Munkerud

strøk i Oslo

Munkerud er et strøk og en delbydel i bydel Nordstrand i Oslo. Det er også navnet på en av grunnkretsene i Oslo.[1]

Munkerud med gamle Munkerud skole og Munkerud gård i bakgrunnen

Navnet kommer av «munkenes rydning», og skriver seg fra omkring år 1300 da munkene fra Hovedøya kloster ryddet gården her.[2] Gården var krongods fra 1610, og ble solgt til Niels Toller i 1660-årene.[3]

Området ligger på høydedraget sør for Lambertseter, med det øvrige Nordstrandsplatået mot vest og Leirskallen og Ljanselva i øst og syd. Bygningene på gårdsanlegget står fortsatt, rett sør for Nordstrandveien ved krysset med Munkerudtunet. Eiendommen er utparsellert og bebygget med boliger. Befolkningsøkningen etter den andre verdenskrig gjorde at det ble behov for en ny skole i området, og dette ble vedtatt i 1954. I 1959 sto Munkerud skole ferdig, like vest for Munkerud gård.

Referanser rediger

  1. ^ «Oversikt over bydeler med delbydeler og tihørende grunnkretser» (pdf). Oslo kommune. Besøkt 4. august 2017. 
  2. ^ «Munkerud skole, skolens historie». Oslo kommune, Munkerud skole. Arkivert fra originalen 12. april 2015. 
  3. ^ Knut Are Tvedt, red. (2010). Oslo byleksikon (5. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 370. ISBN 978-82-573-1760-7.