Ferrolegering

Ferrolegering, legering med jern som et viktig element. Eksempler på ferrolegeringer er ferrosilisium, ferromangan og ferrokrom. Disse legeringene produseres ofte ved karbotermisk reduksjon, hvor malmer av det ønskede produktet reagerer med karbon ved høye temperaturer i en smelteovn.

Norge er en stor produsent av ferrolegeringer. Dette skjer blant annet gjennom selskapene Elkem, Fesil og Eramet