Pendlingsomland

Pendlingsomland er et begrep som brukes innen samfunnsgeografi for det område omkring en by hvor en viss del av befolkningen har daglige arbeidsreiser inn mot sentrum i byen. På norsk brukes ofte begrepet pendling om jevnlige arbeidsreiser; dagpendling og ukependling.

Grensene for en bys pendlingsomland brukes for å definere byregioner og storbyregioner.