Pliktavlevering

plikt som utgiver eller produsent av dokumenter med allment tilgjengelig informasjon i de fleste land har til å levere eksemplarer av disse til nasjonale samlinger, slik at de kan bli bevart og gjort tilgjengelige for forskning og dokumentasjon

Pliktavlevering er en plikt til å avlevere allment tilgjengelig materiale som man har produsert til institusjoner som Nasjonalbiblioteket i Norge.

Her havnet bøker som ble pliktavlevert i 1914, fra Universitetsbibliotekets arkiver

Pliktavlevering ble innført i Frankrike i 1536, mens det i Danmmark-Norge først ble innført i 1697 til Det Kongelige Bibliotek.[1] I 1781 ble loven utvidet til også å gjelde bøker utgitt i samtlige hans majestets riker og land, hvilket så også omfattet Norge.[2]

I Norge er det lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument også kalt pliktavleveringsloven av 9. juni 1989 som regulerer dette.[3]

Formålsparagrafen sier: «Føremålet med denne lova er å tryggja avleveringa av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.»

Denne loven er nøytral med tanke på format og medium. Det vil si at loven gjelder ikke bare for bøker og tidsskrifter, men også for film, lyd, kringkasting, digitale dokumenter osv.

Avleveringsplikten følger av lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova) som trådte i kraft 1. juli 1990. Norge fikk vi den første loven om pliktavlevering i 1697. Innhøsting av nettsider med det norske domenet «.no» begynte i 2005.

I 2006 var antall avleveringer:

 • vevdokumenter 315 millioner
 • digital radio (antall filer) 36 096
 • småtrykk 30 939
 • kringkastet materiale 21 486
 • periodika (tidsskrifter, årbøker og annet som kommer ut jevnlig) (løpende titler) 12 917
 • postkort 2606
 • bøker 11 463
 • plakater 550
 • lydopptak musikk 542
 • notetrykk 498
 • lydbøker 435
 • CD-ROM, DVD-ROM 224
 • videoer 257
 • aviser 253
 • kart 153
 • kombidokumenter 33

Referanser

rediger
 1. ^ «pligtaflevering | lex.dk». Den Store Danske (dansk). Besøkt 20. august 2022. 
 2. ^ «Pligtaflevering: bevaring af kulturarven». wayback-01.kb.dk. Besøkt 20. august 2022. 
 3. ^ «Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 20. august 2022. 

Kilder

rediger