Nord-Trøndelag Høyre

Nord-Trøndelag Høyre var partiet Høyres distriktsorganisasjon i Nord-Trøndelag fra 1921 til 2017. Forut for sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylker i 2018 ble Trøndelag Høyre konstituert i 2016.

Nord-Trøndelag Høyre
Nord-Trondelag Hoyre 2009.jpg
Fra Nord-Trøndelag Høyres årsmøte i 2009.
ModerpartiHøyre
LandNorge
Grunnlagt11. september 1921
Nedlagt31. desember 2017
HovedkvarterKongens gate 38,
7713 Steinkjer
Ungdomsorg.Nord-Trøndelag Unge Høyre
Antall medlemmer580 (2012)[1]

HistorieRediger

Før stiftelsen av partiorganisasjonen stilte Høyre kandidater og lister i fylket, men som ellers i landet var partiet mest å regne som en valgkamporganisasjon og temmelig løst organisert. De første grunnlovsforeningene, som etterhvert ble lokalforeninger av Høyre, ble imidlertid stiftet i fylket før partiet Høyre så dagens lys. Verdal Høyres forløper ble stiftet allerede i 1833.[2] Da Høyre ble stiftet høsten 1884, fantes det grunnlovsforeninger i Fosnes, Foldereid, Inderøy, Kolvereid, Leksvik, Meråker, Namsos, Nærøy, Steinkjer, Stjørdal og Verdal.[2] Høyres fremste bastion i fylket var lenge Levanger, men Levanger utgjorde en egen byvalgkrets sammen med Trondheim, slik at stemmene herfra og den sterke lokalforeningen Levanger Høyre ikke sikret noe stortingsmandat.[3] Levanger Høyre ble først tilsluttet Nord-Trøndelag Høyre ved avskaffelsen av bondeparagrafen og byvalgkretsene i 1952.[3] Relativt sett gav Steinkjer, Stjørdal og bygdene i Ytre Namdal også god uttelling for Høyre.

Fra 11. september 1921 fantes det et fellesstyre for Høyre og Frisinnede Venstre i fylket, men det skortet ennå med representasjon på Stortinget. Den 20. august 1933 tok fellesorganisasjonen navnet Nord-Trøndelag Høyre. I og med at alle medlemmene av det nye arbeidsutvalget i Høyre hadde utgjort det siste fellesstyret med Frisinnede Venstre, betydde delingen i realiteten ikke annet enn et navnebytte. Frisinnede Venstre opprettet aldri noen egen partiorganisasjon i fylket.

Nord-Trøndelag Høyre fikk eget sekretariat med fylkessekretær og kontor på Steinkjer i 1958.[4] Daværende Unge Høyre-formann i fylket, Per Arnfinn Baardvik, hadde vært fylkessekretær siden 1954, og var i stillingen frem til 1963. Kåre Gudvangen var fylkessekretær da Baardvik var i permisjon 1959–1961. I 1950-årene var Bjørn Lyng en markant lokalpolitiker for partiet i Leksvik, og Lyng var styremedlem i Nord-Trøndelag Høyre 1957–1959.

I 1956 startet Sør-Trøndelag Høyre utgivelsen av Vi trøndere med undertittelen «Medlemsblad for Høire i trøndelagsfylkene».[5] Nord-Trøndelag Høyres eget medlemsblad, Vi nordtrøndere, gikk ut til alle medlemmer seks ganger i året 1959–1988.[6] Etter noen år ble bladet på nytt utgitt frem til det gikk inn for godt tidlig på 2000-tallet.

Helge Leiv Svarva ble partiets første fylkestingsrepresentant, valgt ved indirekte valg i 1971. Han hadde tidligere prøvd seg som 1. kandidat til Stortinget i 1965 og 1969. Svarva ble senere gruppeleder etter at partiet fikk 4 mandater ved de første direkte valgene til fylkestinget i 1975. I 1979 fikk Nord-Trøndelag Høyre sin hittil høyeste oppslutning ved et fylkestingsvalg, med 13,6 % av stemmene og 6 mandater.

På Stortinget fikk ikke Nord-Trøndelag Høyre representasjon før foreningen stilte fellesliste med Kristelig Folkeparti for andre gang i 1977, da med Gunnar Vada på topp. Vada ble gjenvalgt på ren Høyre-liste i 1981 og han møtte fast for Wenche Frogn Sellæg da hun var justisminister 1985–1986. Frogn Sellæg var også foreningens første statsråd da hun var miljøvernminister 1981–1983, og var senere også sosialminister 1989–1990. Ved inngangen til 1983 hadde Høyre foreninger i alle kommuner i fylket, en stortingsrepresentant, en statsråd og 3 005 medlemmer.[7]

Foran stortingsvalget 1993 søkte ikke Frogn Sellæg renominasjon til Stortinget. Nominasjonskomiteens foretrukne kandidat, Einar Skjervold, vant voteringen foran Eystein Sundal. Skjervold lyktes ikke i å bli innvalgt. Snorre Gundersen møtte for Frogn Sellæg på Stortinget 1989–1990, men klarte ikke å bli valgt inn på eget mandat i hverken 1997 eller 2001. Gundersen ledet Nord-Trøndelag Høyre 1985–2000, og ble foran stortingsvalget 2001 utfordret av Grete Kvernland, etter at nominasjonskomiteen hadde levert en delt innstilling. Joar Grøtting var 1. kandidat i 2005, men ble heller ikke valgt. I 2009 klarte imidlertid Lars Myraune å bli valgt inn på utjevningsmandat, og var også nærmest til å vinne et distriktsmandat. Elin Agdestein ble innvalgt på et distriktsmandat i 2013.

LedereRediger

 
Gunnar Viken, fylkesordfører 2007–2015.

Ledere i fylkesstyret

Ledere i fylkestingsgruppen

Fylkessekretærer

 • Per Arnfinn Baardvik 1954–1963
 • Kåre Gudvangen 1959–1961
 • Thorgrim Sataslaatten 1963–1968
 • Ulf Birger Eriksen 1968–1969
 • Britt Lindsetmo 1970–1972
 • Per Larsen 1972–1985
 • Ola Stene 1985–1988
 • Anne Kathrine Slungård 1988–1991
 • Tor Erik Jensen 1991–1992
 • Svein Hagen 1993–2014
 • Geir Jostein Ørsjødal 2014–2015
 • Christian Ingebrigtsen 2015–2017

StortingsrepresentanterRediger

 
Lars Myraune i 2009.
Periode Navn Kommune
19771985 Gunnar Vada[a] Steinkjer
19851993 Wenche Frogn Sellæg[b] Namsos
20092013 Lars Myraune Frosta
2013 Elin Agdestein Steinkjer

Vararepresentanter som har møtt i kortere perioder (ikke fast) har vært Anne Haug, Birger Hernes, Mads Asprem, Eli Nagel Høgmo, Gunnar Viken, Erik Fløan og Pål Sæther Eiden.

Merknader
a.^ Valgt på fellesliste mellom Høyre og Kristelig Folkeparti 1977–1981.
b.^ Statsråd 1985–1986 og 1989–1990. Gunnar Vada møtte fast 1985–1986, Snorre Gundersen 1989–1990.

StatsråderRediger

Periode Navn Departement
1981–1983 Wenche Frogn Sellæg Miljøverndepartementet
1985–1986 Wenche Frogn Sellæg Justis- og politidepartementet
1989–1990 Wenche Frogn Sellæg Sosialdepartementet

SideorganisasjonerRediger

Nord-Trøndelag HøyrekvinnerRediger

Den første lokalforeningen av Høyrekvinners Landsforbund ble stiftet i 1937, nemlig Levanger og omegn Høyrekvinnelag, men denne ble ikke tilsluttet Nord-Trøndelag Høyrekvinner før i 1952.[8] Senere kom det til lokalforeninger i Namsos og Steinkjer i 1947, i Stjørdal i 1957, i Overhalla og Vikna i 1958 og i Verdal i 1968.[8] Lokalforeningene av Høyrekvinnene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var først samlet i Trøndelag krets, stiftet i 1946, men i 1954 ble Nord-Trøndelag Høyrekvinner stiftet som selvstendig organisasjon med Dagny Holan som formann.[8]

Flere av lokalforeningene gikk etterhvert den skjebne i møte at de inngikk i sine lokale Høyre-foreninger.[8] I 1983 noterte man seg tre lokalforeninger av Nord-Trøndelag Høyrekvinner; i Stjørdal, Steinkjer og Vikna.[9] Høyrekvinners Landsforbund ble nedlagt i sin helhet i 1994.

Ledere
 • Oddbjørg Grønn ?–1994
 • Turid Fjellvikås 1984–?
 • Julie Rynning Magelssen 1983–1984
 • Anne-Lise Indstøy 1972–1982
 • Grete Haagenrud 1968–1972
 • Sonja Kleven 1962–1968
 • Dagny Holan 1954–1962

Nord-Trøndelag Senior HøyreRediger

Nord-Trøndelag Senior Høyre var Nord-Trøndelag Høyres seniororganisasjon og en fylkesforening tilsluttet Senior Høyres Landsforbund. Tidligere stortingsrepresentant Gunnar Vada fikk i 2011 oppdrag av Nord-Trøndelag Høyre å lede arbeidet med å opprette seniororganisasjonen i fylket, og den 26. mars samme år ble fylkesforeningen etablert med Vada som første leder. Senior Høyre fikk lokalforeninger i flere kommuner, og i de øvrige hadde organisasjonen kontaktpersoner.[10] I 2017 ble Nord- og Sør-Trøndelag Senior Høyre slått sammen til Trøndelag Senior Høyre.

Ledere

Nord-Trøndelag Unge HøyreRediger

Nord-Trøndelag Unge Høyre var Nord-Trøndelag Høyres ungdomsorganisasjon og en fylkesforening tilsluttet Unge Høyres Landsforbund. Nord-Trøndelag Unge Høyre var representert i de fleste organer i Nord-Trøndelag Høyre, inkludert i arbeidsutvalget med sin leder.

Unge Høyres første representant i Nord-Trøndelag Høyres arbeidsutvalg var gårdbruker Axel Sellæg fra Vemundvik i perioden 1951–1953, og han ble etterfulgt av Vigdis Tinglum fra Namsos 1953–1954, Per Arnfinn Baardvik fra Steinkjer 1954–1955, Per Odd Tronstad fra Inderøy 1955–1957 og Anne Margrethe Sellæg fra Namsos fra 1957. I 1959 hadde Unge Høyre fire lokalforeninger i Nord-Trøndelag.[11]

Unge Høyres lokalforeninger i Trøndelag var lenge samlet i Trøndelag krets av Unge Høyre, som siden ble delt i Sør-Trøndelag Unge Høyre og Nord-Trøndelag Unge Høyre på nyåret i 1962.[12] Unge Høyres lokalforeninger i Nord-Trøndelag avholdt deretter et felles møte på Steinkjer, hvor man valgte løytnant Per Thoresen til fylkesforeningens første formann.[12] Den 1. januar 1983 hadde fylkesforeningen 410 medlemmer fordelt på de åtte lokalforeningene i Levanger, Steinkjer, Namsos, Stjørdal, Vikna, Verdal, Overhalla og Leksvik.[13] I 1988 var det 511 medlemmer fordelt på lokalforeningene i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Namsos, Grong og Leksvik. Etter et bunnpunkt i medlemstallet rundt årtusenskiftet hadde fylkesforeningen 120 kontingentbetalende medlemmer fordelt på lokalforeningene i Stjørdal, Innherred (Levanger og Verdal), Steinkjer, Namsos og Frosta den 1. januar 2014.

Høsten 2017 ble Nord- og Sør-Trøndelag Unge Høyre slått sammen til Trøndelag Unge Høyre.

Ledere[14][15]

 • Thomas Granli 2016–2017
 • Johan Wold 2015–2016
 • Anna Konstanse Almli 2014–2015
 • Maren Aasan 2014
 • Julianne Hjelmstad 2013–2014
 • Håvard Steen Moa 2012–2013
 • Erik Fløan 2009–2012
 • Øystein Tronstad 2008–2009
 • Tore Ervik 2007–2008
 • Johan Nordbøe 2006–2007
 • Renate Trøan Bjørshol 2004–2006
 • Andreas Jenssen Hjelmstad 2001–2004
 • Lill Trude Myrslo 1999–2001
 • Kai Wilhelmsen 1998–1999

 • Grete Kvernland 1996–1998
 • Rune Walberg 1995–1996
 • Eivind Voldhagen 1992–1994
 • Reidar Stølan 1991–1992
 • Bjørn Vidar Tessem 1989–1991
 • Lena Salberg 1988–1989
 • Lise Haugen 1987–1988
 • Trygve Bragstad 1986–1987
 • Kjell Morten Aune 1984–1986
 • Monica Aasen 1983–1984
 • Jan Petter Wigum 1981–1983
 • Terje Torgersen 1980–1981
 • Ola Stene 1979–1980

 • Nils Erik Kleven 1978–1979
 • Bård Andreas Schjølberg 1977–1978
 • Tormod Lingeberg 1976–1977
 • Tore Strandskog 1975–1976
 • Laila Prestmo 1974–1975
 • Erling Koldaas 1973–1974
 • Jim Nerdal 1972–1973
 • Hågen Einang jr. 1971–1972
 • Lars Mæhre 1968–1971
 • Terje Pedersen 1967–1968
 • Tor Skjeflo 1966–1967
 • Odd-Bjørn Lervik 1963–1966
 • Per Thoresen 1962–1963

ValghistorikkRediger

Stortingsvalgshistorikk etter 1945
År Stemmer Oppslutning Mandater
1945 2 215 5,0 %
0 / 5
1949 Ingen liste[a]
0 / 5
1953 3 254 5,9 %
0 / 6
1957 2 684 4,9 %
0 / 6
1961 3 256 5,9 %
0 / 6
1965 4 413 7,2 %
0 / 6
1969 4 228 6,6 %
0 / 6
1973 Fellesliste[b]
0 / 6
1977 Fellesliste[c]
1 / 6
1981 13 014 17,8 %
1 / 6
1985 12 032 15,4 %
1 / 6
1989 8 893 11,3 %
1 / 6
1993 5 878 8,1 %
0 / 6
1997 4 981 6,8 %
0 / 6
2001 7 188 10,3 %
0 / 6
2005 5 094 5,8 %
0 / 6
2009 6 465 8,9 %
1 / 6
2013 11 128 14,5 %
1 / 5
 
Fylkestingsvalgshistorikk
År Stemmer Oppslutning Mandater
1975 4 467 8,1 %
4 / 45
1979 8 307 13,6 %
6 / 45
1983 8 338 13,1 %
6 / 45
1987 6 940 11,3 %
5 / 45
1991 5 570 8,9 %
4 / 45
1995 4 812 8,5 %
4 / 45
1999 5 179 9,5 %
4 / 45
2003 4 132 7,8 %
3 / 35
2007 4 502 8,0 %
3 / 35
2011 7 384 12,6 %
5 / 35
2015 5 864 10,2 %
4 / 35

Merknader

a.^ Høyre stilte ikke liste i Nord-Trøndelag.
b.^ Fellesliste med Kristelig Folkeparti, som fikk representanten.
c.^ Valgt på fellesliste med Kristelig Folkeparti.

ReferanserRediger

 1. ^ «Høyres landsmøte 2013» (PDF). Høyre. 2013. s. s. 38. Arkivert fra originalen (PDF) 7. april 2014. Besøkt 24. april 2013.  Betalende medlemmer i Høyre, ikke inkludert Unge Høyre og Høyres Studenterforbund.
 2. ^ a b Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 19. 
 3. ^ a b Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 37. 
 4. ^ Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 41. 
 5. ^ «Vi trøndere : medlemsblad for Høire i trøndelagsfylkene». BIBSYS. 
 6. ^ «Vi nordtrøndere : organ for Nord-Trøndelag Høyre». BIBSYS. 
 7. ^ Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 86–87. 
 8. ^ a b c d Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 42. 
 9. ^ Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 90. 
 10. ^ Arntsen, Håkon (25. mars 2011). «Høyre stormer fram i Nord-Trøndelag». Trønder-Avisa: 13. 
 11. ^ Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 48. 
 12. ^ a b Baardvik, Per Arnfinn (1962). «Ny distriktsorganisasjon for Unge Høire i Nord-Trøndelag». Vi nordtrøndere. Nord-Trøndelag Høyre. 4 (1). 
 13. ^ Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 86. 
 14. ^ Fløan, Erik (2013). Nord-Trøndelag Unge Høyre 50 år : 1962–2012 (2 utg.). Nord-Trøndelag Unge Høyre. s. 15. 
 15. ^ Hagen, Svein (10. mars 2013). «Julianne Hjelmstad ny leder i Nord-Trøndelag Unge Høyre». Nord-Trøndelag Høyre. Arkivert fra originalen 25. februar 2014. 

LitteraturRediger

 • Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind : 1883–1983 : Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. 

Eksterne lenkerRediger