Holtet (Oslo)

strøk i Oslo

Holtet er en av grunnkretsene i Oslo, og et senter i den tidligere bydelen Ekeberg-Bekkelaget, nå innlemmet i Bydel Nordstrand. Det regnes som sentrum i strøket Bekkelaget. Området er et trafikk-knutepunkt, hvor Ekebergbanen krysser Kongsveien, og hvor Kongsveien møter Ekebergveien og Raschs vei. Her ligger også Bekkelaget skole samt Holtet videregående skole. I området er det også en del forretninger, herunder dagligvarer med delikatesser, blomster, klær, jernvarer, elektrisk, kafé, storkiosk og gatekjøkken.

Holtet sett fra luften. Kongsveien kommer opp fra byen i nedre venstre bildekant og slynger seg som en S gjennom den sentrale bebyggelsen på Holtet før den møter Raschs vei som forsvinner opp i øvre bildekant og Ekebergveien som går videre mot Nordstrand øverst i høyre bildekant.
Holtet «sentrum», der Ekebergbanen krysser Kongsveien. Til høyre den gamle bevaringsverdige stasjonsbygningen.

Området har sitt navn etter Holtet gård, som lå like vest for dagens senter. Gårdens våningshus er bygget i nybarokk/jugendstil, og står i Holtveien 9. Huset ble fra 1924 brukt som direktørbolig for Ekebergbanen, og brukes i dag som eldresenter/grendehus.[1]

Lenger nord i området, nærmere Brannfjell skole, ligger Holtet hageby, som faktisk ligger på grunn som har tilhørt Ekeberg og ikke Holtet gård. Denne hagebyen består av 180 boliger fordelt over 59 hus, bygget for Fagforeningenes Kooperative Bolig og Byggelag i 1925–31.[2]

Referanser Rediger