Trikken i Oslo

skinnegående transport i Oslo
(Omdirigert fra Linje 11 (Oslotrikken))

Trikken i Oslo (Trikk, elektrisk sporvogn) utgjør sammen med T-banen og Vys tog det skinnegående kollektivtransportsystemet i Oslo og Bærum. Sporveien Trikken AS drifter nettet av skinner og de 72 trikkene, mens Sporveien AS står for vedlikehold av trikkene og infrastrukturen. Trikken går også under navnene «blåtrikken» og «bytrikken», dels for å skille den fra T-banen i Oslo, som på vestkanten også blir kalt «trikken».

Trikken i Oslo og Bærum
En trikk forlater John Colletts plass holdeplass. Foto: Kjetil Ree
En trikk forlater John Colletts plass holdeplass.
Basisdata
Transporttype Trikk og bybane
Sted Oslo (vest for Ljabru), østre deler av Bærum
Åpnet 1875
Drift
Eier og operatør Ruter AS (bestillerenhet)
Sporveien Trikken AS (operatør)
Sporveien AS (infrastruktur og verkstedtjenester)
Oslo Vognselskap AS (vogneier)
Sporlengde 131,4 km
Sporvidde 1435 mm
Antall linjer 6
Antall stasjoner 99
Antall passasjerer ca. 110 000 daglig (2008)

Trikken hadde 49 millioner påstigninger i 2013 hvilket utgjorde ca. 16 % av Ruters samlede trafikk.[1] Trikken har 98 % kundetilfredshet, og over 99 % regularitet, ifølge Teknisk Ukeblad.[2]

LinjerRediger

I oktober 2020 ble linje 13 endret ved at den fikk Ljabru som endestasjon i øst og linje 18 fikk Grefsen stasjon som endestasjon i øst. Trikken i Schweigaards gate ble samtidig flyttet til Dronning Eufemias gate. Ellers er linjene som i 2017.[3]

Per 2017 fantes det seks forskjellige linjer (fargene i parentes viser til fargekodene på linjekartet til Sporveien Trikken AS):

Hver linje har vanligvis 10-minutters ruter, bortsett fra om kvelden og i helgene da det er 15 og senere 20 minutter mellom hver avgang. Der to linjer betjener samme strekning, er de taktet slik at det skal komme en trikk hvert femte minutt. Dette er en del av «rullende fortau»-strategien til Sporveien Trikken og Ruter.

HistorikkRediger

 
Sporvogner trukket av hester på Karl Johans gate på 1880- eller 1890-tallet, før vognene ble elektrifisert.
 
Vedlikeholdsarbeid ved vognhallen på Sagene, 1920.
 
En gammel Oslo-trikk: Vogn 70 bygget i 1913 av Falkenried for Kristiania Sporveisselskap.

I 1868 fremla ingeniøren Jens P. Vogt planer for en hestesporvei i Kristiania, men fikk avslag fordi man antok at dette ville hindre den vanlige ferdselen i de smale gatene. Også marinekaptein H. Muller hadde sporveisplaner. Fordi gatene var for bratte for en hestesporvei, ville han drive en dampsporvei. Disse forslagene ble ikke realisert, men de førte til en diskusjon som gikk over de følgende årene. Argumentene førte til at myndighetene i 1874 ga tillatelse til å bygge en sporveislinje - dermed ble Kristiania Sporveisselskab grunnlagt 2. oktober 1874, og sporveisdriften startet opp 6. oktober 1875[4] med 22 vogner innkjøpt fra USA.[5] Byens første hestesporvei hadde linjer fra Stortorvet til Homansbyen, Vestbanen og Gamlebyen, som dengang het Oslo. Året etter åpnet en linje til Grünerløkka.[5]

MilepælerRediger

 • I 1894 starter Kristiania Elektriske Sporvei (Blåtrikken) med Skandinavias første elektriske sporveislinje, Briskebylinjen, fra Jernbanetorget over Briskeby til Majorstuen, og med sidelinje til Skarpsno.
 • I 1899 blir linjenettet utvidet med elektrifiseringen av Sporveisselskabets hestesporvognslinjer og med anlegget av Kristiania kommunale Sporvei sine linjer fra Akersgata til Sagene og Rodeløkka. Senere også linje fra Tollbugata til Vippetangen (Grønntrikken)
 • Den siste linjen med hestesporvogne, Gamlebylinjen, får elektrisk drift i 1900.
 • Linjenummereringen innføres i 1909 - 10.
 • I 1924 benyttet Oslo kommune sin innløsningsrett på sporveisselskapene Kristiania Elektriske Sporvei (Blåtrikken) og Kristiania Sporveisselskab (Grønntrikken) og dannet AS Kristiania Sporveier.
 • Byen endrer navn til Oslo i 1925 og sporvognselskapet endrer navn til A/S Oslo Sporveier.
 • Det har stadig vært åpnet nye linjer og når sporveislinjen til Sinsen åpner i 1939 er linjenettet på sitt største.
 • Bystyret vedtar gradvis nedleggelse av bytrikken i 1960, og flere linjer erstattes med buss, og fra 1966 med T-bane.
 • 22.05.1966 Åpnes Lambertseterbanen som T-Bane linje fra Jernbanetorget til Bergkrystallen.
 • Bystyret opphever nedleggelsesvedtaket i 1977.
 • Linjen gjennom Vika forbi Aker Brygge åpnes i 1995.
 • Sagenetrikken (linje 15) legges ned i 1995
 • Linjen til Rikshospitalet åpnes i 1999.
 • Fra 20. august 2007 fortsetter Lilleaker-trikken videre fra Jar stasjon til Bekkestua. Dette er litt spesielt, siden det ble åpnet en trikkelinje over den nøyaktig samme traseen i 1924. Forlengelsen kom som følge av en avtale mellom Akershus fylkesting og Oslo Sporveier, og den supplerte den tidens erstatningsbusser for Kolsåsbanen.
 • 16. februar 2009 ble strekningen Lilleaker–Bekkestua stengt.[6] Dette fordi Kolsåsbanen oppgraderes. 1. desember 2010 ble strekningen Lilleaker–Jar åpnet igjen, mens strekningen videre til Bekkestua åpnet 19. januar 2014.[7] Trikken kjører direkte fra Jar til Bekkestua på samme spor som T-banen, og betjener ikke de nedlagte holdeplassene «Egne hjem», «Ringstabekk» og «Tjernsrud». Dog stopper T-Banen også på «Ringstabekk». Det er kun SL95 som kjører til Bekkestua fordi det kun er denne modellen som støtter T-Banens Førerromsignal (ATP).
 • 4. oktober 2020 åpnet trikk i Dronning Eufemias gate og Bispegata kalt Bjørviklinjen, med de to nye holdeplassene Bjørvika og Middelalderparken. Skinnene ble lagt i Dronning Eufemias gate i 2014/15, mens skinnene i Bispegata måtte vente til arbeidene med Follobanen var kommet langt nok til at ny gate kunne opparbeides.

Utvidelser i fremtidenRediger

 
Slik ble mulighetene for Fjordbanen ansett i 2006 av Plan og bygningsetaten i Oslo. De turkise strekene viser de eksisterende trikkelinjene i Oslo sentrum

Skisserte utvidelserRediger

I Ruters kollektivstrategi for 2010-2030 nevnes det at følgende utvidelser skal utredes:[8]

 • 3 km fra Sinsen til Tonsenhagen via Aker sykehus, Bjerkebanen og Årvoll
 • 0,8 km fra Ljabru til Hauketo
 • 0,9 km mellom Thune og Frogner plass for å forbinde Skøyen og Majorstuen uten bytte på Solli plass
 • 1,1 km langs Ring 2 fra Majorstuen til Ullevål sykehus
 • Videre fra Ullevål sykehus langs Ring 2 (som fortsetter 5 km til Lodalen via Sagene, Torshov, Tøyen og Kampen)
 • 3 km fra Lilleaker til Fornebu via Lysaker
 • 2 km fra Oslo S til Rådhusplassen via Vippetangen
 • 2-4 km fra Nationaltheatret til Bygdøy Allé via Filipstad

Andre forslagRediger

 • 2-3 km fra Munkegata til Helsfyr (eventuelt via Kværnerbyen)

VognerRediger

 
Trikk type SL-79-I, vogn nr. 106.
 
Trikk type SL-79-II, vogn nr. 137.
 
Trikk type SL-95, vogn nr. 169.
 
Trikk type SS utrangert på 1960-tallet. Brukt som «UKA-trikk» i 1964, senere avstilt ved vognhallen på Vålerenga. (1966)

Idag[når?] har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger: SL 79 som hadde leveransestart i 1982, og SL 95 som hadde leveransestart i 1999, disse skal erstattes av SL18 fram til 2024.[trenger referanse]

SL-18 (forkortelse for Sporvogn Ledd, bestilt i 2018) er en større trikk produsert av CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A) i Spania (Zaragoza).

Trikkene er utstyrt med lavt gulv. Trikkene kan gå i begge retninger, de har førerplass i begge ender, seter som vender mot hverandre og dører på begge sider.

Trikkesystemet disponerer 40 vogner av typen SL-79 (nummerert 101 til 140) og 32 vogner av typen SL-95 (nummerert 141 til 172). Vognene eies av Oslo Vognselskap AS.[9]

SL-79 (forkortelse for Sporvogn Ledd, bestilt i 1979) er de eldre leddvognene på nettverket. De er kun utstyrt med førerplass i en ende, og er derfor ikke i normal drift på Gaustadlinjen fordi endeholdeplassen Rikshospitalet mangler en vendesløyfe (den tidligere endeholdeplassen John Colletts plass har imidlertid en slik sløyfe). Vognene ble levert i to serier. I 1982 ble de første av de 25 SL-79/I vognene satt i drift. De siste 15 vognene, SL-79/II, kom i 1989. Utseendemessig er de to seriene forholdsvis like, selv om det er et noe forskjellig interiør på II-serien, og noen mindre tekniske forskjeller. SL-79/I-serien hadde en enkel bakdør på venstre side, det manglet på SL-79/II-serien. Duewag i Düsseldorf produserte de første 10 vognene i Tyskland, Strømmens Værksted (EB Strømmens Verksted fra 1988) produserte resten. Vognene har 71 sitteplasser og omtrent 92 ståplasser. SL-79 har en «kurv» i fronten, kalt bondefanger, noe som skal være en ekstra sikkerhet dersom noe eller noen ligger foran trikken. Kurven vil da falle ned og «fange» opp det som ligger i veien. Dette ble også vurdert på SL-95, men det ble utelatt.

SL-95 (forkortelse for Sporvogn Ledd, bestilt i 1995) er en større og tyngre trikk produsert av Ansaldo/Firema (nå AnsaldoBreda) i Italia. Vogntypen går ikke i normal trafikk til Majorstuen fordi enkelte kurver i Homansbyen er for krappe og det stedvis er for liten plass mellom sporene. Det er planlagt å utbedre sporet slik at disse vognene kan benyttes på hele trikkenettet. Trikkene er utstyrt med lavt gulv ved alle dører, unntatt fordørene. Trikkene er også utstyrt for å kunne kjøre i begge retninger, de har førerplass i begge ender, seter som vender mot hverandre og dører på begge sider. Vognene har 88 sitteplasser, og rundt 124 ståplasser.

SL-79 nærmer seg sin tekniske levetid, og SL-95 har store tekniske problemer. I 2018 ble det bestilt 87 trikker av typen CAF Urbos 100 som vil bli betegnet SL-18 i Oslo. De nye trikkene ventes levert i perioden 2021-24.[10]

Se ogsåRediger

Nedlagte trikkelinjer

ReferanserRediger

 1. ^ Ruter.no: «Trikkens rolle» - Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle. - Juni 2015 (side 28)
 2. ^ Olsen, Stein Jarle (5. september 2016). «Oslo skal gjennomføre «tidenes satsing» på trikk. Hun skal sørge for at det går på skinner». Tu.no (norsk). Besøkt 16. november 2020. 
 3. ^ Linjekart trikken 4.10.2020. Arkivert 7. oktober 2020 hos Wayback Machine. Besøkt 5.10.2020.
 4. ^ «Oslotrikkens røtter går tilbake til 1875». Sporveiene i Oslo Gjennem 60 år 1875 - 1935. A/S Oslo Sporveier. 1935. Arkivert fra originalen 26. mai 2012. Besøkt 10. desember 2010. 
 5. ^ a b «Oslo før: I dag er Oslo en hestefattig hverdagsby, men på 1800-tallet dominerte stolte hester bybildet». www.aftenposten.no. Besøkt 16. november 2020. 
 6. ^ «Trikken snur på Lilleaker fra 16. februar». Oslotrikken. 13. februar 2009. Arkivert fra originalen 24. mai 2012. Besøkt 31. januar 2009. 
 7. ^ «Nå kjører trikk 13 til Bekkestua». Osloby. 20. januar 2014. Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 3. mars 2014. 
 8. ^ «Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2010» (PDF). Ruter. september 2009. Arkivert fra originalen (PDF) 22. november 2009. 
 9. ^ Oslo Vognselskap AS Arkivert 24. juli 2011 hos Wayback Machine.
 10. ^ Tidenes trikkesatsing i Norge: Sporveien velger CAF som ny trikkeleverandør (pressemelding, Sporveien)

Eksterne lenkerRediger

 
Vogn 70 på Briskeby i Oslo i 2009.