Vest-Nedenes prosti

prosti i Agder og Telemark bispedømme

Vest-Nedenes prosti, inntil 1922 benevnt Vestre Nedenæs Provsti, er et tjenestedistrikt (prosti) i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Lillesand. Prostiet ble opprettet i 1826[1] ved delingen av Nedenæs Provsti i Østre og Vestre Nedenæs Provstier. I 1872 ble igjen Vestre Nædenes Provsti delt i to, hvorav den vestre delen bibeholdt navnet og den østre delen utskilt som Arendal Provsti.[2] Prostiet fikk sitt nåværende navn i 1922.

Prostiet er inndelt i sogn, som er den minste og grunnleggende enheten i Den norske kirke. Tidligere var det også inndelt i prestegjeld, men disse ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet. De ansatte i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller i prostiet. De fleste prestene er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til et eller flere sogn.

Sogn og kirker i Vest-Nedenes prosti rediger

Lillesand kommune:

Grimstad kommune:

Birkenes kommune:

Historikk rediger

Ved kgl.res. av 11. januar 1826 ble det gamle Nedenæs Provsti delt i Østre og Vestre Nedenæs Provsti.[3]

Til Østre Nedenæs:

Til Vestre Nedenæs:

Bilder rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger


Autoritetsdata