Personregister

et register over alle bofaste personer i et område
(Omdirigert fra «Folkeregister»)

Et personregister (eller folkeregister) er et register over en befolkning, det vil si en fortegnelse over alle innbyggerne innen et administrativt område, herunder livshendelser som fødsler, bryllup, skilsmisser og dødsfall, samt bostedsadresser og forandringer i disse.

Det er varierende praksis hva gjelder etablering av et personregister i de ulike land. I noen land – eksempelvis Tyskland og USA – er opprettelse av personregister grunnlovsstridig, mens det i nordiske land er svært utbygget, eksempelvis Det sentrale folkeregisteret i Norge og Det Centrale Personregister i Danmark.

Et personregister er gjerne relatert til områdets bruk av personnummer.

Historie

rediger

Fra 1905 ble det adgang til å opprette folkeregister i kommunene. Folkeregisteret i Oslo (Kristiania) ble opprettet i 1906, i Bergen 1912, Drammen i 1914 og Stavanger i 1916. I 1942 ble det bestemt at folkeregister skulle opprettes i alle kommuner. Ordningen ble stadfestet ved lov av 1946. Folkeregistrene var kommunale t.o.m. 1964. Fra 1. januar 1965 var folkeregistrene statlige. Samtidig ble likningskontorene overført til staten.

Litteratur

rediger
  • Mykland, Liv og Masdalen, Kjell-Olav 1987: "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap." Kommunene.

Eksterne lenker

rediger