Byregioner i Norge er en betegnelse på visse norske administrative enheter. I stortingsmeldingen Storbymeldingen (2002–2003) defineres 14 selvstendige byregioner i Norge; dette er bykommuner med stort folketall og et utvalg omlandskommuner rundt.[1]

Storby- og byregioner i Norge. Benytt deg av notatene på kartet for å få fargeforklaringer.
Motorveier leder inn til Oslo, som er sentrum i Norges klart største byregion.

Regioner rediger

Byregion Folketall [2] 45 min radius [3] Regionby
Stor-Oslo 1 546 706 [4] 1 344 053 [5] Oslo
Bergen 414 863 [6] 379 954 [7] Bergen
Stavanger 331 243 [8] 310 385 [9] Stavanger
Trondheim 279 234 [10] 246 641 [11] Trondheim
Mjøsbyene 187 241 [12] 180 249 [13] Hamar
Kristiansand 158 593 [14] 168 880 [15] Kristiansand
Nedre Glomma 144 851 [16] 282 776 [17] Sarpsborg
Tønsberg 121 887 [18] 143 164 [19] Tønsberg
Grenland 120 748 [20] 120 748 Skien
Haugesund 95 831 [21] 95 831 Haugesund
Larvik/Sandefjord 91 250 [22] 91 250 Sandefjord
Tromsø 75 762 [23] 71 288 [24] Tromsø
Ålesund 69 854 [25] 97 966 [26] Ålesund
Bodø 53 257 [27] 55 892 [28] Bodø

Fremtidig regionforstørring rediger

 • Vestlandsbyene: Det store potensialet i dette området ligger i det faktum at avstanden mellom Bergen og Stavanger er bare 16 mil. En InterCity-toglinje for 250 km/t vil således danne en storbyregion hvor Haugesund blir midtpunktet i en storbyregion med over 800 000 innbyggere.
 • Kolabyene: Avstanden mellom Kirkenes og Murmansk er bare 14 mil. Med en moderne togforbindelse i 250 km/t mellom de to byene, vil reisetiden således komme under 45 minutter og Kirkenes blir en del av storbyregionen til Murmansk. Medregnet Murmansk, nabobyen Severomorsk, grenseregionen Petsjenga, omlandsregionene Kola og Alexandrovsk og marinebyene Zaoziorsk og Widjajevo vil Sør-Varangers storbyregion da ha 550 000 innbyggere.
 • InterCity-triangelet: Stikk i strid med etablerte oppfatninger, vil ikke komplettering av dobbeltspor i InterCity-triangelet utvide arbeidsmarkedet Stor-Oslo i betydelig grad. De stasjonene i triangelet som i dag er de siste til å være innenfor 45 minutters avstand fra Oslo S er Drammen, Eidsvoll og Moss. Dette vil forbli uendret når de 23 resterende milene med dobbeltspor er bygget, med unntak av at Rygge og Råde med totalt 22 000 innbyggere vil komme under 45 minutter fra Oslo. I den grad Oslos arbeidsmarked skulle blitt betydelig utvidet måtte man bygd høyhastighetsbaner mot Stockholm og Göteborg. Da kunne to regioner med cirka 200 000 innbyggere hver seg bli en del av Stor-Oslo. I øst: Karlstad (16 mil fra Oslo) og vestre Värmland. I sør: Dalsland og Trestad-området (20 mil fra Oslo, bestående av byene Trollhättan, Vänersborg og Uddevalla).

Definisjoner av byregioner rediger

Byregioner defineres vanligvis som en by med omlandskommuner, der felles bo- og arbeidsmarked er et viktig kriterium for avgrensing av hvilke omlandskommuner som skal medregnes. Avgrensing av byregioner gjøres alltid på kommunenivå fordi statistikk ikke er tilgjengelig på et lavere nivå. Ofte brukes begrepet storbyregion om de største byregionene.

Ulike forskere vil legge vekt på ulike kriterier for avgrensing av byregioner:

 • Pendlingsomland: At en viss del av befolkningen i en kommune har daglige arbeidsreiser til regionsenteret.
 • Handelsomland: En kommunes tilhørighet til byregion avhenger av hvilken by befolkningen oppfatter som sitt naturlige sted for innkjøp.
 • Reisetid: Hvilke kommuner som innlemmes i omlandet avgjøres av om reisetiden med bil eller kollektivt er under 30, 45, 60 eller 75 minutter fra et angitt knutepunkt i byregionen.
 • Avisomland: Avisomland kan brukes til å definere byregioner ved å se på hvilken lokalavis som har størst dekningsgrad i de ulike omlandskommunene.

Byregioner er funksjonelt sammenhengende geografiske områder, omkring et eller flere bysentra, og kan omfatte store områder, såvel tettsteder som landsbygd. Begrepet byregion derfor vesentlig annerledes enn begrepet tettsted som er et sammenhengende tettbygd område, og innbyggertallet i en byregion vil normalt være en god del høyere enn i tettstedet.

Forståelse for byregioner og deres utvikling er viktig for all samfunnsplanlegging, og begrepet byregion har vært jevnlig i bruk i norske medier siden 1970-årene. Storbymeldingen fra kommunal- og regionaldepartementet i 2003 er den siste store gjennomgangen av Norges byregioner. Stortingsmeldingen skulle legge grunnlag for en sammenhengende politikk for utviklingen av de største byregionene i Norge, og ble presentert av daværende kommunalminister Erna Solberg.

Byregioner med flere markante sentra omtales ofte som flerkjernebyregioner. På 1970-tallet spådde samfunnsforskerne at byer som hadde korte avstander mellom ville utvikle et felles bo- og arbeidsmarked og vokse sammen til én byregion. Det ble på denne tiden brukt begreper som Østfoldbyen, Vestfoldbyen og Grenlandsbyen. Agderbyen er et begrep som stadig brukes ved analyser av byutviklingen på Sørlandet og man ser for seg en byregion fra Tvedestrand i øst til Mandal i vest, med kjernen på aksen mellom Kristiansand og Arendal.

Næringsregioner rediger

Norge er delt inn i 83 næringsregioner. Bare 3,6 millioner – 70 prosent – av befolkningen bor[når?] i de 14 definerte byregionene. De øvrige 1,4 millionene fordeler seg på små og store arbeidsmarkeder ellers i landet. De klart største tettstedene som ikke er en del av de 14 byregionene er Arendal og Halden. Disse er imidlertid tett tilknyttet byregionene til Kristiansand og Nedre Glomma. Videre på listen over tettsteder som ikke er en del av de 14 byregionene kommer Molde, Harstad, Kongsberg, Mo i Rana, Kristiansund, Hønefoss, Alta, Narvik, Elverum, Steinkjer, Leirvik, Grimstad, Kongsvinger, Mandal og Egersund. Alle disse 15 er tettsteder med mellom 10 000 og 20 000 innbyggere i bykommuner med en eller flere omlandskommuner, noe som gjør at de danner lokale arbeidsmarkeder med 30 000 til 100 000 innbyggere.

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ «St.meld. nr. 31 (2002-2003) : Storbymeldingen». regjeringen.no (norsk). Kommunal- og regionaldepartementet. 9. mai 2003. Besøkt 9. august 2022. 
 2. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. Besøkt 21. februar 2023. 
 3. ^ Her telles kun innbyggerne i kommuner hvor rådhuset i henhold til Google Maps ligger under 45 minutters reisetid fra et sentralt knutepunkt i regionen, og hvis et rådhus ligger under 45 minutter fra flere byregioners knutepunkter, er kommunens folketall tillagt den storbyregionen med kortest reisetid til.[klargjør]
 4. ^ 46 kommuner i Stor-Oslo: Oslo, Ski, Nesodden, Oppegård, Enebakk, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ås, Frogn, Asker, Røyken, Hurum, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Lunner, Moss, Råde, Rygge, Våler, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Holmestrand, Svelvik, Sande, Hof.
 5. ^ Regnet fra Bjørvika. 7 kommuner i Østfold har raskere vei til Nedre Glomma, og kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne: Askim, Eidsberg, Skiptvet, Moss, Råde, Rygge, Våler. 3 kommuner i Vestfold har raskere vei til Tønsberg, og kommer til fradrag: Holmestrand, Sande, Hof. 8 kommuner kommer til fradrag fordi reisetiden er over 45 minutter til Bjørvika: Trøgstad, Marker, Aurskog-Høland, Rømskog, Øvre Eiker, Hurdal, Lunner, Svelvik. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Hole.
 6. ^ 14 kommuner i Bergensregionen: Bergen, Fusa, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim.
 7. ^ Regnet fra Bergen stasjon. 5 kommuner kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Bergen stasjon: Radøy, Austrheim, Vaksdal, Fusa, Øygarden.
 8. ^ 13 kommuner i Stavangerregionen: Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy.
 9. ^ Regnet fra Forus. 4 kommuner kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Forus: Finnøy, Kvitsøy, Strand, Forsand. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Bjerkreim.
 10. ^ 10 kommuner i Trondheimsregionen: Trondheim, Rissa, Midtre Gauldal, Skaun, Klæbu, Melhus, Malvik, Selbu, Stjørdal, Leksvik.
 11. ^ Regnet fra Trondheim torg. 4 kommuner kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Trondheim torg: Selbu, Midtre Gauldal, Rissa, Leksvik.
 12. ^ 10 kommuner i Mjøsbyene: Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, Stange, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten.
 13. ^ Regnet fra Brumunddal. 3 kommuner kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Brumunddal: Østre Toten, Gausdal, Øyer. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Elverum.
 14. ^ 10 kommuner i Kristiansandregionen: Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Iveland, Mandal, Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnardal, Lindesnes.
 15. ^ Regnet fra Kristiansand stasjon. 3 kommuner kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Kristiansand stasjon: Iveland, Marnardal, Lindesnes. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Grimstad.
 16. ^ 4 kommuner i Nedre Glomma: Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad
 17. ^ Regnet fra Grålum. Hvaler kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Grålum. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Moss, Våler, Rygge, Råde, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Halden, Strömstad, Tanum.
 18. ^ 7 kommuner i Tønsbergregionen: Tønsberg, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme.
 19. ^ Regnet fra Tønsberg stasjon. I tillegg til folketallet i forrige kolonne kommer 3 kommuner med under 45 minutters reisetid til Tønsberg stasjon: Holmestrand, Sande, Hof.
 20. ^ 5 kommuner i Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Nome.
 21. ^ 5 kommuner i Haugesundregionen: Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Sveio.
 22. ^ 3 kommuner i Larvik/Sandefjordregionen: Sandefjord, Larvik, Lardal.
 23. ^ 2 kommuner i Tromsøregionen: Tromsø, Karlsøy
 24. ^ Regnet fra Tromsø domkirke. Karlsøy kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Tromsø domkirke.
 25. ^ 5 kommuner i Ålesundregionen: Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske.
 26. ^ Regnet fra Moa. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Haram, Sykkylven, Stordal, Hareid og Vestnes.
 27. ^ 4 kommuner i Bodøregionen: Bodø, Gildeskål, Beiarn, Skjerstad.
 28. ^ Regnet fra Bodø stasjon. 2 kommuner kommer til fradrag fra folketallet i forrige kolonne fordi reisetiden er over 45 minutter til Bodø stasjon: Gildeskål, Beiarn. I tillegg med under 45 minutters reisetid kommer Fauske.

Litteratur rediger