sæthre, DnA, fylkesråd for kultur og miljø

I oktober 2005 fratrådte Odd Eriksen og Kjersti Markusson. Eriksen ble utnevnt til statsråd i Nærings- og handelsdepartementet, mens Markusson ble utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet. Som ny fylkesråd for næring og samferdsel ble valgt Sonja Alice Steen (DnA). Som ny fylkesråd for økonomi ble valgt Geir-Ketil Hansen (SV).

I desember 2006 fratrådte Geir Knutson som fylkesrådsleder. Det ble da valgt nytt fylkesråd, med Odd Eriksen som ny fylkesrådsleder. De øvrige medlemmer av fylkesrådet ble gjenvalgt. Samtidig ble Tove Bergmann (SV) valgt som midlertid fylkesråd for utdanning, i Rolf Knophs sykefravær til januar 2007.

Valgperioden 2007-2011Rediger

Fylkesrådet som ble valgt i oktober 2007 var basert på et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet. De hadde til sammen 30 av de 53 representantene i fylkestinget bak seg.

Fylkesrådet bestod av:

 • Odd Eriksen, DnA, fylkesrådsleder
 • Jon Tørset, Sp, fylkesråd for samferdsel
 • Janne Sjelmo Nordås, Sp, fylkesråd for næring
 • Trud Berg, DnA, fylkesråd for utdanning
 • Geir-Ketil Hansen, SV, fylkesråd for kultur og miljø (Rolf Knoph, SV, desember 2007 – juni 2008)

Janne Sjelmo Nordås ble 2. november 2007 utnevnt til statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. På fylkestinget i desember 2007 ble Inga Kvalbukt (Sp) valgt til ny fylkesråd for næring. I juni 2008 fratrådte Inga Kvalbukt. Som ny fylkesråd for næring ble da valgt Liv-Julie Waagan (Sp).

I desember 2008 trakk Senterpartiet seg fra samarbeidet om fylkesrådet, og partiets to representanter fratrådte. Fram til februar 2009 bestod fylkesrådet av tre medlemmer.

I februar 2009 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre og Kystpartiet. Disse partiene hadde 28 av de 53 representantene i fylkestinget. Som ny fylkesråd for næring ble valgt Arve Knutsen (KrF). Som ny fylkesråd for samferdsel ble valgt May Valle (V).

I mars 2009 fratrådte Geir-Ketil Hansen. Som ny fylkesråd for kultur og miljø ble valgt Marit Tennfjord (SV).

I april 2011 fratrådte Trud Berg. Som ny fylkesråd for utdanning ble valgt Unni M. Gifstad (Ap).

Valgperioden 2011-2015Rediger

Fylkesrådet som ble valgt i oktober 2011 var basert på et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Kristelig folkeparti. De hadde til sammen 25 av de 53 representantene i fylkestinget bak seg. Et samarbeid med Rødt (2 representanter) ga flertall for det nye fylkesrådet ved konstituering av fylkestinget 10. oktober 2011.

Fylkesrådet bestod av:

I juni 2012 fratrådte Unni Gifstad. Som ny fylkesråd ble valgt Hild Marit Olsen fra Arbeiderpartiet. Hun overtok posisjonen som fylkesråd for kultur og miljø, og Marit Tennfjord ble fylkesråd for utdanning.

Marit Tennfjord fratrådte som fylkesråd i desember 2012. Bakgrunnen for dette var at Rødt ikke ønsket å støtte fylkesrådets fremlegg til årsbudsjett for 2013. Fylkesrådet ville dermed ikke få flertall for sitt budsjettforslag. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti innledet da samtaler med Høyre for å sikre det parlamentariske grunnlaget.

I februar 2013 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti. Fylkestinget vedtok å utvide fylkesrådet fra fem til seks medlemmer. Som nye medlemmer i fylkesrådet ble Oddleif Olavsen og Beate Bø Nilsen (begge fra Høyre) valgt.

I oktober 2013 gikk Odd Eriksen av som fylkesrådsleder. Dermed gikk også hele fylkesrådet av. Tomas Norvoll ble ny fylkesrådsleder. Som øvrige medlemmer av fylkesrådet utpekte han de fem samme medlemmer som tidligere.

I februar 2015 fratrådte fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo. Hild-Marit Olsen overtok da som fylkesråd for samferdsel. Grete Bang, Ap, overtok som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

I april 2015 fratrådte fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen og fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen. Bakgrunnen for dette var at Høyres partigruppe i fylkestinget ikke ønsket å stille seg bak en enstemmig innstilling fra fylkesrådet i sak om kommune- og regionreformen. Dermed fratrådte Høyres to medlemmer i fylkesrådet. Fylkesrådet fortsatte sitt virke med fire medlemmer. Dermed ble det, for første gang etter at parlamentarisk styreform ble innført i Nordland, et fylkesråd med et mindretall bak seg i fylkestinget.

Senere i april 2015 ble det inngått et parlamentarisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti. Samtidig ble det foretatt endringer i fylkesrådet. Grete Bang forlot posten som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, og overtok som fylkesråd for utdanning. Ingelin Noresjø fra Kristelig folkeparti ble ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, og Knut Petter Torgersen fra Arbeiderpartiet ble ny fylkesråd for plan og økonomi.[2]

Valgperioden 2015-2019Rediger

Etter fylkestingsvalget i september 2015 ble det inngått et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti om å danne fylkesråd. Fylkesrådet ble da bestående av:

3. april 2017 fratrådte Willfred Nordlund. Svein Eggesvik, Sp, ble utnevnt til fylkesråd for samferdsel og nestleder i fylkesrådet. 12. september fratrådte Mona Fagerås. Hun ble erstattet av Aase Refsnes, SV, som ble utnevnt som ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Ingelin Noresjø overtok da ansvaret som fylkesråd for næring. (Både Nordlund og Fagerås ble innvalgt som stortingsrepresentanter fra Nordland.)

Etter fylkestingsvalget høsten 2019 ble de fire partiene som hadde samarbeidet om å danne fylkesråd enige om å fortsette samarbeidet også i den kommende perioden. 18. september ble Aase Refsnes, SV, erstattet av Kirsti Saxi, SV, som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Samtidig overtok Bent-Joacim Bentzen, Sp, som fylkesråd for samferdsel. Knut Petter Torgersen gikk da ut av fylkesrådet, men han ble samtidig konstituert som fylkesråd for utdanning i dennes sykefravær. Svein Eggesvik, Sp, fortsatte som nestleder i fylkesrådet, nå med ansvar for økonomi.

Valgperioden 2019-2023Rediger

De fire partiene som tidligere hadde samarbeidet om å danne fylkesråd (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti) fortsatte samarbeidet også etter valget i 2019. De fire partiene hadde til sammen 28 av 45 representanter i fylkestinget. Fylkestinget valgte på sitt konstituerende møte i oktober 2019 følgende fylkesråd:

 • Tomas Norvoll, Ap, fylkesrådsleder
 • Svein Eggesvik, Sp, fylkesråd for økonomi (senere endret til finans og organisasjon), nestleder i fylkesrådet
 • Hild Marit Olsen, Ap, fylkesråd for utdanning (senere endret til utdanning og kompetanse)
 • Ingelin Noresjø, KrF, fylkesråd for næring (senere endret til plan og næring)
 • Bent-Joacim Bentzen, Sp, fylkesråd for samferdsel (senere endret til transport og infrastruktur)
 • Kirsti Saxi, SV, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse (senere endret til kultur, klima og miljø)

24. januar 2020 ble Ingelin Noresjø utnevnt som statssekretær i Samferdselsdepartementet, og fratrådte da som fylkesråd. Hun ble erstattet av Linda Helen Haukland, som ble valgt som fylkesråd for næring under Nordland fylkestings samling i februar 2020.

22. februar 2021 fratrådte Hild Marit Olsen som fylkesråd for utdanning. Hun ble erstattet av Elin Dahlseng Eide.

22. oktober 2021 fratrådte Bent-Joacim Bentzen, da han ble utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet. Frem til fylkestinget i desember 2021 fungerte Svein Øien Eggesvik som fylkesråd etter Bentzen, men 6. desember ble Monika Sande satt inn som fylkesråd for transport og infrastruktur. Samme dag forlot Kirsti Saxi fylkesrådet, for å kunne bli pensjonist, samtidig som hun gikk tilbake til sin posisjon som fast medlem av fylkestinget. Christian Torset kom da inn som ny fylkesråd for kultur, klima og miljø.

2. september 2022 ble Tomas Norvoll utnevnt til statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Remi Solberg ble valgt som ny fylkesrådsleder under fylkestingsamlingen på Sortland i oktober 2022.

Remi Solberg trakk seg fra vervet som fylkesrådsleder på nyåret 2023. Under fylkestingets samling på Sortland 21.02.2023 ble Ellin Dahlseng Eide valgt som ny fylkesrådsleder. Fredric Persson ble valgt som ny fylkesråd for utdanning og kompetanse.
.

ReferanserRediger

 1. ^ Fylkesrådet Arkivert 27. mars 2016 hos Wayback Machine. nfk.no. Besøkt 8. mai 2016
 2. ^ Dette er de nye fylkesrådene i Nordland nrk.no 29. april 2015. Besøkt 8. mai 2016