Element betyr grunnstoff eller grunnemne og angir det stoffet, eller de stoffene, som en mener at andre ting er satt sammen av.

Berømt er antikkens teori om de fire elementene vann, luft, jord og ild. Denne læren, om at alle ting var oppbygd av disse fire elementene, ble hevdet av blant annet Empedokles og Aristoteles. Et femte element ble også postulert, som man i middelalderen kalte «kvintessensen».

I nyere tid, etter at kjemikerne med Lavoisier ble overbevist om atomhypotesens riktighet, gikk en bort fra læren om de fire elementene, og tenkte seg heller at materien var bygget opp av de kjemiske elementene, som i dag er alminnelig godtatt og kjent via det periodiske system.

Etter Rutherfords oppdagelse av atomkjernen, og at denne, etter Otto Hahns forsøk, viste seg spaltbar, har en kommet frem til at de egentlige grunnelementene ikke er de kjemiske elementene, men noe som er langt mindre. En stund mente en at de egentlige grunnelementene måtte være protoner, nøytroner og elektroner, idet samtlige kjemiske elementer kan bygges opp av disse tre.

Etter oppdagelsen av først kvarkteorien, og senere også ved eksperimenter, som i dyp uelastisk elektronspredning, er en nå kommet frem til at det er kvarkene som tilsynelatende utgjør de egentlige elementene.

Autoritetsdata