Stortingsvalget 2013 i Nordland

Nordlandsbenkens plassering i Stortingssalen.

Stortingsvalget 2013 i Nordland ble avholdt 9. september 2013 i 44 kommuner i Nordland fylke. I Stortingsperioden 2009–2013 hadde Nordland 10 representanter på Stortinget, men som følge av befolkningsendringer mistet fylket et mandat i Stortingsperioden 2013–2017. Åtte av de ni mandatene er distriktsmandater, mens det siste er et utjevningsmandat.

Arbeiderpartiet fikk fire representanter, som ved forrige Stortingsvalg. De fire representantene fra Nordlandsbenken i perioden 2009–2013 var Tor-Arne Strøm, Anna-Kristin Ljunggren, Eirik Sivertsen og Lillian Hansen. Tor-Arne Strøm stilte ikke til gjenvalg. For perioden 2013-2017 er partiet representert med Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna-Kristin Ljunggren og Kjell-Idar Juvik.

Høyre fikk et mandat ved forrige valg, og var representert på Stortinget av Ivar Kristiansen. Han stilte ikke til gjenvalg. I perioden 2013-2017 fikk partiet to representanter fra Nordland: Odd Henriksen og Margunn Ebbesen.

Fremskrittspartiet fikk tre representanter ved forrige valg: Kenneth Svendsen, Jan Arild Ellingsen og Torgeir Trældal. Ved Stortingsvalget 2013 mistet de et mandat, og i perioden 2013-2017 fikk de to representanter: Kenneth Svendsen og Jan Arild Ellingsen.

Senterpartiet fikk en representant, som ved forrige Stortingsvalg. I perioden 2009–2013 var partiet representert på Stortingets Nordlandsbenk av Janne Sjelmo Nordås. Hun fortsetter i Stortingsperioden 2013-2017 som et utjevningsmandat.

Sosialistisk Venstreparti mistet sitt ene mandat. I perioden 2009-2013 var partiet representert med Geir-Ketil Hansen. Han stilte ikke til gjenvalg. Marius Meisfjord Jøsevold var partiets førstekandidat, og opptellingen viste seg å bli en valgthriller. Han lå an til å komme inn på Stortinget valgnatten,[1] men mistet plassen etter at stemmene fra Rana var ferdig opptalte.[2][3] I stedet fikk Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet stortingsplassen.[4][5]

Venstre, Kristelig Folkeparti og Rødt fikk ingen mandater. Det gjorde heller ikke Miljøpartiet De Grønne, som gjorde et godt valg både i Nordland og på landsbasis. Tre nye lister stilte ved dette valget: De Kristne, Piratpartiet og Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Sistnevnte stilte bare liste i Nordland fylke. Andre småpartier som stilte til valg var Kystpartiet, Pensjonistpartiet, Samfunnspartiet, Demokratene i Norge og Norges Kommunistiske Parti.

ValgresultatetRediger

Det var 179 464 stemmeberettigede velgere i Nordland. Av disse avga 133 933 stemme. 672 stemmer var blanke, mens 223 stemmer ble forkastet. De godkjente stemmene fordelte seg slik på partiene:

Parti Stemmer[6] Mandater
antall prosent endring antall endring
Arbeiderpartiet 46 743 35,1 4,2   4 0  
Høyre 28 271 21,2 9,7   2 1  
Fremskrittspartiet 25 020 18,8 5,6   2 1  
Senterpartiet 9 237 6,9 1,3   1 0  
Sosialistisk Venstreparti 6 907 5,2 2,6   0 1  
Venstre 4 938 3,7 1,4   0 0  
Kristelig Folkeparti 4 886 3,7 0,0   0 0  
Miljøpartiet De Grønne 2 653 2,0 1,7   0 0  
Rødt 2 164 1,6 0,2   0 0  
De Kristne 698 0,5 0,5   0 0  
Piratpartiet 451 0,3 0,3   0 0  
Kystpartiet 424 0,3 0,6   0 0  
Pensjonistpartiet 416 0,3 0,3   0 0  
Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 268 0,2 0,2   0 0  
Samfunnspartiet 92 0,1 0,1   0 0  
Demokratene i Norge 60 0,0 0,0   0 0  
Norges kommunistiske parti 58 0,0 0,0   0 0  
Valgdeltagelse/Totalt 133 286 74,6 1,6   9 1  

EnkeltresultaterRediger

Alstahaug Andøy Ballangen Beiarn Bindal Bodø
Brønnøy Dønna Evenes Fauske Flakstad
Gildeskål Grane Hadsel Hamarøy Hattfjelldal Hemnes
Herøy Leirfjord Lurøy Lødingen Meløy Moskenes
Narvik Nesna Rana Rødøy Røst Saltdal
Sortland Steigen Sømna Sørfold Tjeldsund Træna
Tysfjord Vefsn Vega Vestvågøy Vevelstad Værøy
Vågan Øksnes

Innvalgte i perioden 2009-2013Rediger

 
Ivar Kristiansen var innvalgt for Høyre i fire perioder fra 1997 til 2013, og tok ikke gjenvalg.

I perioden 2009-2013 var følgende representanter valgt inn fra Nordland.

Tor Arne Strøm (Ap), Ivar Kristiansen (H) og Geir Ketil Hansen (SV) tok ikke gjenvalg for en ny periode.[7]

Nominasjon 2013Rediger

17 valglister var godkjent av fylkesvalgstyret i Nordland.[8]

ArbeiderpartietRediger

 
Lisbeth Berg-Hansen var Fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs andre regjering, og var Arbeiderpartiets førstekandidat i Nordland.

Nordland Arbeiderparti avholdt sitt nominasjonsmøte på Radisson BLU Hotell i Bodø den 30. november 2012. I nominasjonskomiteens innstilling, som hadde i sitt første forslag på høring fram til 5. november, var følgende innstilt på topp 5.[9]

 1. Lisbeth Berg-Hansen, Bindal (1963)
 2. Eirik Sivertsen, Bodø (1971)
 3. Anna Ljunggren, Narvik (1984)
 4. Kjell-Idar Juvik, Hemnes (1966)
 5. Anette Davidsen (AUF), Hadsel (1993)
 6. Tor Arne Bell Ljunggren, Bodø (1962)

Etter innspill fra lokallagene ble topp tre uendret, mens Kjell-Idar Juvik, Anette Davidsen og Tor Arne Bell Ljunggren ble erstattet av Dag Andre Anderssen (AUF) og Tone Toften (Sortland) og tidligere Ranaordfører Geir Waage på de tre neste plassene.[10]

Under nominasjonsmøtet ble de tre første plassene enstemmig, mens Dag Andre Anderssen tapte voteringen 43-114 mot Kjell-Idar Juvik om fjerdeplassen. Femteplassen ble uendret til Tone Toften, mens Geir Waage trakk sitt kandidatur og Tor Arne Ljunggren fikk sjetteplassen.

Partiets liste ble dermed seende slik ut:[11]

 1. Lisbeth Berg-Hansen, Bindal (1963)
 2. Eirik Sivertsen, Bodø (1971)
 3. Anna Ljunggren, Narvik (1984)
 4. Kjell-Idar Juvik, Hemnes (1966)
 5. Tone Toften, Sortland (1967)
 6. Tor Arne Ljunggren, Bodø (1962)
 7. Anette Davidsen, Hadsel (1993)
 8. Hugo Bjørnstad, Vågan (1953)
 9. Wenche Solli, Vefsn (1958)
 10. Tommy Nystad, Rana (1967)
 11. Anne Grethe Lund (1964)
 12. Bård Anders Langø, Alstahaug (1972)
 13. Adelheid Kristiansen, Bodø (1971)
 14. Finn Obert Bentsen, Saltdal (1954)
 15. Bodil Erna Tokle, Ballangen (1962)

Partiet hadde fire representanter og av disse tok ikke Tor-Arne Strøm gjenvalg. Lillian Hansen ønsket gjenvalg, men ble ikke foreslått på listen fra komiteen eller nominasjonsmøtet.

FremskrittspartietRediger

 
Kenneth Svendsen var innvalgt for Fremskrittspartiet i fire perioder fra 1997 til 2013, og ble gjenvalgt.

De fem øverste kandidatene på Fremskrittspartiets valgliste ble vedtatt av nominasjonsmøtet slik listen forelå i nominasjonskomiteens innstilling:

 1. Kenneth Svendsen, Fauske
 2. Jan Arild Ellingsen, Saltdal
 3. Dagfinn Olsen, Lødingen
 4. Greta Solfall, Meløy
 5. Tom Cato Karlsen, Bodø

Partiet hadde tre stortingsrepresentanter fra Nordland. De to første ble nominert for gjenvalg på de to øverste plassene, mens den tredje, Torgeir Trældal, ble flyttet ned til 9.-plass av nominasjonskomiteen og kom ikke med på den endelige valglisten.

HøyreRediger

Se også: Nordland Høyre

Nominasjonskomiteen offentliggjorde sin innstilling 28. oktober. Nominasjonsmøtet ble avholdt 11. november,[12] og ga følgende topp 5:[13]:

 1. Odd Henriksen, Fauske
 2. Margunn Ebbesen, Brønnøy
 3. Jonny Finstad, Vestvågøy
 4. Ann-Tove Dalhaug, Narvik
 5. Daniel Aasberg, Ballangen/Unge Høyre

Leder i Nordland Høyre Benn Eidissen ønsket også plassen som førstekandidat til Stortingsvalget, men trakk seg både som kandidat og leder av Nordland etter å ha tapt prøvenominasjon i Bodø 68-70 mot Odd Henriksen.[14] På nominasjonsmøtet ble 1.- og 2.-plassen uendret, mens Jonny Finstad vant kampvotering mot Jardar Jensen fra Evenes. På fjerdeplassen vant Anne-Rita Nicklasson fra Ballangen en kampvotering mot Ann-Tove Dalhaug.[15]

Topp 5:

 1. Odd Henriksen, Fauske
 2. Margunn Ebbesen, Brønnøy
 3. Jonny Finstad, Vestvågøy
 4. Anne-Rita Nicklasson, Ballangen
 5. Daniel Aasberg, Ballangen/Unge Høyre

Partiet hadde Ivar Kristiansen inne på Stortinget, men han tok ikke gjenvalg etter fire perioder på Stortinget.

Kristelig FolkepartiRediger

Kristelig Folkeparti var sist representert på Stortinget i perioden 2005-2009 med Jan Sahl. Partiet nominerte 10. november 2012 fylkessekretæren Ingelin Noesjø på førsteplass.[16]

Topp 5:

 1. Ingelin Noresjø, Fauske
 2. Peter Eide Walseth, Rana
 3. Tore Christiansen, Øksnes
 4. Else-Marie Torp, Bodø
 5. Tone Hammersmark Olsen, Rødøy

SenterpartietRediger

 
Janne Sjelmo Nordås satt på Stortinget for Senterpartiet fra 2009 til 2013, og ble gjenvalgt.

Senterpartiet hadde Janne Sjelmo Nordås inne på Stortinget og avholdt nominasjonsmøte 22. februar 2013. Partiet nominerte følgende topp 5:[17]:

 1. Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal
 2. Willfred Nordlund, Sortland
 3. Per Roger Vikten, Vestvågøy.
 4. Monika Sande, Beiarn
 5. Aina Nilsen, Hadsel

Sosialistisk VenstrepartiRediger

Sosialistisk Venstreparti hadde Geir-Ketil Hansen inne på Stortinget. Han tok ikke gjenvalg i 2013[18].

Nominasjonskomiteens innstilling ble offentliggjort 3. november 2012[19] og nominasjonsmøtet ble avholdt 8-10. februar 2013.[20] Topp fem etter nominasjonsmøtet[21]

 1. Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna
 2. Astrid Tove Olsen, Bodø
 3. Kurt Lenhard Olsen, Lødingen
 4. Heidi-Anett Nilsen, Hadsel/SU
 5. Hilde Birgitte Rønningsen, Rana

VenstreRediger

Topp 5:

 1. Arne Ivar Mikalsen, Hadsel
 2. May Valle, Hamarøy
 3. Åshild Opøyen, Bodø
 4. Arne Langset, Nesna
 5. Maria Liljedal, Rana

Andre partierRediger

 
Ingeborg Steinholt var førstekandidat for Rødt i Nordland.

MeningsmålingerRediger

Meningsmålinger for Nordland med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning:

Kilde:[22] Dato Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V
Valgresultat 09.09.2013 35,1% 6,9% 5,2% 21,2% 18,8% 3,7% 3,7% 5,4% 47,2% 47,4% +0,2
InFact 07.09.2013 32,6% 7,6% 5,1% 21,4% 16,1% 3,7% 4,0% 9,5% 45,3% 45,2% +0,1
InFact 05.09.2013 31,3% 7,0% 5,6% 22,4% 18,4% 3,3% 3,6% 8,5% 43,9% 47,7% +3,8
InFact 31.08.2013 30,8% 7,3% 6,2% 22,0% 17,1% 4,9% 3,6% 8,1% 44,3% 47,6% +3,3
InFact 22.08.2013 30,1% 4,7% 6,1% 22,5% 19,2% 4,2% 5,8% 7,4% 40,9% 51,7% +10,8
InFact 22.08.2013 31,3% 6,3% 4,1% 24,5% 16,9% 3,1% 4,2% 9,8% 41,7% 48,7% +7,0
InFact 16.08.2013 31,3% 5,7% 6,1% 25,1% 16,3% 2,5% 3,0% 9,8% 43,1% 46,9% +3,8
InFact 14.08.2013 30,2% 6,4% 4,4% 26,2% 19,1% 4,6% 2,8% 6,2% 41,0% 52,7% +11,7
InFact 28.06.2013 29,3% 5,8% 5,1% 26,0% 17,9% 3,8% 3,3% 8,8% 40,2% 51,0% +10,8
InFact 26.06.2013 27,7% 8,5% 4,2% 29,4% 16,0% 3,7% 3,2% 7,2% 40,4% 52,3% +11,9
InFact 07.02.2013 25,5% 5,9% 8,4% 27,7% 17,7% 4,4% 4,3% 6,2% 39,8% 54,1% +14,3
Respons 08.09.2012 31,1% 6,7% 2,7% 30,0% 16,8% 3,4% 2,4% 6,9% 40,5% 52,6% +12,1

Mandatfordeling:

Kilde:[23] Dato Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V
InFact 07.09.2013 3 1 0 2 2 0 0 0 4 4 Likt
InFact 05.09.2013 3 1 0 2 2 0 0 0 4 4 Likt
InFact 31.08.2013 3 1 0 2 2 0 0 0 4 4 Likt
InFact 22.08.2013 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
InFact 22.08.2013 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
InFact 16.08.2013 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
InFact 14.08.2013 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
InFact 28.06.2013 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2
InFact 26.06.2013 3 1 0 3 1 0 0 0 4 4 Likt
InFact 07.02.2013 2 0 1 3 2 0 0 0 3 5 +2
Respons 08.09.2012 3 0 0 3 2 0 0 0 3 5 +2

ReferanserRediger

 1. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Ut på oppløpssiden. NORDLAND: SVs Marius Meisfjord Jøsevold ser ut til å miste stortingsplassen han hadde grep om så lenge., Rana Blad, 10 september 2013
 2. ^ Blant de siste, Rana Blad, 10. september 2013
 3. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: - Det var selvfølgelig bittert, Rana Blad, 10. september 2013
 4. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: - Jeg var forbausende rolig. NORDLAND: Trege Rana sikret Kjell-Idar Juvik stortingsplass, Rana Blad, 10. september 2013
 5. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Valgthriller mellom Juvik og Jøsevold. NORDLAND: Da Kjell-Idar Juvik var i ferd med å innse at SV tok siste plass på Nordlandsbenken, smatt han selv inn igjen, Rana Blad, 10. september 2013
 6. ^ Kommunal- og Regionaldepartementet: Stortingsvalget 2013. Resultater for Nordland Arkivert 27. september 2013 hos Wayback Machine.
 7. ^ http://www.tv2.no/nyheter/politisk/hoeyretopp-sier-nei-til-gjenvalg-3782974.html
 8. ^ Godkjente stortingsvalglister i Nordland
 9. ^ http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8351468
 10. ^ http://nordland.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/762605_nominasjonskomiteens-endelige-listeforslag[død lenke]
 11. ^ Nordland Arbeiderpartis stortingsvalgliste 2013[død lenke], Nordland Arbeiderparti, 30.11.2012 kl. 13:51, oppdatert 31.10.2014 kl. 09:27
 12. ^ «Nominasjonsprosess Stortingsvalget 2013 - Prøvenominasjon». Nordland Høyre. 15. oktober 2012. Arkivert fra originalen 3. april 2013. 
 13. ^ Nordland Høyre: Nominasjonsprosess Stortingsvalget 2013 Arkivert 14. juli 2014 hos Wayback Machine.
 14. ^ «Trekker seg fra all politikk». NRK Nordland. 2. oktober 2012. Besøkt 30. november 2012. 
 15. ^ «Han skal på Stortinget». Avisa Nordland. Besøkt 30. november 2012. 
 16. ^ «I dag ble Ingelin (36) fra Fauske historisk». Avisa Nordland. 10. november 2012. Besøkt 10. november 2012. 
 17. ^ Vikten på tredjeplass Lofottidende 22.02.2013
 18. ^ http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8073799
 19. ^ http://www.an.no/nyheter/article6323134.ece
 20. ^ http://sv.no/content/view/full/45424[død lenke]
 21. ^ Valgthriller avgjorde i Nordland SV, Rana Blad 10. februar 2013
 22. ^ «Stortingsvalg: Nordland». Poll of polls. Besøkt 5. september 2013. 
 23. ^ «Stortingsvalg: Nordland». Poll of polls. Besøkt 5. september 2013. 

Eksterne lenkerRediger