Helsfyrtrikken, også kjent som Vålerengatrikken og Etterstadtrikken, er ei nedlagt trikkelinje i Oslo øst. Helsfyrtrikken var ei grenlinje av Gamlebylinja. Gamlebylinja er en av Oslos tre første sporvognslinjer som alle ble opprettet i 1875. Gamlebylinja gikk opprinnelig som hestesporvogn mellom Stortorget via Grønland og fram til Botsfengselet, ved Schweigaards gate. I 1900 ble Gamlebylinja lagt om til elektrisk drift, og den ble videreført til Oslo Hospital. Samtidig ble det lagt ei sidelinje oppover Schweigaards gate via Galgeberg til Vålerenga. I 1923 ble Vålerengalinja forlenget videre til Etterstad med Helsfyr. Fra 1926 benyttet også Østensjøbanen seg av Vålerengatrikkens linjenett, og fra 1957 også Lambertseterbanen. I 1960 ble Gamlebylinjas vestre del flyttet fra BrugataStenersgataGrønlandGrønlandsleiret til Schweigaards gate på grunn av bygging av T-banen og dermed måtte det stenges over Grønland. I 1966 ble det åpnet T-bane til Helsfyr, og i 1968 ble Helsfyrtrikken lagt ned.

Trikken svinger inn i Vålerenggata fra Ingeborgs gate.

Østre del av linje 37 kjører i dag Helsfyrtrikkens trasé. Linje 37 er i dag en av Norges mest trafikkerte busslinje og nærmer seg kapasitetsgrensa med opptil 12 avganger i timen i to retninger som leddbuss. Det har i ulike sammenhenger vært fremmet ønske om å få Helsfyrbussen på skinner i øst, blant annet for å ta i mot økende antall passasjerer. Bydelsutvalget for Gamle Oslo vedtok å gå inn for gjenåpning av Vålerengatrikken til Etterstad i 2005 etter forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Linjekart rediger

Tegnforklaring
   Schweigaards gate Gamlebylinjen fra Stortorvet
     Oslo gate Gamlebylinjen
   Schweigaards gate
   St. Halvards gate
   Strømsveien
   Enebakkveien
   Vålerenggata
     Depot Hedmarksgata
   Etterstadgata (Vålerenga)
     Gjøvikbanen (ca. 15 m)
    
     Etterstad
    
   Østensjøbanen til Bøler

Kilder rediger