Ferrosilisium

Ferrosilisium, ferrolegering bestående av jern og silisium. Legeringen produseres ofte ved karbotermisk reduksjon, hvor malmer av det ønskede produktet reagerer med karbon ved høye temperaturer i en smelteovn. Ferrosilisium er et halvfabrikat som brukes i framstilling av rustfritt stål, karbonstål og andre legeringer.

Norge er en stor produsent av ferrosilisium. Dette skjer blant annet gjennom selskapene Finnfjord smelteverk og Elkem.