Byområde

Tettsted er et dynamisk statistisk by-begrep skapt til statistiske formål. Begrepet er et verktøy for å måle graden av  urbanisering i kommuner, regioner og nasjoner, og finnes i mange språk. Et tettsted er et område med høy tetthet på bebyggelsen.

Byområde er et begrep som på norsk kan bety to ting.

Den mest vanlige bruk av begrepet er som et ikke nærmere spesifisert areal i en by, en del av en by: en bydel, et bystrøk, et bykvartal eller liknende. I tråd med denne betydningen brukes begrepet i arealplanlegging, av kommuner, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og andre.[1][2]

Den andre betydningen tilsvarer det danske begrepet «byområde», som har en fast statistisk definisjon. Byområde betyr da et sammenhengende tettbygd område; en geografisk avgrensing av den fysiske byen, tilsvarende det norske og svenske tettsted, definert og brukt i Norge av Statistisk sentralbyrå siden 1960. [3].


ReferanserRediger

  1. ^ Analyse av arealbruk i byområder. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2014. 
  2. ^ Bærekraftig byutvikling i store byområder. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2018. 
  3. ^ Ordbog over Det danske Sprog, opslag: Byomraade; Aagesen, s. 12 og 16; Myhre, s. 9f