Register (informatikk)

systematisk ordnet liste over individer eller enheter som hører til en bestemt gruppe eller kategori; autoritativ liste med en type informasjon som holdes oppdatert av en organisasjon

Et register er en samling av data om et bestemt emne. Registeret brukes for å holde oversikt over sammenlignbare elementer i emnet. Innholdet i et register blir som regel fremskaffet ved at ved at det benyttes et eller flere formularer (blanketter eller skjemaer), hvor opplysningene som registeret skal inneholde fylles inn. Noen registre er frivillige, andre er opprettet etter lover og forskrifter.

Eksterne lenker Rediger