Åpne hovedmenyen

Dobbeltby er resultatet av at to opprinnelig adskilte byer har vokst sammen til én større by. Fenomenet er kjent fra lang tid tilbake i Europa. Mest vanlig har vært at to byer vokste fram på hver sin side av en elv. Så ble det bygget bru, og de to byene vokste sammen til en by. I Moseldalen i Tyskland er mange eksempler på dobbeltbyer, f.eks. den kjente turistbyen Bernkastel-Kues. I Norge har de to gamle byene ved Drammenselva, Bragernes og Strømsø, vokst sammen og blitt Drammen. Buda og Pest vokste en gang sammen til det vi idag kjenner som Budapest. Dersom de opprinnelige byene har beholdt sine respektive bykjerner kalles dobbeltbyen også for en flerkjerneby.

På siste del av 1900-tallet har byene vokst sammen langs veiene. I dag betrakter SSB Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien og Stavanger/Sandnes som sammenvokste tettsteder.

Disse tettstedene er ikke føyd administrativt sammen som en kommune, men fysisk er det sammenhengende bebyggelse. De fungerer også som ett sammenhengende arbeidsmarked.