Ljabru

strøk i Oslo

Ljabru er et strøk i bydel Nordstrand i Oslo, og en av grunnkretsene i Oslo. Grunnkretsen sammenfaller ikke helt med det område som vanligvis oppfattes som Ljabru. Grunnkretsen er avgrenset mot vest av Ekebergveien, men i dagligtale blir også enkelte områder vest for denne veien regnet med til Ljabru. På den annen side strekker grunnkretsen seg østover helt til Munkerudvollen, som vanligvis regnes å tilhøre Munkerud.

Ljabru hovedgård.
Brua over Ljanselva ved Ljabru

Da Ekebergbanen ble forlenget i 1941, fikk endestasjonen navnet Ljabru, etter gården nede ved Ljanselva noe lenger sør. Ljabru betyr brua over Ljǫrn, som er det gamle navnet på Ljanselva (Ljarnarbru). I området ligger også den opprinnelige Ljabru hovedgård, en staselig storgård som i dag blant annet huser barnehage.

J. N. Wilse skrev en reiseskildring fra området i 1764, og han mente at den trebrua som var der da, burde erstattes av en i stein. Den nye brua ble bygget som en steinhvelvbru i 1804, og veien over var Den Fredrikshaldske kongevei. Brua er fortsatt i bruk, og det er denne brua som er gjengitt i logoen til Oslos Bydel Søndre Nordstrand.

Se også rediger