Stortingsvalget 1961

Stortingsvalget 1961 var et stortingsvalg i Norge som ble avholdt den 11. september 1961. Omvalg ble holdt i Flekkefjord, Oddernes, Greipstad og Søgne valgsogn 22. januar 1962. Bakgrunnen for omvalget var at det under opptellingen 11. september ble funnet 30 stemmesedler mer enn det var krysset av for i valgmanntallet og utlevert konvolutter til, samtidig som det bare skilte 14 stemmesedler mellom Kristelig Folkepartis sistemandat og Høyres neste mandat. Omvalget endret ikke mandatfordelingen.

Stortingsvalget 1961
11. september 1961
150 mandater på valg, 76 trengs for flertall
Valgdeltakelse 79,07 % av 2,34 millioner stemmeberettigede
  Einar Gerhardsen John Lyng Erling Wikborg
Forgrunnsfigur Einar Gerhardsen John Lyng Erling Wikborg
Parti Ap H KrF
Stemmer
46,8 %
19,3 %
9,3 %
Mandater
 74
4 
 29
 15
3 
  Helge Seip Per Borten Finn Gustavsen
Forgrunnsfigur Helge Seip Per Borten Finn Gustavsen
Parti V Sp SF
Stemmer
7,2 %
6,7 %
2,4 %
Mandater
 14
1 
 16
1 
 2
2 
Sittende regjering Gerhardsen III
Ny regjering Gerhardsen III

‹ 1957 Norges flagg 1965 ›
Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 1961
  Høyre

Arbeiderpartiet fikk nesten halvparten av alle stemmene, men mistet det rene flertallet de hadde hatt på Stortinget siden andre verdenskrig. Det nye partiet Sosialistisk Folkeparti (SF), fikk en viktig vippeposisjon.

Einar Gerhardsens tredje regjering fortsatte. Regjeringen måtte gå av i august 1963 på grunn av Kings Bay-saken. SF stemte da sammen med de borgerlige partiene for et mistillitsforslag mot regjeringen. John Lyngs regjering satt i en snau måned før den ble erstattet med Einar Gerhardsens fjerde regjering.

Resultat

rediger
Parti Stemmer Mandater
Antall Andel (%) Endring fra 1957 Antall Endring fra 1957
Arbeiderpartiet 860 526 46,8 - 1,6 74 - 4
Høyre 354 369 19,3 + 2,4 29 0
Senterpartiet 125 643 6,8 - 1,8 16 + 1
Kristelig Folkeparti 171 451 9,3 - 0,9 15 + 3
Venstre 132 429 7,2 - 2,4 14 - 1
Sosialistisk Folkeparti 171 451 2,4 + 2,4 2 + 2
Norges Kommunistiske Parti 53 678 2,9 - 0,5 0 - 1
Borgerlige felleslister 95 231 5,2 + 2,3 0
Frie Venstre-velgere 2 363 0,1 + 0,1 0 0
Norsk Sosialdemokratisk Parti 478 0,03 - 0,13 0 0
Total 1 840 225 100 0 150 0

¹ Mandat fra borgerlige felleslister fordelt på de forskjellige partier.

De borgerlige felleslistene var:

Statistisk sentralbyrå lager en statistikk over valgresultatet med felleslistene oppløst på de enkelte partiene. Resultatene for disse partiene på landsbasis blir da:

Politisk parti Stemmer i prosent Endring fra 1957
Høyre 20,0 + 1,1
Kristelig Folkeparti 9,6 - 0,6
Senterpartiet 9,3 0
Venstre 8,9 -0,7

Valgkretsene

rediger

Mandatfordeling og endringer fra 1957

rediger
Valgkrets Ap Sp H V KrF K SF Total
Østfold fylke 4  1 1  1 2   1   8
Akershus fylke 4   1   2   7
Oslo 6   5    1 1   1  1 13
Hedmark fylke 5   2  1 1    1 8
Oppland fylke 4   2   1   7
Buskerud fylke 4   1   2   7
Vestfold fylke 4   3   7
Telemark fylke 3  1  1 1  1 1   1  1 6
Aust-Agder fylke 2   1   1  1  1 4
Vest-Agder fylke 2   1    1 1   1  1 5
Rogaland fylke 3   1   2   2   2   10
Hordaland fylke 4   1   1   2   2   10
Bergen 2  1 1   1   1  1 5
Sogn og Fjordane fylke 2   1   1   1   5
Møre og Romsdal fylke 4   1   1   2   2   10
Sør-Trøndelag fylke 5   1   2   1   1   10
Nord-Trøndelag fylke 3   2   1   6
Nordland fylke 6  1 1   2    1 2  1 1  1 12
Troms fylke 4   1   1   6
Finnmark fylke 3   1   4
Total 74  4 16  1 29   14 1 15  3  1 2  2 150


Se også

rediger

Kilder

rediger
Autoritetsdata