Bachelor i sykepleie

Sykepleierutdanningen i Norge er en 3-årig utdannelse på høgskole eller universitet, og utdanningen fører til en bachelorgrad i sykepleie.

Opptakskravet til Bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse med minstekrav i matematikk og norsk. Det er ikke et obligatorisk krav, men en fordel om studentene har forkunnskaper i biologi og kjemi. Sykepleierutdanningen inneholder blant annet teoretiske temaer i anatomi, fysiologi, mikrobiologi, psykiatri, farmakologi og patologi. Studiet inneholder også emner i helsepersonelloven, medikamentregning, yrkesetiske retningslinjer, etikk og ledelse. Studentene er også ute i forskjellige praksiser i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Per 1. januar 2020 er det 46 høgskoler og universiteter som tilbyr sykepleierutdanning i Norge. Det er også mulig å studere sykepleie utenlands, men sykepleiere med utenlandsk utdannelse må søke spesielt om autorisasjon for å få jobbe i Norge.

Som sykepleier gjør man en viktig jobb i samfunnet. Det finnes mange retninger av spesialisering å velge som sykepleier. Spesialisering skjer ofte etter at sykepleieren har jobbet i minst to år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om to års klinisk erfaring som sykepleier før en kan begynne på videreutdanning.

Sykepleiere kan ta videreutdanning/mastergrad i blant annet anesesi-, operasjon-, intensiv- og helsesykepleie.

Om man ønsker å jobbe mer administrativt enn klinisk er det videreutdanningsmuligheter/mastergrader innen blant annet helseledelse, helseinformatikk, helserett og organisasjonsledelse.

Referanser

rediger


Autoritetsdata