Jomfrubråten

gård i Oslo

Jomfrubråten gård er en gårdBekkelaget i Oslo, antakelig utskilt fra Ekeberg gård.

Navnet Jomfrubråten dukker opp i 1723. Ca. 1700 ble Christian Stockflet eier av Braattum (Braatten). Grensen mellom Munkebråten Søndre og Braatten var en grensebekk som er der dagens Ekebergrestaurant står. Ved Christian Stockflets død i 1704 arver hans enke Isabylla Margretha Mechlenburg. Senere er det barna som står som eiere ved morens død i 1715. Ved Matrikkel utkast i 1723 nevnes navnet Jomfrubraaten. Hvem jomfruen var, er antakelig Isabella Stockfleth som var datteren. Hun eier frem til 1729[1] da hennes mann Major Vossgrav solgte eiendommen som da hadde et lite småbruk. Kjøper i 1729 var Canselliråd Jacob Rasch. Kongshavn og Sjursøya fulgte Jomfrubråten. Sjursøya ble utskilt fra Jomfrubråten i 1741, mens Kongshavn ble utskilt i 1747, men senere lagt til igjen. Gårdsbygningene er verneverdige og er bevart i Jomfrubråtveien 47. Jomfrubråten hadde en husmannsplass Svenskesletten. Denne ble ikke utskilt og solgt, men ble tillagt skråningen når gården deles i 2, etter at den ble solgt på tvangsaukson i 1866 til Lorenz Meyer.

Ifølge Oluf Rygh er gården nevnt første gang i 1723.[2]

ReferanserRediger