Folketellingen 1960

Folketellingen 1960 i Norge ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå, og er publisert som en serie hefter over ulike temaer. Data fra Folketellingen 1960 ble brukt til å opprette et sentralt personregister. Det ble også kartlagt hvor mange som hadde bil og telefon. Data fra folketellinge 1960 ble også brukt til å avgrense de norske tettstedene for første gang.[1]

I 1960 talte Norges befolkning 3,59 millioner mennesker, en økning på 9,5 prosent fra forrige folketelling i 1950. Folketellingen i 1960 var siste gang en folketellings hovedoppgave var å gi svar på hvor mange mennesker som bodde i landet vårt. Fra dette tidspunkt ble endringer i folkemengden fortløpende registrert.

Tellingen viste at nærmere 15 prosent av hovedpersonene i husholdningene hadde bil, mens nærmere 40 prosent av husholdningene hadde installert telefon.

Den første folketellingen hvor utdanningsnivå ble kartlagt var i 1950 og denne kartleggingen fortsatte i 1960-tellingen. Det ble spurt om både allmennutdanning etter folkeskole og om spesialutdanning. 20 prosent av befolkningen hadde spesialutdanning og handelskoleutdanning var mest utbredt.

Husholdningsmønsteret ble også kartlagt. Tellingen viser 76 prosent av alle husholdninger var familiehusholdninger bestående av én kjernefamilie, 22 prosent bestod av enslige eller for eksempel søsken som levde sammen, mens nærmere 2 prosent var husholdninger med minst to kjernefamilier. Folketellingen kartla også bygningmassen i landet.

Rundt 3,7 prosent av befolkningen stod utenfor statskirken. Personer født i utlandet ble også kartlagt. De tre største innvandrergruppene var svensker, dansker og amerikanere.

Folketellingen 1960 er publisert av Statistisk sentralbyrå i åtte hefter.

  • Hefte 1. Folkemengde og areal.
  • Hefte 2. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status.
  • Hefte 3. Folkemengden etter næring, stilling og sosial status.
  • Hefte 4. Utdanning.
  • Hefte 5. Husholdninger og familiekjerner.
  • Hefte 6. Boliger.
  • Hefte 7. Barnetallet i ekteskap.
  • Hefte 8. Trossamfunn. Fødested. Statsborgerskap. Eiere av personbil. Leiligheter med telefon.

I tillegg er det publisert hefter for hver enkelt kommune.

Originalmaterialet er foreløpig klausulert.

Referanser rediger

Autoritetsdata