UNESCOs medlemsland

██ Medlemsland

██ Andre områder med egen nasjonal kommisjon

██ Assosierte medlemmer

██ Observatører

Per januar 2019 har UNESCO 193 medlemsland og ti assosierte medlemmer.[1][2] Enkelte medlemsland har dessuten egne nasjonale kommisjoner for sine tilknyttede områder.[3] De assosierte medlemmene er ikke-uavhengige områder. Palestina har imidlertid blitt innvilget fullt medlemskap.

MedlemslandRediger

Dette er en liste over UNESCOs 193 medlemsland, og datoen medlemskapet trådte i kraft:[1][3]

Per 2011 er Liechtenstein ikke medlem av UNESCO, men det har en nasjonal UNESCO-kommisjon.[3]

Assosierte medlemmerRediger

Dette er en liste over UNESCOs ti assosierte medlemmer, og datoen medlemskapet trådte i kraft:[1]

ObservatørerRediger

Det er tre permanente observatører og ti mellomstatlige organisasjoner med permanent observatørstatus.[5]

Stater[6]
Entiteter[6]
Mellomstatlige organisasjoner[6]

Tidligere medlemslandRediger

Se ogsåRediger

NoterRediger

  1. ^ a b c d e Enkelte av de avhengige territoriene til Folkerepublikken Kina, Danmark, Nederland, New Zealand og Storbritannia er assosierte medlemmer av UNESCO.
  2. ^ a b Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia (SFRY) ble medlem 31. mars 1950. Gjennom FNs resolusjon 47/1, innført av FNs generalforsamling 22. september 1992, ble landet utestengt fra styrende forsamlinger og konferanser i UNESCO, og dette førte til at Forbundsrepublikken Jugoslavia (FRY, senere Serbia og Montenegro) ikke automatisk kunne videreføre medlemskapet til tidligere SRFY. FRY ble medlem 20. desember 2000, og medlemskapet ble videreført til Serbia og Montenegro 4. februar 2003. Etter uavhengighetserklæringen til Montenegro 3. juni 2006, ble medlemskapet til Serbia og Montenegro videreført til republikken Serbia.
  3. ^ Niue har ikke en nasjonal UNESCO-kommisjon foreløpig.[3]
  4. ^ a b 31. oktober 2011 ble Palestina innvilget UNESCO-medlemskap. 107 land stemte for, 14 mot og 52 avsto fra å stemme (to tredjedels majoritet kreves). For at Palestinas medlemskap skal tre i kraft må staten signere og ratifisere UNESCOs konstitusjon.[1]
  5. ^ Tidligere medlem fra 11. mars 1965 til 31. desember 1972.
  6. ^ Tidligere medlem fra 28. oktober 1965 til 31. desember 1985.[4]
  7. ^ Tidligere medlem fra 4. november 1946 (grunnleggelsen) til 31. desember 1956.
  8. ^ Tidligere medlem fra 4. november 1946 (grunnleggelsen) til 31. desember 1985.
  9. ^ a b De nederlandske Antiller ble assosiert medlem av UNESCO 26. oktober 1983. Den 10. oktober 2010 ble Curaçao og Sint Maarten egne land innenfor Kongeriket Nederlandene, og fulgte Aruba som fikk tilsvarende status i 1986. Kongeriket er fortsatt forhandlingspartner for internasjonale avtaler.

ReferanserRediger