Åpne hovedmenyen

Kristiansandregionen

distrikt midt i Agder
Sørlandsidyll i Brekkestø, Lillesand kommune.
Kardemomme by er en av attraksjonene i Kristiansand Dyrepark
Kristiansands gamle bydel, Posebyen, er Nord-Europas lengste sammenhengende trehusbebyggelse.
Kristiansand Domkirke er et av landets største kirkebygg.
Kristiansand ble universitetsby i 2007 da Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder, med campuser i Kristiansand (bildet) og Grimstad. Universitetet er Norges fjerde største, med over 10 000 studenter.

Kristiansandregionen er et distrikt på grensen mellom fylkene Aust-Agder og Vest-Agder som omfatter landsdelshovedstaden Kristiansand og tilgrensende kommuner (Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen og Søgne), til sammen seks kommuner med et samlet areal på 1 892,80 km²[1] og 134 487 innbyggere (1. januar 2015).[2] De to byene i området er Lillesand og Kristiansand.

KommunerRediger

Kristiansandregionen er inndelt i seks kommuner (Fra 1.1.2020 tiltrer nye Lindesnes kommune regionen):

Nr Kart Navn Fylke Adm.senter Folketall[3] Flatemål
km²[4]
Målform Ordfører Parti
1001   Kristiansand Vest-Agder Kristiansand 91 440 276,51 Bokmål Harald Furre Høyre
1014   Vennesla Vest-Agder Vennesla 14 532 384,48 Nøytral Nils Olav Larsen KrF
1017   Songdalen Vest-Agder Nodeland 6 656 215,94 Nøytral Johnny Greibesland Sp
1018   Søgne Vest-Agder Tangvall 11 342 151,26 Bokmål Astrid Margrethe Hilde AP
0926   Lillesand Aust-Agder Lillesand 10 871 190,41 Bokmål Arne Thomassen Høyre
0928   Birkenes Aust-Agder Birkeland 5 187 674,20 Nøytral Anders Christiansen AP

Administrative inndelingerRediger

Næringsregioner (NHO):

 • Distriktet utgjør næringsregion Sørlandet

Samarbeidsorgan:

 • De seks kommunene har hatt et uformelt samarbeid siden 1990 gjennom samarbeidsorganet «Knutepunkt Sørlandet». Samarbeidet ble formalisert med vedtekter etter kommunelovens §27 i 1996. Iveland tiltrådte samarbeidsorganet 1. januar 2006.

Tidligere fogderier:

Rettsområde:

Prostier i Den norske kirke (alle under Agder og Telemark bispedømme):

ByregionRediger

I storbymeldingen til Stortinget (2002–2003) ble Norge delt inn i én storbyregion og 15 byregioner, åtte på Østlandet og åtte utenfor Østlandet. De åtte på Østlandet danner en geografisk sammenhengende helhet. De åtte byregionene utenfor Østlandet er alle geografisk frittstående. Alle byregionene er definert med en bykommune som senter og et utvalg omlandskommuner. Drammens- og Mosseregionen er en del av Oslo-regionen, mens de andre byregionene langs Oslofjorden pluss Mjøsbyene i utgangspunktet ikke har en slik relasjon.[5]

Navn på storbyregion[5] Folketall 2002[5] Folketall 2010[6] Folketall 2011[6] Folketall 2015[6] Prosent[7]
Kristiansandregionen[8] 119 234 122 345 127 862 134 487

12,79 %

TettstederRediger

Tettsteder i Kristiansandregionen, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[9]

ByerRediger

Kristiansand ble grunnlagt som kjøpstad i 1641. Lillesand ble ladested i 1821, mistet bystatusen i 1964, og fikk bystatus på nytt gjennom kommunestyrevedtak i 2000.

PolitikkRediger

Ved Stortingsvalget 2013 var det 93 621 stemmeberettigede velgere i Kristiansandregionen. Det ble avgitt 72 795 stemmer. Valgdeltagelsen var dermed 77,8 %. Valgresultatet ga en borgerlig overvekt på 34,7 prosentpoeng (63,9 % H+Frp+KrF+V, 29,2 % Ap+Sp+SV). Tabellen viser stemmefordelingen:[10][11]

Parti Stemmetall %
Høyre 21 138 29,1
Arbeiderpartiet 17 683 24,4
Fremskrittspartiet 12 067 16,6
Kristelig Folkeparti 9 673 13,3
Venstre 3 509 4,8
Sosialistisk Venstreparti 2 099 2,9
Miljøpartiet De Grønne 1 871 2,6
Senterpartiet 1 406 1,9
De Kristne 1 178 1,6
Pensjonistpartiet 715 1,0
Demokratene i Norge 488 0,7
Rødt 381 0,5
Andre partier 338 0,5
Blanke stemmer 249 -
Valgdeltagelse/Total 72 795 77,8

SamferdselRediger

Arbeidet er nå i gang med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandregionen. Utredningen er en bestilling fra regjeringen for å få en faglige utredning av areal- og transportspørsmålene for hele regionen. Bakgrunnen for bestillingen er Finansdepartementets krav om en slik utredning (KVU) for alle vegprosjekter over 500 millioner kroner.

Utredningen skal ha et bredt samfunnsmessig perspektiv: Areal- og transportspørsmål inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, framtidige investeringsbehov, hensyn til jordvern og forhold knyttet til utslipp av klimagasser. Det er ønsket at utredningen skal vurdere hvordan ulike arealstrategier virker inn på transportsystemet. I denne sammenheng skal kjøpesenterproblematikken vurderes særskilt.

Den eneste måten å løse en slik oppgave på er å tenke helhet, å finne en overordnet løsning for forbedringer i transportsystemet som kan bidra til at Kristiansandsregionen kan utvikle seg videre som en attraktiv region. Miljøspørsmålet i vid forstand skal drøftes, fra klimagassutslipp til opplevelsen av Kristiansandsregionen.

KVU Kristiansand er organisert som et prosjekt i Statens vegvesen Region sør. Prosjektet legger opp til et nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, regionale etater og transportetatene. Det skal også arrangeres møter med representanter for interessegruppene knyttet til areal og transport i regionen.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Statens kartverk: Arealstatistikk for Norge 2014» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 9. april 2014. Besøkt 11. april 2014. 
 2. ^ Statistisk sentralbyrå: Kvartalsvise befolkningsendringer 1. januar 2015
 3. ^ Statistisk sentralbyrå: Kvartalsvise befolkningsendringer 1. januar 2014
 4. ^ «Statens kartverk: Arealstatistikk for Norge 2014» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 9. april 2014. Besøkt 11. april 2014. 
 5. ^ a b c St.meld. nr. 31 (2002-2003), Storbymeldingen Arkivert 24. mai 2013 hos Wayback Machine. besøkt 6. april 2011
 6. ^ a b c Statistisk sentralbyrå, Folkemengd 1. januar 2011 og endringane i 2010. Endelege tal besøkt 6. april 2011. Folkemengde i kommuner som er definert i Stortingsmeldingen er lagt sammen.
 7. ^ Prosent økning fra 2002 til 2015
 8. ^ 10 kommuner: - 1001 Kristiansand - 0926 Lillesand - 0928 Birkenes - 0935 Iveland - 1002 Mandal - 1014 Vennesla - 1017 Songdalen - 1018 Søgne - 1021 Marnardal - 1029 Lindesnes
 9. ^ Statistisk sentralbyrå: Tettsteder. Folkemengde og areal etter kommune. 1. januar 2013.
 10. ^ valgresultat.no: Stortingsvalget 2013: Resultater for Vest-Agder Arkivert 13. oktober 2013 hos Wayback Machine.
 11. ^ valgresultat.no: Stortingsvalget 2013: Resultater for Aust-Agder Arkivert 21. september 2013 hos Wayback Machine.

Eksterne lenkerRediger