Dokumentasjonsvitenskap

Dokumentasjonsvitenskap er studiet av produksjon, bruk og organisering av dokumenter. Dokumentasjon har tradisjonelt vært knyttet til skriftlige medier som papir, bøker, bilder eller lydopptak. Det finnes imidlertid forskjellige former for dokumentasjon som taler, uniformer, folkedrakter, statuer, konsertopptak og digitale media, som nettsider, YouTube og Facebook. De dokumenterer blant annet myndigheter, kulturer, kunst, kunnskap, personlige interesser og holdninger. Samtidig er det et voksende behov innen for de fleste samfunnsområder for dokumentasjon.

Mangfoldet av dokumentasjonsformer har alltid vært en utfordring for institusjoner som arkiver, biblioteker og museer.

I Norge rediger

Lov om pliktavlevering ble vedtatt i 1989, da det ble bestemt at alle publiserte dokumenter uansett medieform skal avleveres til nasjonalbibliotek, ofte i syv eksemplarer.

Universitetet i Tromsø etablerte i 1996 faget dokumentasjonsvitenskap som et studium med basis i humanistiske, samfunnsvitenskapelige og teknisk-naturvitenskapelige disipliner. Dokumentasjonsvitenskap kan studeres til og med doktorgradsnivå og kan kombineres i ulike moduler innenfor dokumentstudier, dokumentproduksjon og bibliotekfag. Studiet er også godkjent utdanning for å bli bibliotekar.

Eksterne lenker rediger